sunnuntai 31. maaliskuuta 2013

RAHA ON VAIN ENERGIASIIRTOA / Enkelioppaat

Meidän ei tarvitse elää puutteessa. Universumi missä olemme, on äärettömän yltäkylläinen.


Tänään haluaisimme keskittää huomionne rahaan. Joitain hyvin yleisiä rahaan liittyviä uskomuksia ovat: "raha on paha asia", "yltäkylläisyys merkitsee, että olet ahne ihminen", "raha ja henkisyys eivät sovi yhteen", "ne joilla on rahaa, ovat saaneet sen huijaamalla toisia", "on tehtävä kovasti työtä rahansa eteen", "koskaan ei ole riittävästi". Nämä ovat vain muutamia uskomuksia, joita näemme yleisesti. Rahaan liittyy monia väärinkäsityksiä ja tarkoituksemme on jakaa kanssanne oma perspektiivimme siinä toivossa, että se karkottaa joitain näistä rajoittavista uskomuksista.

Tietäkää, ettemme näe rahaa hyvänä emmekä pahana, vaan se on neutraalia - aivan kuten kaikki todellisuudessanne on neutraalia. Ainoastaan havainnoija määrittelee arvon kaikelle todellisuudessanne. Kyse on palvelun vaihtamisesta toiseen. Raha on käypä vaihdon väline, mikä on tasaveroinen minkä tahansa muun yltäkylläisyysmuodon kanssa maailmassanne.

Muistakaa, että tämä todellisuus on pelkästään harhakuva, mikä sallii teidän saada ainutlaatuisen perspektiivin ja auttaa sieluanne kokemaan valtavan määrän kasvua. Voitte kaikki valita, mitä haluatte kokea, käyttämällä vapaata tahtoanne. Vaikka sielunne saa kasvua jokaisesta päätöksestänne, teidän ei tarvitse elää puutteessa - voitte saada paljon myös yltäkylläisestä elämästä. Universumi missä olette, on äärettömän yltäkylläinen. Voitte valita saavanne vähän tai paljon, sillä ei ole väliä.

Maailmassanne on edelleen monia, jotka uskovat, että on henkisempää elää puutteessa kuin yltäkylläisessä aineellisessa vauraudessa. Hymyilemme tälle. Muistakaa, että olette jumalainen olento, joka valitsee fyysisen inkarnoitumisen, ja jumalaisena olentona olette aina tietoinen äärettömästä yltäkylläisyydestä. Näemme väärinymmärrystä usein siinä uskomuksessa, että aineellinen varallisuus haittaa jotenkin henkistä kasvuanne. Yltäkylläisyyden puoleen vetäminen fyysisessä todellisuudessa ei tee teistä yhtään vähemmän henkistä ihmistä kuin joku, joka päättää estää yltäkylläisyyden ja kokea puutetta.

Henkisyys ei ole mitään, minkä voitte saavuttaa tai menettää - te olette sitä. Vaikka olette ehkä tilapäisesti unohtaneet jumaluutenne, henkisyytenne on ikuista. Jos sanotaan, että on henkisempää riistää itseltänne aineellinen varallisuus, kuin kokea yltäkylläisyyttä, se vastaa sanontaa: on henkisempää kokea sairautta kuin yltäkyllin terveyttä. Tämä lause olisi monista outo ja kuitenkin joidenkin on vaikea yhdistyä uskomukseen, että aineellinen yltäkylläisyys on yhtälailla heidän jumalainen oikeutensa.

Tuomitsemalla rahan vähemmän henkiseksi kuin mikä tahansa muu yltäkylläisyysmuoto, estetään vain yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne. Jos haluatte elää puutteessa, kannustamme tietysti teitä tekemään niin, ja jos haluatte elää yltäkylläisyydessä, kannustamme teitä luomaan myös sen. Emme näe kumpaakaan valintaa virheenä - kumpikin johtaa sielukasvuun. Emme kuitenkaan halua teidän tuntevan, että teidän täytyy riistää itseltänne yltäkylläisyys ja elää puutteessa varmistaaksenne, että saatte henkistä kasvua. Olette luojaolentoja ja olette vapaita luomaan sen, mitä tahansa haluatte kokea.

Näemme vähän epäselvyyttä sen eron tulkitsemisessa, että vedetään luojaolentona aineellista yltäkylläisyyttä parantamaan fyysisen elämän mukavuutta tai että etsitään aineellista yltäkylläisyyttä määrittelemään oma arvo. Ne jotka sallivat aineellisen varallisuuden määritellä oman arvonsa, saavat usein erittäin vähän iloa omaisuudesta, mitä he jatkuvasti keräävät. Syynä on, että henkiolentona teitä ei voi määritellä luomanne fyysisen omaisuuden mukaan. Tästä syystä sanotaan, ettei rahalla voi ostaa onnea - eikä todellakaan voi. Jotkut yrittävät täyttää tämän sisäisen tyhjyyden tunteen hankkimalla lisää "asioita", oivaltamatta koskaan, ettei se tyydytä heidän palavaa haluaan tuntea rauhaa, rakkautta ja iloa. Se on sama kuin söisi jatkuvasti sammuttamaan janonsa. Ei voi sammuttaa janoa syömällä ruokaa, se täyttää, mutta veden tarve jää edelleen - aivan kuten aineellinen omaisuus ei voi sammuttaa sielun rauhan, rakkauden ja ilon janoa.

Elätte fyysisessä todellisuudessa ja tietysti fyysisen yltäkylläisyyden luominen on hyvinkin kapasiteettinne puitteissa. Vaikka rahan kerääminen lisää aineellista vaurauttanne, se ei voi täyttää tyhjiötä, minkä tunnette sisällänne ja mikä on olemassa, koska yritätte täyttää sen itsenne ulkopuolisilla asioilla. Ilo tulee ainoastaan sisältä. Mitkään ulkopuoliset olosuhteet eivät voi luoda teille onnellisuutta. Teidän on ensin täytettävä olemuksenne sisäisellä ilolla ja vasta sitten voitte tuntea iloa, mikä tulee ulkopuolisista kokemuksista. Monet vastaavat sanomalla, että "rahanpuute tuo minulle kurjuutta", ja siihen vastaamme, että kurjuutenne tuo teille puutetta.

Tietäkää, ettemme näe kiinnostusta liikavarallisuuteen vääränä tai oikeana, vaikka tulee aika, jolloin ei yksinkertaisesti haluta enää omistaa enempää, kuin tarvitaan tiettynä ajankohtana. Ei siksi, että opitaan tyytymään vähempään, vaan koska tiedetään, että voidaan milloin tahansa luoda, mitä halutaan. Tarpeen yli omistaminen pelkästään näyttääkseen toisille, miten paljon on kerännyt, ei ole enää nautittavaa, silloin kun kaikki pystyvät ilmentämään kaiken, mitä haluavat.

On joitain, jotka tuntevat niiden olevan ahneita ihmisiä, jotka ovat hankkineet runsaasti aineellista varallisuutta. He uskovat, että toisten yltäkylläisyys jotenkin vie heiltä yltäkylläisyyttä ja lisää heidän kokemaansa puutetta. Muistutamme teille, että universumi on ääretön. Siksi on enemmän kuin riittävästi energiaa toimittamaan kaikille olennoille kaiken, mitä he haluavat. Tietäkää, ettei oma yltäkylläisyytenne vie millään tapaa pois toisten yltäkylläisyyttä. Universumi on ääretön, loputon "varasto". Raha on vain energiaa. Ainoastaan rahalle antamanne nimilaput saavat näyttämään siltä, että varanto on rajallinen.

Monet alkavat nyt ymmärtää, että universumi on yltäkylläinen. Kuitenkin he pelkäävät edelleen aineellisen yltäkylläisyyden puutetta. Tätä he tietysti vetävät puoleensa, mikä vahvistaa heidän pelkoaan siitä, ettei ole riittävästi. Kuitenkin rahaa voi ilmentää yhtä helposti kuin ilmaa, mitä hengitätte.

Annetaanpa yksinkertainen esimerkki siitä, mitä usein näemme maailmassanne. Monet tuntevat tarvetta säästää ja hamstrata rahaa siitä pelosta, ettei heillä ole riittävästi, sitten kun he tarvitsevat sitä. Voitte kuitenkin käyttää vain tietyn määrän kerralla. Te ette pelkää, ettei ole riittävästi ilmaa hengitettävänä - hengitätte sisään ja ulos kaiken päivää tietäen, että voitte vetää henkeä seuraavan kerran, sitten kun teidän tarvitsee. Te ette huolehdi siitä, miten seuraava hengenvetonne tulee, ettekä tunne tarvetta "kerätä" ilmaa, jotta teillä on tarpeeksi, sitten kun tarvitsette sitä. Odotatte sitä olevan yltäkyllin tarvitessanne - ja niin se on. Teistä tämä ajatus voi tuntua huvittavalta, emme kuitenkaan näe omasta perspektiivistämme mitään eroa. Varmasti teidän ei tarvitse säästää ilmaa, sitä on aina tarvitessanne - aivan kuten yltäkylläisyyttä voi olla aina tarvitessanne, jos uskomuksenne tukevat tätä.

Tulee aika, jolloin tätä yltäkylläisyysmuotoa ei enää tarvita maailmassanne. Kuitenkin monia uusia järjestelmiä, ajatuksia ja uskomuksia on oltava, ennen kuin rahantarve poistuu. Alatte vaihtaa palveluja sen sijaan, että vaihdatte palvelujanne rahaan. Voitte nähdä tämän alkuvaiheita nyt. Kuitenkin raha on tällä hetkellä aineellisen yltäkylläisyyden symboli maailmassanne. Sitä tarvitaan ostaaksenne ihan perustarpeita. Käyttämällänne symbolilla ei ole väliä, raha on energiaa. Voisitte aivan yhtä helposti käyttää kanoja, halauksia, väriliituja tai kiviä käypänä vaihdon välineenä, nyt käyttämienne paperin, kolikkojen ja muovikorttien sijasta.

Haluaisimme kertoa suosituksemme siitä, miten toivotetaan yltäkylläisyys tervetulleeksi elämänne joka osaan, jos sitä haluatte.  Määrittelemällä tarkkaan, miten yltäkylläisyyttä voi virrata elämäänne, keskittymällä vain tuloihin, palkkaan ja asiakkaisiin, estätte ääretöntä yltäkylläisyysvirtaa tulemasta luoksenne millään muulla tavalla. Universumi on äärettömän yltäkylläinen ja se pyrkii palvelemaan. Sallikaa sydämenne avautua kaikille mahdollisuuksille, millä yltäkylläisyyttä voi tulla. Se voi olla lahja, se voi olla idea, se voi olla vieras ihminen, se voi tulla myös kauppana. On ääretön määrä tapoja, joilla kaikki haluamanne voi ilmentyä.

Käsitämme, että ihmismielen on erittäin vaikeaa sulkea pois tarve suunnitella ja tietää, miten jokin tapahtuu. Vanhassa energiassa mitään ei voinut saada tehtyä, jos ei ollut vaiheittaista prosessia siitä, miten se tapahtuisi. Mutta energia ei ole sitä enää. Se ei vaadi niin paljon työtä teiltä. Nyt teidän täytyy oppia sallimaan. Ongelmana on tarve tietää, miten ja milloin, sen sijaan että sallii sen vain tulla. Ilmentymisen tietäminen epäilyksettä toteuttaa sen. Se estää vain prosessia, kun laitatte rajoja ja rajoituksia sille, milloin ja miten tämä ilmentyminen voi tapahtua. Päättäkää, mitä haluatte ilmentää, sallikaa ja odottaa saavanne se vähimmän vastustuksen polulla, ja kun kukin askel tulee tietoonne, ryhtykää vaadittuihin toimenpiteisiin toiveidenne ilmentämiseksi fyysiseen todellisuuteen.

Jos huomaatte pitävänne kiinni uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä, odotamme teidän kutsuvan meitä, ja autamme iloisesti teitä muuntamaan nämä rajoittavat uskomukset sellaiseksi, mikä tukee sisäistä jumaluutta. Muistakaa, että me emme voi muuttaa uskomuksia puolestanne. Muistutamme kuitenkin mielellämme, miten päästetään vaivattomasti irti mistä tahansa uskomuksesta, jos sitä haluatte. Tietäkää, ettemme opeta teille mitään uutta, vaan muistutamme teitä siitä, minkä tiedätte jo sisällä.

Olemme jakaneet perspektiivimme rahaan siinä toivossa, että se saavuttaa ne, jotka tarvitsevat tätä viestiä eniten. Toivomme, että tämä viesti on jollain tavoin palvellut teitä.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.


Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
27.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Lainemaanantai 25. maaliskuuta 2013

TERVETULOA VIIDENTEEN ULOTTUVUUTEEN MAAN PÄÄLLÄ / Äiti SekhmetMaapallo on valmis aktivoimaan muutoksensa, myös nollavoimakentän planeetan ympärillä, mikä on värähtelyä, jossa aseet eivät toimi. Saamme maailmanrauhan.


 
Tervehdys Ran lapset, tämä on Äiti Sekhmet. Tervetuloa kultaiseen aikaan maan päällä. Olemme nyt siirtymässä kuudenteen aurinkoon. Uusia jumalaisia energioita virtaa teihin 28.3. - Lähteen ja Alcyonen sekä aurinkonne kautta maapallolle - ja tämän myötä astumme yhdeksännestä portista. Tämä muuttaa kaikkia mahdollisuuksia maan päällä, kun olette nyt viidennessä ulottuvuudessa ja tietyissä pyhissä paikoissa seitsemännessä ulottuvuudessa ja sen yli. Kun näitä uusia energioita virtaa sisään muutamien kuukausien kuluessa ja ne rakentuvat ajan kuluessa, maapallo on valmis aktivoimaan muutoksensa, myös nollavoimakentän planeetan ympärillä, mikä on värähtelyä, jossa aseet eivät toimi. Saamme maailmanrauhan.
 
Tulen tänään luoksenne pyytämään teitä luopumaan kaikesta epäuskosta, kaikesta pelosta ja kaikista ennakkoasenteista planeettaanne ja kehoonne liittyen.
 
Oletteko koskaan katsoneet mikroskoopilla ihmissolun tumaa? Se näyttää kovasti piirroksilta maan sisäosasta. Sisäinen ydinaurinko ja sen ympärillä olevat rakenteet on koteloituna palloon, missä on vilkas pintamaailma. Tämä on ihmiskehon, planeetan, galaksin ja kosmoksen mikrokosmos. Jumalainen piirustus toistuu uudestaan ja uudestaan. Evoluutio jatkuu peräkkäisinä tapahtumina, kuten on tapahtunut aina aionien ajan. Astumme nyt kuudenteen aurinkoon ja tämän evoluution yhdeksänteen porttiin. Fraktaalit pyörivät ja levittäytyvät korkeammiksi valomaailmoiksi. 
 
Nyt kun maapallo on ylösnoussut, on eri muutostasoja. Yksi on tietämätön, joka tuntee olevansa tilanteessa, mikä on sietämätöntä orjuutta ja kärsimystä. Yksi on tyhmänrohkea, joka etsii varallisuutta - ja jotkut näistä onnistuvat siinä. Aikanaan varallisuutta etsivä oivaltaa, että jokaisella on hyviä aikoja ja huonoja aikoja ja sitä tapahtuu sykleinä eikä kenelläkään ole vain hyvää tai huonoa, ja silloin hän päättää, että elämä on enemmän kuin rahaa, ja hän päättää etsiä tietoa. Tässä vaiheessa oleva etsii informaatiota erottelematta - hyvää informaatiota, huonoa informaatiota. Hän on kuin vainukoira, joka haistelee kaikkia asioita, joita hän ei ole ajatellut aiemmin. Lopuksi on viisas. Tämä tavoittelee sisäistä toimintaa ja on yhteydessä Lähde-energiaan pitkin päivää. Tämän tekemällä hänellä on yltäkyllin varallisuutta ja henkeä. Hänellä on hyvät tiedot ja hän viettää koko elämänsä meditaatiossa.
 
Jos kärsitte tänä päivänä köyhyydestä tai sairaudesta, varallisuuden kerääminen on teille pakkomielle tai vietätte jokaisen vapaan hetken seuraten hölynpölyä, kutsun teidät tänään hyppäämään noiden vaiheiden ohi suoraan viisauteen. Ei ole muita edellytyksiä kuin egomielen hävittäminen. Nämä kolme ensimmäistä ryhmää ovat lähellä egomieltä ja viisailla ei ole lainkaan egoa. Heillä on vain yhteytensä ykseyteen.
 
Nämä ovat kaikki normaaleja vaiheita ja melkein kaikki käyvät ne läpi. Nyt kun maapallo on viidennessä ulottuvuudessa, on mahdollista aktivoida korkeampi älykkyytensä. Muutaman päivän kuluessa kun suurenmoisia energia-aaltoja virtaa teihin, ne jotka ovat valmistautuneita, aktivoivat kaikki 12 DNA-säiettä. Tämä on lahja ja jos tiedostatte etukäteen ja keskitytte tietoisesti siihen, niin voitte hävittää aktiivisesti egomieltä ja siirtyä nopeasti sisäiseen viisauteen. Se ei ole ainoastaan syntymäoikeutenne, vaan oikeutenne ikuisesti. Jatkuva oikeutenne. Ikuisesti kestävä. Voitte oppia levitoimaan, olemaan telepaattinen, teletrasportoitumaan, kulkemaan seinien läpi ja näkemään toisiin ulottuvuuksiin. Teistä voi tulla kuolematon ja vain jätätte kehonne, sitten kun päätätte. Kun haluatte siirtyä eri ulottuvuuteen, niin oivallettuanne valaistumisen vain päätätte niin. Teidän ei enää tarvitse kärsiä sairaudesta tai ikääntyä, koska olette hankkineet taidon olla tässä kehossa ilman noita asioita.
 
Silloin kun astumme nollapiste-energiaan "paljastamisen" ja virallisten ilmoitusten jälkeen, niin maa ylittää yhdeksännen portin. Osumme tähän seuraavassa kuussa - olettaen, että pysymme kurssissa. Yhdeksännen portin sisällä oleminen merkitsee, että maa on oikeutettu menemään Onin silmästä läpi. Tämä on keskitähti Orionin vyössä - Al Nilam tai On - mistä kuljettuaan maapallo astuu ensin Keskusaurinkoon nimeltään Alcyone, kolme rengasta, jotka muistuttavat Saturnuksen renkaita, ja jokainen niistä nostaa maanpallon energiaa, mahdollistaen sille kulkemisen Alcyonen toiselle puolelle. Tämä tuo maapallon Onin valoaineuniversumiin, kaksoisuniversumiimme. Olemme Nebadonin pimeän aineen universumissa. Tämä siirtyminen Onin silmästä on maan seuraava merkittävä siirto ja sen myötä tulee rajattomia mahdollisuuksia, joita ette voi tällä hetkellä alkuunkaan ymmärtää. Tähän maapallo valmistautuu seuraavaksi. Ymmärtäkää, että maa ei ole valmis tähän muutamaan vuoteen, kenties yli kahteen tai useampaan vuosikymmeneen.
 
Tämä on näkymä melko lähitulevaisuuteemme. Mutta ensin kaikkien on astuttava viisauteen ja olla jatkamatta vanhoja lastenleikkejä. Laittakaa palapelinne pois ja katsotaan kypsiksi maan olennoiksi tulemiseen. Pyytäkää opastusta arkkienkeli Mikaelilta, Chamuelin ja Metatronin kera, poistaaksenne egon ja kiinnittymisen mielen ohjelmistoon täysin. Silloin nostat tietoisuuttasi, rakas ystävä, ja astut puhtaan valon korkeimpaan taajuuteen. Kutsu Jumalitseäsi tapamaan sinut ja sulaudu yhteen sen kanssa, syleillen kaikkia itsen aspekteja ja ilmaisuja, jotka kantavat korkeimpia valokoodeja, ja vapauta itsesi niistä, jotka eivät enää palvele sinua ja jotka pidättelevät sinua matalammassa tiheydessä. Vapauta itsesi henkeä varten ja ankkuroi uusi ihmisenkelitilasi maan päälle. Ja kaikki loksahtaa silloin paikoilleen …
 
Meidän on vaadittava tilille ne, jotka ovat pidätelleet maapalloa. Kansalaiskuuleminen "paljastamisesta" pyytää mediaa rikkomaan hiljaisuuden ja pyytämään hallituksia paljastamaan maan kansalaisille osallistumisensa erilaisten maan ulkopuolisryhmien kanssa. Negatiiviset maan ulkopuoliset lähtivät maan päältä pysyvästi 2010, mikä valmisteli ylösnousemukseen. Positiiviset maan ulkopuoliset ovat Galaktista liittoa, mikä työskentelee kaikkien kanssa maan päällä, jotta siirrytään eteenpäin ylösnousemuksen osalta. Francis Bacon, St Germainin avatra, on sanonut: "Totuus on niin vaikeaa kertoa joskus, että tarvitaan fiktiota tekemään siitä uskottavaa". Pidän parempana, ettei totuutta kaunistella teille tällä hetkellä. Teidän on ehdottomasti luovuttava egosentrisistä rituaaleistanne, mitkä palvelevat alempia kehojanne, ja päästävä nyt korkeampaan älykkyyteenne. Olemme täällä auttamassa teitä - teidän on vain pyydettävä.
 
Kun vanhan hajoaminen jatkuu silmienne edessä, "Vanhojen kunnon poikien klubi" juoksee henkensä edestä kansallisessa turvallisuusvirastossa, puolustusministeriössä, asevoimien tiedusteluorganisaatiossa, CIA:ssa, ylimmässä oikeudessa, kongressissa, keskuspankissa ja verohallituksessa. Ne ovat yhtä lailla peloissaan, jotka ovat mukana muutoksen mahdollistamisessa järjestelmän sisällä. Kaikki kävelevät heikoilla jäillä. Jokaisella on vain yksi palapelin pala ja hän tuntee olevansa niin sitoutunut omaan pikku osaansa, ettei hän tule edes vetämään henkeä tai katsomaan niitä muutoksia, joita on jo saatu aikaan. Mediassa olevat eivät ole vielä saaneet "muistiota". He raportoivat edelleen sanan tai pari totuutta, mikä on kiedottu pettävien kaninkolojen ympärille. Kehotan teitä kääntymään poispäin uutisista, koska ne eivät enää palvele teitä. Ne häviävät riippumatta siitä, haaskaatteko aikaa niihin vai ette.
 
Mitä voitte tehdä sielukasvunne maksimoimiseksi tänä aikana? Kun avaat silmät aamulla ja pää on vielä tyynyllä, kysy Jumalalta: "Mitä voin tehdä palvellakseni sinua tänään?" Sillä ei ole merkitystä, jos olet ateisti tai agnostikko, sillä sinä olet Jumala. Kysy itseltäsi: "Mitä voin tehdä palvellakseni sinua tänään?" Ota joka päivä toiminta-askelia Äiti Maan palvelemiseksi. Tee viidennessä ulottuvuudessa jotain, mikä muuttaa asioita. Sovi Jumalan kanssa joka aamu, että pysyt keskittyneenä keskusteluun Jumalan kanssa etkä enää keskity egomieleen. Ego kutsuu sinua kuin lapsi äitiään. Ego haluaa huomiosi. Pidä jatkuvasti yllä keskustelua vain Jumalan kanssa ja ole piittaamatta egosta, kun se hajoaa kuten kaikki 3D-asiat. Laita pois matriisimielesi ja kun ego häviää, elämäsi muuttuu dramaattisesti.
 
Jumalan kanssa keskusteleminen päivän mittaan tuo sinulle vahvuutta, mitä et koskaan tiennyt itselläsi olevankaan. Kun pidät katseesi Jumalassa, saat aikaan ketjureaktion, mikä vastaa rukouksiisi. Taloudellinen vakaus tulee kuvaan mukaan. Se on uusi aistimus ja sinulla on addiktin tapaan tarve puhua egon kanssa, mutta niiden massiivisten uusien energioiden tuella, jotka alkavat 28.3., toisena tulvana 21.12.12 jälkeen, vastustat tämän tarpeen. 
 
Kun tunnet heikkoutta, putoat Jumalan syliin ja löydät lohtua sieltä. Äiti/Isä Jumala - olemme paikalla sinua varten matkan jokaisella askeleella. Voit käyttäytyä kuin lapsi ja tulla istumaan kanssamme. Annamme sinulle halauksen ja hymyilemme, ennen kuin palaat omille teillesi. Olet aina huolenpitomme alla. Pidämme sinua silmällä. Mitä enemmän kohdistat katseesi meihin, sitä enemmän olet suojelevassa näköpiirissämme. Annamme sinulle kaiken, mitä tarvitset viisautesi kohottamiseen uudella maapallollanne. Löydät sisäisen rauhan, palaat viattomuuteen ja rakas ystävä, tuossa pyhässä tilassa puhdistat kaikki kyyneleesi ykseyden alkemian ja taian virtaavalla kultapölyllä.
 
Ota nyt uusi viisautesi, eheyden tunteesi ja vasta löydetty vahvuutesi ja kehitä uusia tapoja. Työnnä itseäsi tekemään enemmän, koska aivan kuten harjoittelussa, aivolihaksesi on nyt terävämpi, nopeampi ja vahvempi. Et ole enää tuo uhri. Olet Luojajumala, joka asuu viidennessä ulottuvuudessa. Onneksi olkoon! Teit sen! Käpylisäkkeesi on täysin aktivoitu kultapölyllä, mitä leijuu kruunuusi joka päivä Niburusta kuin mannaa taivaasta ja antaa sinulle kaiken, mitä tarvitset, mitä olet pyytänyt. Mikään ja kukaan ei voi estää sinua. Ota vain nuo askeleet, mikä saa tämän tapahtumaan. 
 
Tämä solaarivalokoodien lähetys valokielen ja sfäärien taivaallisen laulun tai musiikin kautta tapahtuu, jotta tanssi mitä aloittelette, tehdään aina egottomasti sydämenne jumalaisessa läsnäolossa - rakkauden, vaivattomuuden, armon, tasapainon ja harmonian kera. Jokainen hetki on valintatilanne. Vauhti jolla kollektiivitietoisuutenne liikkuu eteenpäin, riippuu ajatuksistanne, sanoistanne ja teoistanne joka päivä. Näettekö itsenne jossain alemmassa ryhmässä? Matelette rahan vuoksi, menette varallisuuden ylä- ja alamäkiä, etsitte maailman ääriä hyödyttömässä etsinnässä? Tulkaa ylös! Tulkaa ylös, rakkaat lapset! Kutsukaa minua, avautukaa minulle. Olen täällä teitä varten. Kuljen aivan tässä kanssanne. Kutsun myös viisaita kurkottamaan enemmän tätä toista ryhmää kohti ja auttamaan kollektiivitietoisuutta siirtymään nopeasti ohi tilinteosta, paljastamisesta, virallisista ilmoituksista - suoraan valokaupunkeihin jotka odottavat teidän olevan valmiita.
 
Se on näin yksinkertaista. Teillä on kaikki, mitä olette pyytäneet. Menkää tekemään pieniä liikkeitä - laittakaa paljastuminen tapahtumaan yhdessä ja kutsukaa galaktinen perheenne takaisin maan päälle nauttimaan kanssanne uudesta maapallosta viidennessä ulottuvuudessa. Me odotamme teitä - ei toisinpäin. Liitymme seuraanne, kun astutte nollapisteeseen ilman ydinaseita ja maailmanrauhan kera. Namaste!
Äiti Sekhmetiä kanavoinut Beth Trutwin (galacticroundtable.org)
24.3.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine 

tiistai 12. maaliskuuta 2013

Viesti ihmiskunnalle / Äiti Maria

Olen Äiti Maria, minä annan teille siunaukseni ja rakkautta. Todellakin tämä maailma tarvitsee lisää rakkautta.
  

sunnuntai 3. maaliskuuta 2013

ITSEÄ RAJOITTAVIEN AJATUSMUOTOJEN JA USKOMUSTEN TRANSFORMOINTI / Hathorit


Rajoittavien uskomusten ja ajatusmuotojen loppukohta on oivallus, että olet elävä mysteeri. Olet aineen ja valon yhteenliittymä.


Koska 21.12.2012 tapahtui päivänseisaus ja galaktinen asetelma, koette nyt katalyyttisten evoluutioenergioiden lisääntynyttä tulvaa. Tämä tilanne on mahdollisesti kohottava ja myös häiritsevä ihmiskunnan lisääntyneen polarisoitumisen vuoksi. 
 
Keskitämme kommenttimme näiden uusien energioiden kohottavaan aspektiin.
 
Aurinkokuntaanne tulevan henkisen valon lisääntymisen vuoksi, korkeamman ulottuvuuden aspektinne ovat nyt monin tavoin enemmän ulottuvilla.
 
Todellisuudessa nämä ulottuvuudet ovat aina olleet ulottuvillanne, sillä ne ovat osa luonnettanne, mutta tuon galaktisen asetelman jälkeen joitain verhoja on nostettu ja nostetaan lisää. 
 
Kokemuksenne tästä eroavat riippuen kyvystänne aistia hienovaraisia energioita. Mutta muutos on tapahtunut ja se vaikuttaa pohjimmiltaan ihmishistorian suuntaan.
 
Se miten tämä ilmenee kollektiivisella aikajanallanne, on vielä näkemättä. Haluamme puhua tässä menetelmistä ja lähestymistavoista, joita te voitte käyttää vaikuttaaksenne positiivisesti omaan aikajanaanne ja henkilökohtaiseen kehitykseenne transformoimalla itseä rajoittavia ajatusmuotoja ja uskomuksia.
 


Filosofisia näkökohtia 


Meidän perspektiivistämme teitä ovat rasittaneet monet uskonnot ja henkiset filosofiat. Vaikka nämä näkökohdat voivat näyttää abstrakteilta, niin todellisuudessa nämä ajattelumuodot vaikuttavat havaintotapaan ja jo luonteensa mukaisesti ne rajoittavat kokemuksianne aineen maailmoissa. 
 
Monet - mutta eivät kaikki - uskonnolliset ja henkiset perinteenne katsovat karsaasti aineellista maailmaa. Ne sanovat, että taivas, paratiisi tai jokin muu täydellisen olemassaolon versio on kokemustenne ulkopuolella, kun olette ruumiillistunut ihminen.
 
Jotkut niistä pitävät fyysisyyttänne virheenä tai syntinä ja olette saastuneet pelkästään sen vuoksi, että teillä on keho. Vaikka olette ehkä etääntyneet älyllisesti tällaisista uskomuksista, nämä ajatusmuodot kulkevat kulttuurinne alimaailmassa. Ne vaikuttavat siihen, miten ihmismassa näkee itsensä.
 
Jos hyväksytte tietoisesti tai tiedostamatta tämän ajatusmuodon, se sitoo teitä ja on jännitettä ylimaallisten aspektienne (eli moniulotteisuutenne) ja ruumiillistuneen olemassaolonne välillä. Tämä on onneton tilanne meidän perspektiivistämme.
 
Näemme tietoisuuden yhtenä jatkumona korkeimmista värähtelytasoista, missä ei-kaksinaisuus on hallitseva periaate, valoulottuvuuksien kautta aineen ulottuvuuksiin. On tietenkin värähtelyrajoja, mutta aineen maailmat ovat aivan yhtä pyhiä kuin valon ja puhtaan tietoisuuden korkeimmat ulottuvuudet.
 
Silloin kun saavutatte tämän oivalluksen, teillä on pääsy olemuksenne kaikkiin ulottuvuuksiin, mikä lisää henkistä rohkeuttanne, kapasiteettianne syvään oivallukseen ja luovuutta sekä itsenne parantamiskykyjä.
 
Haluamme ehdottaa menetelmää tähän todellisuuteen hyppäämiseen - sen kokemiseen suoraan. Tämän menetelmän käyttäminen säännöllisesti nopeuttaa siirtymää rajoittuneesta olemustunteesta, suurempaan moniulotteiseen itseenne.
 
Jotkut teistä pystyvät tekemään tämän siirtymän nopeasti. Toiset vaativat enemmän aikaa. Se miten kauan se kestää, riippuu siitä, miten paljon teissä kuhisee rajoittavia ajatusmuotoja.
 


Menetelmä 


Tämä menetelmä käyttää energian keskuskanavaa, mikä kulkee päälaen kruunusta, kehonne keskuksen kautta välilihaan, peräaukon ja sukuelinten väliseen keskikohtaan. Jotkut viittaavat tähän kanavaan praanaputkena, keskuspilarina tai salakanavana.
 
Tässä menetelmässä tunnet ja kuvittelet ensin, että tämä kanava kulkee välilihasta ylöspäin, kehon keskikohdan kautta kruunuun päälaella. 
 
Kuvittele sitten, että tämä kanava ulottuu pään yläpuolelle. Voit paikallistaa tämän pisteen nostamalla käsivartesi väliaikaisesti pään yläpuolelle ja sitten antaa sormenpäiden koskettaa toisiaan suoraan pään yläpuolella. Sormien kosketuskohta on tuo sijaintipaikka. Egyptiläisen alkemian perspektiivistä tämä piste on energiaportaali BA:llesi, taivaalliselle sielullesi. BA on olemuksesi aspekti, mikä on kokemasi ajan ja paikan ulkopuolella, ja valtavien henkisten oivallusten ja kykyjen lähde. Meille tämä on vain yksi useista porteista moniulotteisuuteesi.
 
Sitten seuraavaksi ulotat keskuskanavasi välilihan kautta maahan. Henkilökohtaisesta energetiikastasi riippuen tämä kanava voi mennä maahan muutaman tuuman tai muutaman mailin. Joissain tapauksissa keskuskanavasi voi ulottua maapallon keskukseen. Ulottamalla keskuskanavasi moniulotteiseen porttiin pääsi päälle ja sitten alas maahan, liität symbolisesti yhteen aineen maailmat ja valoulottuvuudet. Jotkut viittaavat tähän taivaan ja maan yhtymisenä tai taivaan ja maan avioliittona. 
 
Tämän menetelmän seuraava askel on soittaa Aethos-äänimeditaatiota pitäen tietoisuus koko kanavassa, pään yläpuolisesta portista kehon keskuksen kautta maahan.
 
Ehdotamme, että työskentelet ensin viiden minuutin "ääniraidan" kanssa. Aethosin korkean värähtelyn vuoksi käynnistät keskuskanavasi henkisen puhdistumisen, kun ylläpidät tietoisuuttasi kuvaamallamme tavalla. 
 
Kun jatkat työskentelemistä meditaation kanssa tällä tavalla, tuot tietoisuutesi pintaan kaiken tyyppiset ajatusmuodot, joita on ns. majoittuneena chakrajärjestelmääsi ja solumuistiisi.
 
Rajoittavien uskomusten ja ajatusmuotojen loppukohta on oivallus, että olet elävä mysteeri. Olet aineen ja valon yhteenliittymä. Ja luonteensa mukaisesti olet silta maailmojen välillä ja näin sinulla on pääsy kaikkien ulottuvuuksien aarteisiin.
 
Ajatelkaa tätä menetelmää eräänlaisena henkisenä talon siivouksena. Kun ajatusmuotoja nousee meditoinnin aikana, päätätte, haluatteko jatkaa elämistä tässä uskossa vai ette. Jos ette, sivuuttakaa se kuin vanha ja rikkoutunut huonekalu, mitä ette enää tarvitse tai halua. Jos haluatte sen, pitäkää se. Jos ette, päästäkää irti.
 
Sitten kun viiden minuutin raita tuntuu mukavalta, voitte kokeilla puolen tunnin versiota, jos haluatte, tai voitte työskennellä muutaman viiden minuutin version ajan yhden meditoinnin aikana. Älkää kuitenkaan käyttäkö tätä meditaatiota useampaa kertaa päivässä, ellette ole valmistautunut matkustamaan alimaailmaanne.
 
Emme heiluttele tätä varoitusta jonkinlaisena kosmisena porkkanana teidän houkuttelemiseksi. Se on kutsu henkiseen raittiuteen, kun irrotatte itseänne kulttuurin vahvistamista negatiivisista ja rajoittavista ajatusmuodoista.
 
Tämä yksinkertainen meditaatio voi antaa teille valtavaa hyötyä sallimalla teidän puhdistaa pois ne uskomukset ja ajatusmuodot, jotka ovat rajoittaneet teitä ennen.
 
Jos olette sitoutuneet rajoittavien ajatusmuotojenne ja uskomustenne transformoimiseen, ehdotamme, että käytätte tätä meditointimenetelmää usein.
 
Hathorit
 
Suom. huom. äänimeditaatiot löytyvät täältä 
tomkenyon.com/listening kuuntelusopimuksen hyväksymisen jälkeen.Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
20.2.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine