tiistai 2. heinäkuuta 2013

UHRI VAI VOITTAJA? / Arkkienkeli Mikael

 
 

Monet vanhat ja vanhentuneet opetukset sivuutetaan, kun ihmiskunnan viisaus kehittyy ja massojen taajuusmallit ja tietoisuus jalostuvat ja virittyvät harmonisempiin ulottuvuuksiin.

 
Rakkaat mestarit, kosmisessa luomiskierrossa on peräkkäisjärjestys, mikä määrittelee jumalaisen ilmaisemisen suuren monimuotoisuuden ja vahvistaa sitä. Siksi on tärkeää, että opitte virtaamaan ja sopeutumaan ajan muutoksiin. On aika sivuuttaa nykyisen itsetietoisuustilanne rajoittavat uskomukset, kun saatte viisautta, etsitte korkeampia totuuksia ja kasvatte lähemmäs alkuperäistä jumaluustilaanne. Te tähtisiemenet - johtaen marssia kohti itsensä voimaannuttamista ja uuden huomisen maailman tehokkaina kanssaluojina - olette keskellä sisäistä mentaalista ja tunnepuhdistusta, mittasuhteiltaan valtavaa puhdistusprosessia.
 
Oletteko valmis hyväksymään tarjoamamme jumalaisen lahjan, ne upeat luomistyökalut jotka sisältyvät ensimmäisen säteen jumalaiseen tahtoon ja voimaan? Uusia olemassaolosyklejä käynnistyy valmiudella muuttua tai jos vastustatte, konfliktin kera. Paljon riippuu kapasiteetistanne vetää puoleenne, sisäistää ja sitten välittää jalostuneempia valotaajuuksia, mitkä sisältävät korkeampia kosmisia totuuksia uudesta todellisuudestanne. Sielunne ja korkeampi itsenne muistaa valitsemanne syyt kokea ja ilmaista tuskallisia tilanteita - ei rangaistuksena, vaan ratkaisemista varten.
 
Kaikkeen maan päällä vaikuttaa nyt seitsemännen säteen, violetin muuntavan liekin, säteily. Kauniit sielut jotka ruumiillistavat tulevan juurirodun ominaisuuksia, laatuja ja avuja, ovat hyvin kehittyneitä ja henkisesti virittyneitä ja heihin vaikuttaa kovasti transformaation, vapauden, sovituksen, puhdistumisen, rituaalin ja organisoinnin seitsemäs säde. Sekä toissijaisesti jumalaisen tahdon ja voiman ensimmäinen säde, mikä havainnollistaa halua luoda taas aineellisilla tietoisuustasoilla.
 
Monet vanhat ja vanhentuneet opetukset sivuutetaan, kun ihmiskunnan viisaus kehittyy ja massojen taajuusmallit ja tietoisuus jalostuvat ja virittyvät harmonisempiin ulottuvuuksiin. Kuten olette havainneet, maailman suuret uskonnot ovat syvällä muutosten kourissa. Vain parhaat nykyuskonnot säilyvät ja selviytyvät uskonnot ovat niitä, jotka ovat halukkaita laajentamaan henkiset filosofiansa sisältämään korkeampia Luojatotuuksia - totuuksia mitkä paljastuvat ja mitkä hyväksyy se jatkuvasti lisääntyvä määrä kehittyneitä sieluja, joka on nyt ruumiillistuneena maaplaneetalle.
 
Uhritietoisuus on ollut normi suurella prosenttiosuudella ihmisistä kolmannen/neljännen tiheyden harhakuvamaailmassa. Ratkaisut ongelmiinne eivät löydy etsimällä vastauksia itsenne ulkopuolelta. Vääristyneiden, käsitteellisten kolmannen ulottuvuuden harhakuvien taakan nostaminen on alitajuntanne/egonne halukehon, tietoisen ajattelutapanne ja sieluitsenne yhteisponnistus. Ihmistä jolla on uhritietoisuus, ei voi pelastaa. Hänen on otettava henkilökohtainen vastuu ja pyrittävä aktiivisesti ottamaan takaisin henkilökohtainen voima, minkä hän on antanut muille.
 
Menneisyydessä fyysisen astian nälkä ja halut ovat mitätöineet sielun hienovaraiset vaatimukset henkisestä ravinnosta. Huoli, suru ja epätoivo koostuvat rajoittuneisuuden ja pysähtyneisyyden värähtelytaajuuksista. Perusfyysisyys on luonut erittäin vahvan muurin sielun viisauden ympärille. On elintärkeää, että vahvistatte päättäväisyyttänne ja haluanne henkiseen täyttymykseen, jos tarkoituksenanne on nousta niiden negatiivisten ajatusmuotojen vankilasta, joita olette luoneet monina menneinä aikakausina. On aika vapauttaa itsenne kerta kaikkiaan marttyyri- ja uhritietoisuudesta, jonka hyvin monet teistä ovat liittäneet velvollisuuteen, toisten rakastamiseen ja oikeamieliseen käyttäytymiseen.
 
Ne jotka ovat heränneet sieluitsensä ja ylivalaisevan korkeamman itsensä inspiraatiolle, opastukselle ja viisaudelle, tiedostavat nyt, että voitte saavuttaa mitä tahansa, minkä voitte kuvitella. Vahvistatte itsellenne, että jos seuraatte universaaleja ilmentämislakeja, ilmennätte nopeasti ja helposti ne asiat, joita eniten haluatte - joiden on aina oltava kaiken suurimmaksi parhaaksi. Monet levottomat sielut tuntevat syvällä sisällään tietoisuuden, että on aika ottaa takaisin taivaallinen perintönsä, vaikka he eivät ymmärräkään tuon ajatuksen koko merkitystä. Itsemestaruuden kriittinen tekijä on, että jokaisen ihmisen on käytävä läpi prosessi, missä pääsetään irti, muunnetaan tai päivitetään kaikki ne vanhat ja rajoittavat ajatusmuodot ja -rakenteet, jotka hän on hyväksynyt todellisuudekseen.
 
Olemme käsitelleet tätä aihetta aiemmin. Kuitenkin valtava määrä siunattuja sieluja pelkää tulevaisuutta ja kaaosta, mikä näyttää lisääntyvän valtavaa vauhtia. Sen tuloksena massat alkavat tuntea ne suuret kosmiset sykkeet, joita tunkeutuu maapalloon ja ihmiskuntaan, ja he kääntyvät vähitellen sisäänpäin etsimään vastauksia ja vahvistusta. Siksi on tarkoituksenmukaista, että annamme teille taas kerran selityksen erilaisista uskomuksista liittyen ennalta määräämiseen ja vapaaseen tahtoon.
 
Monet uskovat, että jompikumpi on totta, mutta olemme selittäneet niiden kummankin olevan totta. Mutta te ihmettelette: "Miten niin voi olla?" Rakkaat ystävät, alun perin räjähditte täydellisenä Ylimmän Luojan sydänytimestä ja alusta saakka teidät oli ennalta määrätty ja ohjelmoitu palamaan lopulta korkeampiin ja loisteliaampiin olemassaoloulottuvuuksiin. Se miten kauan teiltä vie tehdä tämä matka tiheisiin erillisyysulottuvuuksiin ja palata ykseystietoisuuteen, riippuu täysin teistä. Vapaan tahdon lahjaa käyttäen voitte vain päättää, valitsetteko korkean, kapean ja nopeutuneen paluupolun, aaltoilevan keskipolun vai kivisen alemman tien, mikä laskee, kiertelee ja kaartelee, mutta johtaa lopulta samaan määränpäähän.
 
Te tähtisiemenet ymmärrätte nyt, että on suuri arvo viettää jonkin aikaa meditoimalla ja mietiskelemällä ja tarkastella rakenteita, mitä olette luoneet kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuuteenne (mikä sisältää mentaalisia, tunnepuolen, fyysisiä ja myös joitain henkisiä rajoituksia). Kun teette näin, päätätte tarkoituksenmukaisesti, että on aika päästää irti monista siteistänne, jotta voitte siirtyä nopeammin laajentuneeseen ja voimaannuttavaan huomisen maailmaan. Monet urheat sielut ovat olleet voitokkaita alemman luontonsa kukistamisessa ja ovat nyt tiukasti yhdistyneet taas henkilökohtaiseen valopilariinsa, kun he astelevat vakaasti ylösnousemuspolkua. On suuri tilaisuus ottaa takaisin tietoisuuskolminaisuutensa (jalostunut mentaali-, tunne- ja henkiluonto). Suurin toiveemme on, että valitsette korkean tien, sillä teille annetaan kultainen tilaisuus, mitä ei ole koskaan ennen tarjottu ihmisille - tilaisuus mitä ei tarjota uudestaan hyvin pitkään aikaan.
 
Yksi tärkeimmistä harjoituksista minkä voitte tehdä tullaksenne taas kerran täysivaltaiseksi olennoksi, on "sopimusten rikkominen" -meditaatio, minkä annoimme viestintuojallemme muutama vuosi sitten. Muistutamme teitä tästä tärkeästä prosessista taas kerran, jotta voitte vapautua iäksi siitä "todennäköisestä karmatulevaisuudesta", minkä olette luoneet toisten kanssa monien menneiden aikakausien aikana.
 
 
Sopimusten rikkominen - henkilökohtaisen voimansa takaisinottaminen
 
 
Sopimusten rikkominen ollessanne itsetietoisessa alfatilassa, auttaa teitä poistamaan itseä lannistavat ja rajoittavat ehdotukset nopeammin ja perinpohjaisesti. Pyydämme, että te ette syyttele, vaan tulevana itsensä mestarina nousette konfliktin ja loukkausten yläpuolelle ja pyritte objektiivisesti ymmärtämään ne vaikeat oppitunnit, joita olette kokeneet toisten kanssa. Olette toisten kanssa valinnet aina karmakumppaninne ja oppituntinne ennen inkarnoitumistanne tähän elämään. On äärimmäisen tärkeää, että ymmärrätte tämän tosiasian.
 
Monina menneinä aikakausina olette lähettäneet energia-aikajanoja, jotka ovat luoneet todennäköisiä tulevaisuuksia, ja luvanneet sellaisia asioita kuin: "Rakastan sinua ikuisesti", "Vihaan sinua ikuisesti", "Huolehdin sinusta ikuisesti" jne. Voidaksenne tulla taas täysivaltaiseksi olennoksi teidän on otettava takaisin oma energianne ja annettava toisille ihmisille heidän energiansa, jotta voitte jatkaa polkuanne oman kohtalonne mestarina. Tällä tavalla toiset eivät enää peilaa teille oppituntejanne. Tietoisella tajunnalla ymmärrätte, että jokaisella ihmisellä jonka tapaatte, ja jokaisella tapahtumalla on opetettavaa teille, jotta voitte saada viisautta tuosta toiminnasta eikä teidän tarvitse kokea sitä vanhalla ja usein tuskallisella "syy ja seuraus" -tavalla.
 
Jos ette ole jo tehneet sitä, niin ehdotamme, että käytte tämän harjoituksen läpi jokaisen ihmisen kanssa, jonka kanssa teillä on koskaan ollut ristiriitaa tai stressaavia oppimistilanteita. On aika avata täysin pyhä sydänkeskusenne, sekä etu- että takaportaali, jotta Luojavalo voi virrata lävitsenne. Tämä sallii solaarivoimakeskuksenne kolminkertaisen liekin roihuta niin, kuin se suunniteltiin roihuamaan. Tämä sallii myös jalostuneen Luojavalon, timantinkovien hiukkasten, virrata pyhään sydänkeskukseenne ja koko fyysiseen kehoonne ja loppuosan säteillä muodon maailmaan. Tämä on perimmäinen tavoitteenne.
 
 
"Sopimusten rikkominen" -meditaatio
 
 
Mene työpyramidiisi ja istu pöydän päähän. Kutsu korkeampaa itseäsi ja enkelioppaitasi seisomaan taaksesi. Pöydän alla palaa violetti liekki ja kaksipäinen kristalli mikä roikkuu pöydän yläpuolella, pyyhkii valoaaltoja ympäri huonetta.
 
Kuvittele se ihminen, jonka kanssa haluat rikkoa sopimukset, istumaan tuolille kristallipöydän vastapuolella. Kutsu hänen korkeampaa itseään seisomaan hänen takanaan. Näe korkeamman itsesi yhdistyvän tuon ihmisen korkeampaan itseen, jonka kanssa haluat selvittää kaikki riitasointuiset energiat.
 
Jos sinulla on ollut vaikea menneisyys tuon ihmisen kanssa, kannattaa ehkä keskustella hänen kanssaan. Kommunikoit hänen korkeamman itsensä kanssa ja siksi se ymmärretään, mitä haluat sanoa, jos puhut rakastavasti ja objektiivisesti. Älä syyttele siitä, mitä on tapahtunut menneisyydessä, totea vain vilpittömät tunteesi ja se, minkä haluat tuon toisen ihmisen ymmärtävän.
 
Esimerkkinä voisi olla: "Olen aina halunnut vain, että meillä olisi yhteisymmärrys toistemme tarpeista. Tiedän nyt, että minun on kunnioitettava itseäni ja tunnettava itseni arvokkaaksi, voidakseni saada tyydyttävän suhteen kenen tahansa kanssa. Tiedän, että teit parhaasi, sillä sinulla on omat taakkasi irtipäästettävänä ja selvitettävänä. Haluan sinun tietävän, ettei minulla ole huonoja fiiliksiä ja että olet auttanut minua ymmärtämään paremmin, mitä minun on tehtävä tullakseni voimaantuneeksi, arvokkaammaksi ja rakastavammaksi ihmiseksi."
 
Vedä useita kertoja syvään henkeä ja keskity rakastavasti hänen sydämeensä tai sielukeskukseensa, kun toteat: "Annan sinulle anteeksi kaikki menneet, nykyiset tai tulevat energiat, ajatukset ja teot, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka olet heijastanut minuun ja jotka eivät resonoi ehdottoman rakkauden kanssa. Pyydän anteeksiantoasi kaikista menneistä, nykyisistä tai tulevista energioista, ajatuksista ja teoista, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka olen heijastanut sinuun ja jotka eivät resonoi ehdottoman rakkauden kanssa. Rikon näin kaikki sopimukset, menneet, nykyiset tai tulevat, tässä tai kaikissa muissa todellisuuksissa, jotka eivät palvele korkeinta parastani."

Kuvittele kaikki langat, joita on kiinnittynyt tuon toisen ihmisen solar plexuksesta omaan solar plexukseesi. Näe roihuavan miekkani katkaisevan nuo energialangat ja katso, kun omat energialankasi palaavat vähitellen solar plexus -keskukseesi ja toisen ihmisen langat palaavat häneen.
 
Tämä harjoituksen lisäksi on tärkeää, että menet henkilökohtaiseen pyramidiisi makaamaan kristallipöydällesi. Pyydä korkeampaa itseäsi tutkimaan kehosi ja katsomaan, onko aurakentässäsi edessä tai takana mitään eetterirepeämiä. Yleisimmät eetterirepeämät ovat kolmen alemman chakran alueella, mikä jättää alttiiksi turvallisuus- ja puutekysymyksille, egon halukeho- ja seksuaalikysymyksille, pakkokäyttäytymiselle jne. Toinen yleinen alue on sydämen yli, toiselta olkapäältä rintakehän alaosaan, joko etu- tai takapuolella. Olet laittanut eetterikilpiä sydämesi ympärille suojaksi tai on aiheutunut eetterirepeämiä, kun rakkaasi ovat pettäneet sinut, olet kuollut väkivaltaiseksi tai kärsinyt suuren järkytyksen. Joitain oireita ovat rakkaudettomuuden ja arvottomuuden tunne, syyllisyys, itseviha, tuska, ahdistus tai tiukkuus sydämen alueella surusta tai menetyksen tunteesta.
 
Jos määritellään, että aurakentässäsi on eetterirepeämiä, sinun täytyy vain sanoa: "Pyydän, että kaikki eetterirepeämät parannetaan nyt ja kaikkina muina aikoina", ja se on tehty. Sinetöin ne roihuavalla valomiekallani ja aurakenttäsi on taas saumaton ja eheä.
 
Rakkaat sydämet, on aika parantaa se, mitä valitsitte testeiksenne ja haasteiksenne tähän elämään, ja nousta sen yläpuolelle. Kurkottakaa ylös- ja sisäänpäin majesteettista jumalaista itseänne kohti. Voimme auttaa teitä ja autamme - se on kuitenkin tehtävä kumppanuudessa. Teille on varastossa ihmeitä, rakkaat, ja suurin näistä on, että täydellisyytenne odottaa teitä. Loistakoon Luojan säteily yllenne. Teitä rakastetaan mittaamattomasti.
 
Olen arkkienkeli Mikael.
 
 
Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Heinäkuu 2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
 

 

tiistai 25. kesäkuuta 2013

MAAILMA ON MUUTTUNUT - Eläminen maailmassa, missä ei ole enää salaisuuksia (the group)

Voi, te ette pitäneet tästä, ettehän? Laitoimme teidät samaan kategoriaan torakoiden kanssa ettekä te ole tyytyväisiä. Mekin opimme. Mutta ajatus on tämä: evoluutio. Te teitte sen! Teidän ei tarvinnut kuolla tällä kertaa ettekä ole vain osa tuota 1%:ia, mikä jäi jäljelle, sillä selvisitte siitä kaikki ja astuitte johonkin tietoisesti. Älkää odottako sen olevan samanlaista kuin aiemmissa evoluutiosykleissänne.


 Muistutuksia Kotoa

Tervehdys Kotoa, rakkaat ystävät. Olen Ajanpitäjä.
 
Kolmannen ulottuvuuden todellisuuden odottaminen viidennessä ulottuvuudessa
On aika alkaa paljastaa jotain siitä, mitä on edessä kaikilla teillä, jotka astuitte auliisti ja riemullisesti tähän tulevaisuuteen. Odotitte suurimpia mahdollisuuksia ja olette kokeneet kaikki tarvittavat haasteet selvittääksenne energian ja ottaaksenne tämän askeleen. Nyt katselette ympärillenne yrittäen napata heijastuksenne ja se on erittäin vaikeaa. Maailma on muuttunut. Tekin olette muuttuneet, kuten havaitsette.

Ankkuroitte juuri nyt energiaanne. Sillä ei ole väliä, mitä lahjanne ovat, ettekä enää tunne intohimoa samoista asioista kuin ennen. Ne eivät palauta sitä energiaa, mitä ennen laitoitte niihin, sillä maailma on muuttunut … kirjaimellisesti. Yksinkertaisin tapa havaita tämä on tunnistaa, että olette siirtyneet täysin viidennen ulottuvuuden todellisuuteen. Yritätte kuitenkin käyttää kolmea rajoitettua ulottuvuuttanne viidennen ulottuvuuden todellisuudessa. Heräätte aamulla ja näette kaiken olevan täsmälleen niin, miten se jäi edellisenä iltana, ja etsitte intohimoanne ja paikkaanne universumissa. Mutta te ette näe sitä. Se mitä tapahtuu, aiheuttaa paniikkia maaplaneetalla. Se on hyvin hiljaista paniikkia, mikä ei ole vielä osunut sanomalehtienne etusivulle, mutta se saa kaikki epäilemään vähän itseään.

No niin, näin itse asiassa pitäisikin olla, koska olette hyvin hiljaa havaitsemassa, että maailma on muuttunut. Se on muuttunut hyvin dramaattisesti ja alatte nähdä itsenne uudella tavalla. Kuitenkin aivan kuten vanhassa kolmannessa ulottuvuudessa, teillä on vain rajallinen näkökyky. Ajatelkaa hyvin yksinkertaisesti korkeutta, leveyttä ja syvyyttä, mikä on käytännössä kolmannen ulottuvuuden todellisuus. Yhtäkkiä teillä on lisää ajan ja paikan ulottuvuuksia, mikä tekee teille mahdolliseksi nähdä yleiskuvan kaikesta kenties ensimmäistä kertaa. Tätä todella tapahtuu, kun olennot siirtyvät ulottuvuuksien välillä, mutta teidän on myös ymmärrettävä, että tätä on tapahtunut erittäin harvoin universumissa. Tämä ei ole normi - normi olisi tuhota 99% elämänmuodoista ja aloittaa alusta hyvin pitkän aikajakson kuluessa.

Nyt olette heränneet unesta. Tällä hetkellä useimmat katsovat ympärilleen ja oivaltavat, että jokin on eri tavalla. Jotkut teistä ehkä kokevat tätä upeaa ihmispaniikkia, mitä rakastamme katsella, sillä usein tämä energia tuo teidät hetkellisesti Kotiin. Alatte etsiä vastauksia, mikä meistä on aina hyvin kummallista, ja rakastamme osallistua siihen. Alatte maadoittua uudella tavalla tähän uuteen maailmaan. Ennen suurin osa maadoittumisestanne on ollut fyysiseen kehoon, koska se on osa maapalloa, mikä on tomua, ja olette hengittäneet siihen elämän hengellänne.
 Eläminen ajassa, missä EI OLE ENÄÄ SALAISUUKSIA!
Maailma on muuttunut ja sopeudutte siihen sekä yksilöinä että kollektiivina. Kaikkien kollektiivien - ystäväryhmän, yrityksen, uskonnon tai hallituksen - on käytävä läpi nämä muutokset. Se tapa millä kollektiivit ankkuroituvat uudelle puolelle, määrää, mitä tapahtuu eteenpäin mennessä, sillä monet eivät pysty ankkuroitumaan täysin. Jos sisäisissä värähtelyissä on rehellisyysongelmia, ne tulevat pintaan hyvin nopeasti. Haasteet joiden kehittyminen olisi aiemmin vienyt vuosia jossain kollektiivissa, tulevat pintaan hyvin nopeasti. Näyttää melkein siltä, että on vain vähän aikaa sopeutua. Kyllä, tietyt kollektiivit hajoavat, ne eivät tee siirtymää. Toiset tekevät. Te kaikki opitte ne salaisuudet, miten katsotaan itseänne uudella tavalla, sillä tätä käytte nyt läpi ja opettelette. Oppiminen elämään "ei enää salaisuuksia" -ajassa on haastavaa monille.

No niin, miksi se on muuttunut niin dramaattisesti? Mitä aspekteja ei enää tunneta samalla tavalla? Maan päällä on ollut energia, mihin olette kaikki ankkuroineet sydämenne, ja se osa on vapautettu. Te teitte sen! Sitä ei tehty puolestanne, TE teitte sen. Se tehtiin luvallanne ja pyytäessänne sitä. On tapahtunut niin, että kaikki asiat joille olette antaneet voiman, eivät heijasta voimaanne samalla tavalla kuin ennen. Jotkut näistä ovat ehkä uskomusjärjestelmiä tai suhteita tai kyse voi olla siitä tavasta, millä näette itsenne ilmaistuna maailmassa työpaikkanne tai jonkin kautta, mitä teette maailmassa. Kaikki nämä intohimot on arvioitava uudelleen tässä kohtaa.

Olette antaneet voimanne hyvin monille asioille. Olette luojaolentoja, mutta te ette voi nähdä sitä, sillä se on osa verhoa, mikä estää teitä näkemästä kaikkea. Tuo luomisvoima on lisääntynyt teissä kaikissa, mutta ette ole vielä pystyneet ankkuroimaan sitä täysin - kaikki näyttää samalta. Ymmärrätte, että olette vasta viiden kuukauden päässä tästä siirtymästä, mikä läpi olette tulleet. Koska sopeudutte edelleen kaikkiin paloihin, joita putoilee ympärillenne, paikkanne löytäminen näinä siirtymäaikoina on erittäin haastavaa. Tässä kohtaa pyydämme teitä yhdistymään toisiinne tuen saamiseksi. Myös me työskentelemme tämän kanssa jonkin aikaa.

Maaplaneetalla on ollut energiakenttiä, joita on aktivoitu kautta aikain ja joista pyramidit loivat alun perin monia. Pyramidit ovat generaattoreita, mutta eivät aktiivisia sillä tavalla, miten te ajattelisitte generoitavan sähköä, vaan hyvin primitiivisillä menetelmillä. Energiaa on kaikkialla ympärillänne joka hetki ja se on vain muunnettava käyttökelpoiseen muotoon. Tätä pyramidit tekivät hyvin pitkän aikaa, sillä niiden koko tarkoitus oli luoda energiaverkko, mikä syöttäisi elämänvoimaenergialla maapalloa, myös ihmisiä.

Luotiin aktiivinen ja kukoistava energia ja kaikkia ja kaikkea syötettiin sillä. Tämä verkko on lisäksi suojellut maapalloa komeetoilta ja asteroideilta paljon kauemmin, kuin tiedätte, ja sallinut elämän kehittyä nykytilaansa. Monet paikat missä näette pyramideja tänä päivänä, näyttävät kenties melko karuilta. Kuitenkin silloin kun generaattori oli täydessä toiminnassa, se toi elämänvoimaenergiaa maasta ja jakoi sen upeassa verkostossa, mihin kaikki maan päällä voivat yhdistyä.

Kyllä, tietysti energia oli voimakkainta perustassa, mikä oli tavallisesti hyvä paikka ruuan kasvattamiseen. Vaikka monet tunsivat uudistuvansa ja tulivat juuri sen vuoksi, harvat asuivat sen välittömässä ympäristössä, koska energia oli liian suuri jatkuvaan oleskeluun. Tämä oli niin kaunista, että se toi ydinolemuksen Gaiaan.

Vaikka tämä voima on suljettu jossain määrin, verkosto on edelleen olemassa ja tämä on kaunista. Yhdessä teemme kaikki työtä sydäntemme yhdistämiseksi tämän saman verkoston avulla, mitä ennen käytettiin suojelemaan maapalloa. Tämä energia on muuttunut. Verkosto oli suljettu jokin aikaa sitten ja jäljelle jäi vain heikko, kuitenkin tehokas suojaverkko, mikä on ollut käytössä viime aikoihin saakka. Tänä päivänä ihmiskunta on sen partaalla, ettei se enää tarvitse suojaverkkoa, joten sitä ei kytketty enää portaalin läpi kulkemisen jälkeen. Suojaverkon ollessa pois käytöstä, on myös mahdollista kylvää maapallo uudestaan.
 


Lemurialainen energiavarasto
Pian näytämme, että voitte käyttää tätä katkaistua verkkoa sydänenergiaanne. Itse asiassa tässä on monia puolia, mitä voitte käyttää. Kerromme teille tarinan, mikä on kerrottu kauan sitten, rakkaat ystävät. Se tunnettiin "lemurialaisena energiavarastona". Se on erittäin yksinkertainen käsite ja te kaikki voitte käyttää tätä elämänne joka päivä, jos vain käytätte sitä.

Tämä oli hyvin pyhä paikka ja vaikka se ei ole teidän ulottuvuudessanne, se tallentaa energiaa täydellisesti. Useimmat teistä ajattelevat sähkön tallentamista paristoihin ja kondensaattoreihin. Se on samantyyppistä energiaa, mutta se on erittäin suuri ja sitä ovat käyttäneet monet olennot ympäri universumia. Sitä on maaplaneetalla käytetty ainoastaan Lemurian päivinä, missä osattiin ankkuroida se ja käyttää sitä tietoisesti. Tänä päivänä ihmiskunta on siirtymässä salaisuudettomaan aikaan, mikä on itsekorjaantuva järjestelmä, joka johtaa voimaantumisen aikakauteen.

Tämä on paikka, missä jokainen teistä voi tasapainottaa henkilökohtaisen energiansa, silloin kun yhdistytte siihen meditoidessanne. Löydätte tuon tilan ja samanlaisen tilan edustajia myös fyysisestä maailmastanne. Toisin sanoen, se on paikka, mikä tuntuu lohduttavalta ja todella hyvältä teille. Sillä ei ole merkitystä, missä se on - se voi olla pyhä tila, pieni huoneen nurkka tai vaikka vessa, kunhan se uudistaa teitä. Etsikää noita paikkoja, missä voitte käyttää sitä.

Tässä on avain: kaikilla ihmisillä on energiamuunnelmia, joita teidän on erittäin vaikea kontrolloida. Tietyllä hetkellä havaitsette kaiken tämän energian tulevan sisään ettekä pysty maadoittamaan sitä, sillä energian on vain mentävä lävitsenne johonkin muuhun. Voitte siis tehdä tämän noina aikoina, jolloin olette täynnä energiaa ja käytännössä hehkutte, melkein kuin kipinöitä tulisi silmistänne. Ottakaa hetki ja ajatelkaa tuota pyhää paikkaa, lähettäkää sitten tuo ylimääräinen energia lemurialaiseen energiavarastoon ja sitä pidetään teitä ja kaikkia varten, jotka tallentavat energiaa sinne.

Tietysti on kaikkia noita ihmisaikoja, jotka tunnette. Aikoja jolloin tiedätte itseltänne loppuvan energian tai teillä on pelkästään ns. huono päivä. Voi kyllä, olemme katselleet teitä. Pitäkää kaikki huonot päivänne, mitkä haluatte, rakkaat ystävät, sillä se on kaunis ihmiskokemus meidän perspektiivistämme. Emme tuomitse sitä hyväksi tai huonoksi, se on vain kaunis ihmiskokemus.

Ymmärtäkää, että noina hetkinä kun tunnette olonne epämukavaksi fyysisessä kehossa energiapuutteen vuoksi, voitte ammentaa varastosta. Palatkaa pyhään tilaanne, jos teidän tarvitsee, tai ainoastaan visualisoikaa se mielessänne ja vetäkää energiaa tuosta varastosta. Se toimii samalla tavalla kuin sähkö, mikä on väliaikaisesti tallennettua paristoihin maan päällä. Voitte tehdä saman fyysisten energioiden kanssa monilla eri tasoilla. Muutaman seuraavan kuukauden kuluessa pystymme rakentamaan energiaverkoston, jossa voimme hyödyntää jo paikoillaan olevia puitteita.

Rakkaat ystävät, kauan aikaa tämä energiaverkko suojeli maapalloanne. Tämä on yksi syy, miksi teillä on ollut hyvin pitkä evoluutiojakso. Monia meteoreita ja komeettoja tuli ennen aiheuttamaan maaplaneetan "nollaamisen". Joskus ne hävittivät suurimman osan elämänmuodoista maaplaneetalla, jotta se voitiin "nollata" ja aloittaa taas alusta. Sitten tuli aika, jolloin teitä voitiin suojella, ja sieltä pyramidit ovat peräisin.

Se oli alun perin energiaverkko, mutta se ei tietenkään tullut kerralla, vaan se rakennettiin monien pitkien jaksojen kuluessa. Vaikka alkuperäiset ohjeet katosivat, sen jälkeen rakennetut pyramidit olivat melko lähellä sitä ja jotkut pystyivät myös olemaan vuorovaikutuksessa alkuperäisen verkon kanssa. Siis tuhansia vuosia alkuperäisten pyramidien rakentamisen jälkeen oli verkko, mikä suojeli teitä, kun se salli maapallon ja sen päällisen elämän kehittyä monipuolisesti.

Sitten oli aika, jolloin ne olennot lähtivät, jotka auttoivat teitä luomaan tämän verkon. Ymmärtäkää, että he tekivät sen suuresta rakkaudesta. Tietysti tämä teknologia ylittää sen, mitä olette kokeneet maan päällä. Rakastamme sitä, että te ihmiset ajattelette aina olevanne evoluutiospiraalin huipulla. Se on kaunis harhakuva, mitä ihmiset aina laajentavat, ja rakastamme sitä, koska se on täydellinen teille. Se ns. sopii.
 


Portaalin läpi
Tietysti ympäri universumia on olentoja. Ja maapallollanne on olentoja, joista te ette tiedä mitään - aika- ja paikkaulottuvuuksissa, joita myös on. On "mikroyksikköjä", joita ette ole vielä löytäneet ja joita saapuu maapallolle eri tavoin. Tärkein osa tätä kaikkea olette te, sillä olette niitä, jotka kantavat eniten henkeä Kotoa, vaikka voitte katsoa kissan, koiran tai minkä tahansa eläimen kasvoja ja nähdä hengen, koska tuo tietoisuus on edustettuna kaikissa elämänmuodoissa - myös torakassa mikä ryömii maassa.

Voi, te ette pitäneet tästä, ettehän? Laitoimme teidät samaan kategoriaan torakoiden kanssa ettekä te ole tyytyväisiä. Mekin opimme. Mutta ajatus on tämä: evoluutio. Te teitte sen! Teidän ei tarvinnut kuolla tällä kertaa ettekä ole vain osa tuota 1%:ia, mikä jäi jäljelle, sillä selvisitte siitä kaikki ja astuitte johonkin tietoisesti. Älkää odottako sen olevan samanlaista kuin aiemmissa evoluutiosykleissänne.

Tietysti se on suorempaa. Olette kulkeneet uuteen ulottuvuuteen silmät apposen auki. Ette vielä oikein tajua, mitä näette, mutta olette hyvin lähellä sitä. Pyydämme teitä vain pitämään mielen avoimena, sillä ihmismieli on kuin ansa. Se rakastaa tarttua asioihin ja laittaa niitä pikku laatikoihin, joissa on nimi ja päivämäärä. Sitten se laittaa ne jollekin aikajanalle ja tallentaa ne jonnekin kauniissa aivoissanne. Pyydämme teitä olemaan kärsivällinen sen kanssa, koska paljon siitä mitä alatte ymmärtää, on edelleen evoluutiojaksossa. Vain muutaman päivän päästä näette luultavasti sen vähän eri tavalla kuin nyt. Tämä on sitä muutosaikaa, mitä olette kaikki sekä pelänneet että odottaneet innolla. Olette selvinneet siitä, mutta mitä teette nyt? Tämä on kysymys. Ankkuroitteko henkenne tänne ja nyt?

Jokainen teistä löytää erilaisen tavan tehdä tämän. Teille annetaan opastusta ja havaitsette, että sydämessänne on ollut intohimo koko elämänne ajan eri alueilla - mutta paremminkin meitä varten kuin itseänne - mikä on ohjattu tarkoituksenne maan päällä ja minkä olette sopineet kokevanne. Siis silloin kun joku teistä menee intohimoonsa ja sanoo: "Voi, tämä on liian hauskaa. Minun on tehtävä jotain työtä, en saa pitää vain hauskaa", niin sanomme, että vaadittiin kaikki tämä energia, jotta teidät saatiin intohimoonne, ja nyt haluatte tehdä jotain muuta.

Ottakaa se avosylin vastaan, rakkaat ystävät. Teidän ei tarvitse pitää enää työenergiaa erillään intohimostanne. Olette mahtavia olentoja, jotka elävät viidennessä ulottuvuudessa. Voitte saada kaiken ja voitte saada sen nyt. Kyllä, tiedämme monien teistä kokevan haasteita. Olette asettaneet tavoitteita ja astuneet askel kerrallaan niitä kohti. Sitten yhtäkkiä kaikki muuttui ja tavoitteenne ovat yhdessä suunnassa ja liikevoimanne toisessa. Voima ei ole koskaan ollut tavoitteessa, vaan askelissa mitä otitte sitä kohti. Voitte aina muuttaa tuota suuntaa, minä hetkenä hyvänsä, koska tahansa. Kyse on vapaan valinnan planeetasta eikä sitä oteta pois koskaan teiltä, rakkaat ystävät. Voitte myös päättää olla pelaamatta peliä, jos haluatte - se riippuu täysin teistä. Mutta sitten kun astutte eteenpäin, otamme teidät vakavasti ja laitamme tuulen taaksenne, jotta voitte saavuttaa sen, mitä tulitte tekemään. Nyt on se aika: maailma on muuttunut ja olette heränneet unesta.

Astun sivuun hetkeksi ja tuon hullun veljeni sisään. Hän ei anna minun päättää tätä tulematta sisään, joten teen sen nyt.

Olen Ajanpitäjä.

Olkaa hyvä (pyyhkien silmiään). Olen Elrah ja tunnette minut. Minun oli tultava antamaan teille mahtava hymyni. Niin sitä pitää. Ei hyvä? Melko hyvä. Useimmat teistä hymyilivät takaisin ja se on tärkeintä. Sain sydämenne, tiedättekö sen? Silloin kun hymyilette leveästi, sydämenne syttyy ja tämä on kaunista.

Minun ei tarvitse lisätä mitään saamaanne viestiin - paitsi yksi tärkeä asia. Aina kun eksytte ettekä oikein muista, kuka olette, hymyilkää vain tienne Kotiin. Sydämenne tuntee tien ja suojelee teitä aina. Pelaatte kaunista peliä. Olemme ikään kuin päästäneet teidät irti takapihalla ettekä voi loukkaantua siellä - kaikki on huolehdittu puolestanne, joten menette vain pelaamaan sinne. Varmasti on asioita, joita haluaisimme teidän mieluummin olevan tekemättä. Mutta tiedämme teidän olevan ihmisiä ja tiedämme, että teette niitä joka tapauksessa, joten antakaa palaa.

Pyydämme teitä ainoastaan olemaan tuomitsematta itseänne, sillä se on kuin jumalan läpsäyttämistä kasvoille. Ajatelkaa sitä. Ajatelkaa sitä perin pohjin. Teille annetaan kaikkia näitä viestejä ja sillä hetkellä kun sanotte: "En usko pystyväni siihen. En usko olevani tarpeeksi hyvä", niin kaikki se energia mikä vaadittiin teidän saamiseenne tuohon kauniiseen viestiin, on riisuttu pois, ja vie jonkin aikaa rakentaa se takaisin.

Haluatteko puhua pimeistä energioista ja negatiivisuudesta maaplaneetalla? Päättäkää olla tekemättä sitä, koska se on yhtä haitallista kuin itsenne epäileminen. Yritämme vain antaa teille vähän henkistä itseluottamusta, jotta voitte kulkea sen kanssa ja uskaltaa tehdä virheitä. Teidän ei tarvitse olla täydellinen, sillä olette planeetalla! Voitte olla täydellinen, sitten kun palaatte Kotiin, joten älkää murehtiko siitä. Menkää tekemään paljon hyviä virheitä nyt ja sitten vaihdamme kuulumisia myöhemmin ja jaamme ne, okei?

Suuresti kunnioittaen jaamme kanssanne tällä tavalla. Pyydämme teitä kohtelemaan toisianne suuresti arvostaen, koska katsotte jumalaa silmiin. Toinen osa on muistaa, että pelaatte täysin uutta peliä. Voitte tehdä siitä, mitä haluatte. Pelatkaa hyvin yhteen.

Espavo, rakkaat ystävät. Olen Elrah Rythmipalvelusta.

Espavo.

RyhmäRyhmää (the group) kanavoinut Steve Rother (www.lightworker.com)
Uutiskirjeestä 15.6.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
torstai 6. kesäkuuta 2013

LUOMISEN ALKEMIA, OSA 3 - SYDÄN-MIELEN MUISTAMINEN / Arcturuslaiset
Ajan ja paikan monet harhakuvat ovat saaneet aikaan uskomuksen, että meidän on taisteltava.

Me Arcturuslaiset olemme puhuneet sydän-mielestä, missä sydän, korkea sydän ja mieli sekä moniulotteinen tietoisuus ovat sulautuneet yhdeksi. Tämä yhteenliittyminen muodostaa yhteistyön ja se käynnistää kvanttimuutoksen ajattelussanne, mistä tulee moniulotteista, ja tunnekyvyssänne vastaanottaa, sisältää ja jakaa ehdotonta rakkautta.

Koska ehdoton rakkaus on multiversumin sitova voima, silloin kun päästätte sen moniulotteiseen tietoisuuteenne, se sitoo ehdottoman rakkauden astiaanne. Samaan aikaan moniulotteinen tietoisuutenne opastaa teitä havaitsemaan ehdotonta rakkautta ja hyväksymään sen. Kyky ajatella moniulotteisesti ja vastaanottaa ja käyttää ehdotonta rakkautta on avain maa-astianne muuntamiseen.

Kun moniulotteinen tietoisuus ja ehdoton rakkaus sekoittuvat sydän-mieleksi, kolminkertainen liekki korkeassa sydämessänne aktivoituu käynnistämään luontaisen sisäisen voimanne, äärettömän viisautenne ja ehdottoman rakkautenne paluun jokapäiväiseen elämäänne. Nämä ominaisuudet palvelevat itse asiassa "virussuojana" huokumalla moniulotteista energiakenttää fyysisen kehonne ympärille.

Tämä energiakenttä luo linssin, mikä laajentaa perspektiivinne fyysisen todellisuutenne rajojen yli, niin että voitte kiinnittää huomionne korkeampiin todellisuustaajuuksiin. Olette siellä, missä huomionne on. Näin ollen kun moniulotteinen tietoisuutenne päättää osallistua korkeampaan tietoisuustaajuuteen, ehdoton rakkautenne voi sitoutua tuohon maapallon korkeampaan ilmaisuun. Tällä tavalla luotte energiapolun viidennen ulottuvuuden uudelle maapallolle.

Vapaana kolmannen ulottuvuuden monista harhakuvista ja rajoituksista, maa-astianne alkaa resonoida moniulotteisen ajattelunne voimaan, korkeampien ulottuvuuksien viisauteen ja kykyyn elää ehdottoman rakkauden jatkuvassa palautteessa. Ehdoton rakkaus on paljolti kuin peili. Silloin kun auranne resonoi ehdottomaan rakkauteen, havaitsette ja koette tietoisesti jokaisen energiamallin, minkä lähetätte todellisuuteenne.

Näin saatte välittömän palautteen kaikesta energiasta, mitä lähetätte maailmaanne. Tämä ehdoton rakkaus valmistelee teitä elämään viidennessä ulottuvuudessa, missä ei ole aikaa. Viidennen ulottuvuuden nyt-hetkessä jokainen ajatuksenne ja tunteenne ilmentyy välittömästi.

Jos kuitenkin pidätte jotain pelkopohjaisia ajatuksia tai tunteita, luotte ajatusmuodon, mikä voi ilmentyä ainoastaan todellisuudessa, missä on pelkoa. Koska viidennessä ulottuvuudessa ja sen yläpuolella ei ole pelkoa, tietoisuutenne vedetään välittömästi neljännen ulottuvuuden taajuuteen, missä tuo ajatusmuoto voi ilmentyä ja ilmentyy.

Toisin sanoen ajatustenne taajuus sanelee sen todellisuustason, missä ajatusmuodot ilmentyvät. Lisäksi tuo ilmentyminen vetää tietoisuutenne siihen todellisuustaajuuteen tai -ulottuvuuteen, missä ajatusmuotonne ilmentyy.

Sen vuoksi aina kun ajatusmuotonne luodaan rakkauspohjaisella ajatuksella ja ruokitte sitä ehdottomalla rakkaudella, se ilmentyy todellisuuteen, mikä resonoi ehdottomaan rakkaustaajuuteen. Näin ollen tietoisuutenne vedetään välittömästi siihen korkeampaan todellisuusvärähtelyyn, mihin tuo ajatusmuoto ilmentyy. Tällä tavalla alatte luoda energiapolkua uudelle maapallolle.

Uusi maa ei ole paikka. Uusi maa on korkeampi taajuus täsmälleen siitä maapallosta, missä teillä on fyysinen muoto. Näin ollen voitte säilyttää tuon fyysisen muodon käydessänne uudella maapallolla. Aivan kuten jättäisitte auton lentokentän parkkihalliin lentäessänne toiseen paikkaan, voitte jättää fyysisen kehonne fyysiselle maapallolle, samalla kun matkustatte ulottuvuuksien välillä.

Aivan kuten ette ehkä halua jättää arvokasta autoanne kentälle, teidän ei ehkä kannata jättää maa-astiaanne epävarmaan paikkaan siirtäessänne tietoisuuden korkeampaan maatodellisuuteen. Siksi on tärkeää varmistaa, että fyysinen kulkuneuvonne on turvallisessa paikassa lähtiessänne moniulotteisilla "lennoilla" uudelle maapallolle.

Onneksi uusi maa ei resonoi aikaan. Näin ollen voitte jättää maa-astianne, mikä on ajassa, ja palata vain millisekunnin päästä lähtönne jälkeen. Itse asiassa teillä voi olla monia vierailuja uudelle maapallolle, joista fyysinen kehonne ja 3D-tietoisuutenne on tietämätön. Kuitenkin solutietoisuutenne on tietoinen näistä vierailuista, kun se suojelee fyysistä muotoanne, kun "menette" ajattomuuteen.

Onneksi on sitova taajuus, mikä kiinnittää maa-astianne kolmannen/neljännen ulottuvuuden todellisuustaajuuteen. Solutietoisuutenne on tietoinen tästä taajuudesta ja huokuu sitä fyysisestä kehostanne ollessanne moniulotteisella matkalla. Moniulotteinen tietoisuutenne havaitsee tämän huokumisen ja käyttää sitä energiamajakkana valaisemaan tietään takaisin fyysiseen muotoonne.

Monet teistä tuntevat kovaa väsymystä, koska teidän on aina vain vaikeampaa säilyttää fyysisen muotonne matalamman ulottuvuuden tietoisuus. Itse asiassa se on työtä, kun tietoisuutenne täytyy rajoittaa niin matalaan taajuuteen, silloin kun sydän-mielenne haluaa lentää korkeampiin maailmoihin.

Kolmannen ulottuvuuden ajattelunne on riippuvainen siitä toimintataajuudesta, mitä on ylläpidetty myriadeja inkarnaatioita. Siksi se korkeampi valo mikä aktivoi sydän-mielenne, aiheuttaa ulottuvuuksien välistä köydenvetoa. Yksi tietoisuutenne osa pyrkii pysymään tutussa toimintataajuudessa, mikä sitoo teidät kolmanteen/neljänteen ulottuvuuteen, kun taas tietoisuutenne toinen osa vetää teitä pois tuosta todellisuustaajuudesta.

Koska tietoisuustila kiinnittää teidät saman värähtelyn todellisuuteen, se kolmannen ulottuvuuden tietoisuus/käyttäytyminen, että taistellaan sen puolesta, mitä haluatte, kiinnittää teidät fyysiseen maailmaan. Sitä vastoin se viidennen ulottuvuuden tietoisuus/käyttäytyminen, että antaudutaan hetkelle, kiinnittää teidät viidennen ulottuvuuden todellisuuteen.

Pitkällä matkallanne kolmannen ulottuvuuden elämissä olette oppineet, että teidän on taisteltava sitä jatkuvaa harhakuvaa vastaan, että te ette ole riittävän hyvä saamaan, mitä haluatte. Nyt teidän on päästettävä irti tuosta kolmannen ulottuvuuden taistelukäyttäytymisestä, niin että voitte sylellä viidennen ulottuvuuden käyttäytymistä ja antautua jokaiseen nyt-hetkeen.

Ajan ja paikan monet harhakuvat ovat saaneet aikaan uskomuksen, että teidän on taisteltava tienne niiden myriadien 3D-esteiden läpi, joita on teidän ja tavoitteenne välillä. Viidennessä ulottuvuudessa tavoitteenne on OLLA moniulotteinen ITSENNE. Näin ollen antautuessanne tavoitteellenne, antaudutte moniulotteiselle ITSELLENNE. Silloin kun antaudutte täysin moniulotteiselle ITSELLENNE, OLETTE viidettä ulottuvuutta. Näin ollen antautuessanne sille prosessille, missä 3D-maa-astianne muunnetaan 5D-valokehoksi, edesautatte kovasti tätä prosessia.

Tämä muuntaminen alkaa sallimalla viidennen ulottuvuuden tietoisuutenne sulautua yhteen kolmannen ulottuvuuden kehonne kanssa - se on jo yhdistynyt maa-astianne solujen ja DNA:n kanssa. Solutietoisuutenne on jo moniulotteinen. Solunne on tehty molekyyleistä. Nämä molekyylit ovat moniulotteisia siinä mielessä, että ne ulottuvat aliatomisille tasoille, missä kehonne mallit muodostetaan. Solutietoisuutenne on yhdistynyt myös DNA:hanne.

Siksi DNA:nne jatkaessa laajentumistaan 3%:n kolmannen ulottuvuuden DNA:sta 97%:n moniulotteiseksi DNA:ksi, tietoisuutenne laajenee fyysisestä todellisuudesta moniulotteisiksi ilmaisuiksenne. Lisäksi muuttuessanne DNA-tasolla, muututte myös päivittäisellä tietoisuustasollanne.

Solu- ja DNA-tietoisuus määritellään parhaiten superalitajunnaksi. Tämä superalitajunta, aliatominen tietoisuus, on kvanttitaso, missä 97% DNA:sta toimii kaksisuuntaisena valoportaalina. Nämä myriadit valoportaalit ovat kaksisuuntaisia siinä mielessä, että DNA palvelee portaalina, mikä pystyy vastaanottamaan korkeampia valotaajuuksia maa-astiaanne, samalla kun se myös heijastaa tuota valoa jokapäiväiseen elämäänne.

Silloin kun muokkaatte jotain kirjoittamaanne tekstiä, ehkä tallennatte kopion alkuperäisestä, niin että teillä on muuttamaton versio katsottavana muokatessanne uutta versiota. Tässä tapauksessa käytätte kuitenkin maa-astianne alkuperäistä versiota. Näin ollen kopio muuntuvasta astiastanne tallennetaan neljännen ulottuvuuden "tietokonetiedostoihin".

Tällä tavalla pystytte edelleen toimimaan fyysisellä maapallolla, kun samanaikaisesti muunnatte kehoanne solutasolla. Näin teillä on kaksi versiota maa-astiasta. Teillä on alkuperäinen versio, mikä voi toimia vain fyysisellä tasolla, sekä moniulotteinen valokehoversio, mikä voi toimia missä tahansa todellisuustaajuudessa. Kuulemme teidän kysyvän: "Miksi emme pidä vain muuntuvaa astiaa?" Tämä on hyvä kysymys, mihin nyt vastaamme. On kaksi syytä, miksi teidän kannattaa pitää alkuperäinen astianne.

Ensinnäkin muuntuva astia on "rakenteilla" ja vain korkeampi tietoisuustila voi operoida sitä. Koska muunnatte kehoanne hoitaen edelleen monet kolmannen ulottuvuuden velvollisuutenne, on usein vaikeaa säilyttää jatkuva yhteys moniulotteiseen tietoisuuteen. Näin ollen teidän täytyy edelleen "ajaa" maa-alustanne, silloin kun tietoisuutenne on kiinnittynyt fyysiseen tietoisuuteenne.

Toinen syy on, että olette Gaian kumppani. Siksi olette vapaaehtoisesti harmonisoineet henkilökohtaisen tietoisuutenne planeettatietoisuuden kanssa. Näin ollen henkilökohtaisen tietoisuutenne laajentuessa myös planeettatietoisuus laajenee. Vastaavasti planeettatietoisuuden laajentuessa myös henkilökohtainen tietoisuutenne laajenee. Koska monet planeetan asukkaat - enimmäkseen ihmiset - tarvitsevat lisää aikaa muuntaakseen henkilökohtaisen maa-astiansa, Gaia pitää planetaarisen maa-astiansa. Samalla tavalla te säilytätte fyysisen astianne, jotta voitte auttaa muita.

Monet teistä tuntevat olevansa kuin kaksi persoonaa. Itse asiassa niin juuri tapahtuu. Ihmiset ja planeetta säilyttävät fyysisen "originaalin" ja samalla kokeilevat sitä uutta ajatusta, miten ylösnoustaan tuhoutumatta. Lisäksi huomaatte ehkä, että jotkut muutokset joita olette tehneet kopioituun tiedostoon, eivät toimi. Onneksi voitte katsoa vielä alkuperäistä versiotanne.

Esimerkiksi voitte huomata, että olette ottaneet enemmän valoa, kuin ITSEN muuntuva versionne pystyy helposti sisältämään. Siksi tuo astia on väliaikaisesti poissa käytöstä, kunnes olette sopeutuneet uuteen, korkeamman taajuuden käyttöjärjestelmään. Tässä tapauksessa voitte palata astianne 3D-versioon, kun muuntuva "kopionne" maadoittaa korkeampaa valoa planeetan ytimeen ja fyysisen astianne jokaisen solun ytimeen.

Mitä tapahtuisi, jos käynnistäisitte valtavan generaattorin ettekä maadoittaisi sitä? Tapahtuisi oikosulku. 3D-astianne on maadoittava johto, kun taas "kopionne", muuntuva astianne ottaa vastaan korkeampia ja korkeampia valotaajuuksia. Tällä tavalla fyysinen muotonne ei tuhoudu.

Näin ollen teidän ei tarvitse kuolla ylösnoustessanne. Samalla tavalla Gaia on säilyttänyt alkuperäisen version 3D-planeetasta, samalla kun sen "kopio" muuntuu. Näin silläkin on fyysinen maapallo maadoittamassa sitä korkeampaa valoa, mitä se lataa. Näin aivan kuten te ette tuhoa henkilökohtaista fyysistä astiaanne, sekään ei tuhoa fyysistä planeetta-astiaansa.

Te ette muunna muotoanne jossain temppelissä kaukaisen vuoren huipulla. Kukaan muu ei huolehdi maallisista tarpeistanne tai fyysisestä muodostanne kuin te. Lisäksi monet teistä suunnittelevat säilyttää alkuperäisen maa-astiansa, jotta voitte auttaa toisia, jotka ylösnousevat eri tahdilla ja eri tavoin. Maa-astianne toimivan version pitäminen takaa, että fyysisellä planeetalla on fyysisiä ihmisiä, kun taas toiset olennot sopeutuvat korkeampiin valotaajuuksiin.

Fyysinen maa-astianne palvelee laskeutumisalustana lisääntyvälle määrälle moniulotteisen tietoisuutenne ulottuvuuksienvälisiä kokemuksia. Kun henkilökohtaiset muutoksenne ovat valmiita, neljännen ulottuvuuden ilmaisunne muuntuu moniulotteiseksi valokehoksi, kun samalla säilytätte fyysisen maa-astian. Silloin valokehonne matkustaa kosmoksessa merkaballaan/tähtialuksellaan ja "laskeutuu" maa-astiaan jakamaan kokemuksianne toisten kanssa.

Palaamme pian kertomaan, miten korkeampi valo muuntaa jokaista chakraa. Pyydämme, että otatte tämän viestin meditaatioihinne, niin että sydän-mielenne voi auttaa teitä pääsemään luontaiseen äärettömään viisauteenne, sisäiseen voimaanne, ehdottomaan rakkauteenne ja moniulotteiseen ajatteluunne, voidaksenne syleillä näitä moniulotteisia käsityksiä syvemmin.

Jos kutsutte meitä, autamme teitä.

Arcturuslaiset Arcturuslaisia kanavoinut Suzanne Lie ( suzanneliephd.blogspot.com)
3.6.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine


maanantai 27. toukokuuta 2013

TULEE LISÄÄNTYVÄÄ VALOA / Mikael


Sinä, rakas joka luet tätä, olet ykseyden jumalaiset kasvot. Pidät sydämessäsi osaa kaiken Luojan täydellisestä rakkaudesta ja elämästä riippumatta siitä, kuka olet, missä olet tai mitä olet tehnyt tai ollut tekemättä.
Tänään tuomme huomionne taas kerran itsearvostukseen ja ansaitsevuuteen. Ei ole mahdollista, että painotamme näitä aiheita liikaa tai kiinnitämme niihin liikaa huomioita. Ne ovat tosiaan asioita, joita melkein kaikki teistä eivät tunne eivätkä voi uskoa. Miksi näin on?

Se johtuu siitä, että olette tuominneet itsenne, vaikka edes Luojajumalanne ei ole tehnyt sitä - eikä hän koskaan tuomitsekaan teitä. Ja olette monta kertaa pyytäneet anteeksiantoa siihen, mihin olette tuominneet syyllistyneenne, kuitenkin useimmiten kieltäytyneet hyväksymästä anteeksiantoa itseltänne.

Olette kuulleet kerrottavan uudestaan ja uudestaan, että olette jumalaisia olentoja, Kaikkeuden kanssaluojia. Nyökkäätte päätänne viisaasti. Ette kuitenkaan pysty uskomaan siihen aidosti sydämessänne.

Mutta nyt rakkaat maan enkelit, sen verhon reunoista jonka takana olette piilotelleet kaikki nämä vuosituhannet, tulee lisääntyvää valoa. Nyt tulee mahdollisuus, tuo "ehkä". Taitoja, tuntemuksia, ajatuksia ja muistoja jotka ovat olleet teille vieraita lukemattomia elämiä, kurkkii läpi. Tunnette usein tarvetta kääntyä poispäin, kuten olette aina tehneet. Kuitenkin huomaatte enemmän ja enemmän alkavanne hyväksyä tuon totuuden mahdolliseksi. Olenko? Voisinko olla? Tulenko olemaan?

Kerromme teille taas kerran toivoen, että tällä kertaa hyväksytte ilman varauksia sen viestin, mitä on aina annettu. Useampi viestintuoja on omistanut elämänsä tuodakseen tämän teille. Kuulkaa se nyt. Sinä, rakas joka luet tätä, olet ykseyden jumalaiset kasvot. Pidät sydämessäsi osaa kaiken Luojan täydellisestä rakkaudesta ja elämästä riippumatta siitä, kuka olet, missä olet tai mitä olet tehnyt tai ollut tekemättä.

Laajentaen tuota ajatusta olet osa Luojaa, kuten ovat kaikki muutkin elämämuodot universumissa. Sinulta ei puutu mitään. Et voi uneksia mistään, mikä ei ole mahdollista. Jos on jotain, missä sinun pitää pinnistellä, niin se on tämän totuuden hyväksyminen, salliminen ja oivaltaminen. Käännä huomiosi tämän löytämiseen sisältäsi.

Sinä, naapurisi, maailmanne ja universuminne odottavat henkeään pidätellen, että teet tämän oivalluksen nyt. Me odotamme. Ja me ja lukemattomat muut lähetämme rakkautta ja valoa tukemaan ponnistustasi enemmän kuin koskaan suurimmassa ponnistuksessa, mitä voit kuvitella. Me näemme onnistumisesi faktana. Sinä odotat vielä. No, se tulvii sinuun nyt. Salli se ja juhlista sitä. Jos olosuhteesi näyttävät kieltävän sen, käännä energiatulva noihin olosuhteisiin. Se on todellinen, olosuhteet eivät ole.

Rakkaus ja valo ovat todellisia. Ne kasvavat siellä, minne lähetätte niitä. Rakkaat ystävät, sitä te olette aivan perustaltanne. Olemme alkaneet juhlia teitä, mutta seisomme aina tukenanne ja lohtunanne, kun pyydätte.

Olkaa ilossa ja puhumme taas pian. Hyvää päivänjatkoa.


Mikaelia kanavoinut Ron Head ( oraclesandhealers.wordpress.com)
26.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

keskiviikko 22. toukokuuta 2013

USKOMUKSEN POISTAMISEN PERUSPERIAATTEET / Enkelioppaat


Voidaksemme poistaa jonkin uskomuksen, meidän on ensin tultava tietoiseksi siitä. Kuten usein sanomme, emme voi muuttaa sellaista, mitä emme tiedä. Tänään haluaisimme keskittyä rajoittavien uskomusten poistamiseen. Tämä kysymys tulee esiin hyvin usein ja aikomuksemme on jakaa oma perspektiivimme siihen, miten voidaan lähestyä sellaisista rajoittavasta uskomuksesta vapautumista, mitä ei enää haluta pitää. Kosketimme tätä aihetta edellisessä viestissämme "Vanhempien kaikki tietoiset ja alitajuiset uskomukset siirtyvät lapsiin". Tänään haluaisimme kuitenkin tutkia tätä prosessia vähän syvemmältä. Aloitamme perusmääritelmällä tässä viestissä ja tarkennamme aihetta seuraavissa viesteissä. Aloitetaanpa sitten.

Kuten kerroimme aiemmassa viestissämme, vastasyntyneenä kaikkia uskomuksia pidetään alitajuisessa mielessä, ei ole vielä tietoisia uskomuksia. Ne uskomukset joita todellisuuteenne juuri inkarnoituneella sielulla on, valitaan huolellisesti ennen inkarnoitumista. Puhuimme vähän siitä, miten kaikki vanhempien tietoiset ja alitajuiset uskomukset siirrettään lapseen inkarnaatiossa. Tämä ei kuitenkaan merkitse, että vanhempien uskomukset ovat ainoita, joita lapsella on. Se merkitsee vain, että kaikki vanhempien uskomukset siirretään lapseen. Sielun alitajuiset uskomukset tulevat menneistä elämistä sekä esi-isien uskomuksista, joita on lapsen geenilinjassa. Kun lapsi alkaa kasvaa vähän vanhemmaksi, hän kykenee muodostamaan omia tietoisia uskomuksiaan. Muistakaa, että ajatuksenne ja uskomuksenne määräävät aina sen, miten hahmotatte todellisuutenne. Havaitsette sen, mihin uskotte.

Aikomuksemme on selittää ne perusperiaatteet, miten voidaan poistaa jokin uskomus. Menemme enemmän yksityiskohtiin myöhemmin, sitten kun tähän viestiin vetoa tuntevilla on ollut tilaisuus sulatella tätä informaatiota, jos niin valitsevat.

Voidaksenne poistaa jonkin uskomuksen, teidän on ensin tultava tietoiseksi siitä. Kuten usein sanomme, ette voi muuttaa sellaista, mitä ette tiedä. Sitten kun olette tietoinen jostain uskomuksesta, voitte tutkia sitä ja määritellä, haluatteko jatkaa siihen uskomista vai haluaisitteko päästää irti siitä. Haluatte ehkä arvioida tuota uskomusta määrittelemällä, mitä kokemuksia tämä uskomus luo. Haluatteko jatkaa sen kokemista? Vai luoko tämä uskomus pelkoa, surua, vihaa, erillisyyttä tai ahdistusta? Uskomustenne luetteloiminen tietystä aiheesta voi olla hyvin hyödyllistä tässä prosessissa. Ehdotamme, että kirjoitatte nykyiset uskomuksenne tietystä aiheesta, silloin kun olette kiinnostunut tarkastelemaan uudelleen nykyuskomuksianne, kuten uskomuksia yltäkylläisyydestä, terveydestä, rakkaudesta, suhteista - vain muutamia mainitaksemme.

Tietoisten uskomusten havaitseminen ei ole vaikeaa, koska ne ovat tietysti tietoisia. Toisin sanoen, olette hyvin tietoinen uskomuksistanne. Voitte koska tahansa tarkastella tietoisia uskomuksianne ja päättää, haluatteko jatkaa niihin uskomista ja niiden kokemista. Alitajuisia uskomuksia on kuitenkin vähän vaikeampi tarkastella, koska ne eivät ole tietoisessa tajunnassanne. Ne kuitenkin luovat aktiivisesti todellisuuttanne, joten vaikka ette ole tietoinen kaikista uskomuksistanne, näette niitä jatkuvasti fyysisessä muodossa, kun ne luovat kokemanne todellisuuden. Kun pääsette uusille tietoisuustasoille, kohtaatte monia uusia käsityksiä, jotka rikkovat aiempia uskomusjärjestelmiä todellisuudestanne.

Puhutaanpa nyt siitä, miten voidaan tulla tietoiseksi alitajuisesta uskomuksesta. Muistakaa, että kaikki uskomukset luovat todellisuuttanne riippumatta siitä, ovatko ne tietoisia vai alitajuisia. Voitte katsoa kokemuksianne tässä nyt-hetkessä - kaikki luomukset joita on ympärillänne tällä hetkellä, ovat suoraa heijastusta kaikista uskomuksistanne. Näin alitajuiset uskomuksenne paljastuvat teille. Ajatuksianne ja uskomuksianne ei voi koskaan pitää salaisuutena. Ne ilmentyvät fyysiseen muotoon kaikkien nähtäväksi. Se miten hahmotatte todellisuutenne, mitä tunnette tietyissä tilanteissa ja miten päätätte reagoida johonkin kokemukseen, liittyy suoraa uskomuksiinne. Kaksi vastakkaista uskomusjärjestelmää hahmottaa tilanteen hyvin eri tavalla, vaikka ne kokevat saman tilanteen. Verho alitajuisen mielen ja tietoisten ajatusten välillä ohenee. Tulee aika, jolloin teidän ei enää tarvitse kokea jakoa alitajuiseen ja tietoiseen mieleen.

Kun löydätte itsenne jostain tilanteesta, se on tilaisuus tarkastella, mitä olette vetäneet puoleenne ja luoneet itsellenne. Onko se jotain, minkä kokemista haluaisitte jatkaa, vai haluaisitteko muuttaa kokemuksen tyydyttämään jonkin halutun lopputuloksen? Jatkatte samanlaisten ja usein dramaattisempien kokemusten ilmentämistä, kunnes tulette tietoiseksi siitä, mikä uskomus on vastuussa sen luomisesta. Heti kun paljastatte uuden alitajuisen uskomuksen, olette vapaa arvioimaan, haluatteko pitää sen vai päästää irti siitä.

Sitten kun olette havainneet uskomuksen, minkä haluaisitte poistaa, teidän on ensin määriteltävä, millä uskomuksella haluaisitte korvata vanhan. Ei voi olla uskomuksetonta tilannetta. Jos olette toteuttaneet ehdotustamme ja kirjoittaneet tietoiset uskomuksenne tiettyyn aiheeseen liittyen, voitte nyt kirjoittaa uuden uskomuksen, minkä haluaisitte korvaavan vanhan. Voidaksenne päästää irti jostain uskomuksesta, teidän on oltava valmis ja halukas tekemään se, mutta teidän täytyy myös oikeasti uskoa sen korvaajaan. Tämä on erittäin tärkeää. Ei ole mitään hyötyä sanoa itsellenne vain, että te ette usko "tähän" enää.

Ihmettelette ehkä, miten pystytte korvaamaan syvään juurtuneen uskomuksen sellaisella, mikä resonoi toiveidenne kanssa. Ehdotuksemme on, että ilmaisette aikomuksen nähdä jokapäiväisessä elämässänne todisteita, jotka vahvistavat uutta uskomustanne. Se laajenee, mihin keskitytte. Ihmiset tarvitsevat usein todisteita, he tarvitsevat jotain konkreettista voidakseen muuttaa uskomuksiaan. Olette kuitenkin kaikki muuttaneet joitain uskomuksianne aiemmin elämässänne.

On hyödyllisintä odottaa löytävänsä tilanteita, jotka vahvistavat sitä uutta uskomusta, jolla haluaisitte korvata rajoittavan uskomuksenne. Ehdotamme, että työskentelette yhden uskomuksen kanssa kerralla. Aikomuksenne ja odotuksenne ohjaavat todellisuuttanne. Ilmaiskaa aikomus poistaa tietty rajoittava uskomus ja odottakaa näkevänne se muutos, minkä haluatte. Teidän on muutettava sitä, mitä odotatte kokevanne, jos haluatte kokea jotain erilaista.

Kuten sanoimme aiemmin, ihmiset tarvitsevat usein todisteita voidakseen muuttaa juurtuneen uskomuksen. Todiste on kuitenkin suhteellinen käsite. Se mitä toinen pitää todisteena, ei ehkä ole riittävä toiselle. Vain sillä on merkitystä, mitä te itse pidätte vahvistuksena uudelle uskomukselle, minkä haluaisitte saada. Haluaisimme käyttää hyvin yksinkertaista esimerkkiä havainnollistamaan selitystämme.

Sanotaan, että teillä on uskomus, että kaikki koirat ovat vihaisia. Teillä on tämä uskomus ehkä jostain traumaattisesta kokemuksesta lapsena tai se on opetettu teille. Uskomuksen alkuperällä ei ole merkitystä. Uskomus, että kaikki koirat ovat vihaisia, epäilemättä vetää teitä kohti vihaisia koiria, koska sitä odotatte. Silloinkin kun jokin koira ei ole aggressiivinen, uskomuksenne ohjaa havaintoanne sen käyttäytymisestä.

Se todellisuus mitä vedätte puoleenne, vahvistaa aina uskomuksenne, koska se on totuutenne, mitä uskomusjärjestelmä tukee. Sanotaanpa nyt, että tiedostatte tämän uskomuksen koirista, mutta kuitenkin haluaisitte kovasti päästää irti siitä ja korvata sen uskomuksella, että koirat ovat luontojaan ystävällisiä. Tämä on hyvin erilainen uskomus, mitä aiempi uskomusjärjestelmänne tuki. Miten siis ryhdytte korvaamaan sitä? Aikomuksella muuttaa uskomuksenne. Houkuttelette luoksenne aina sitä, mihin keskitytte.

Kun vaihdatte "kaikki koirat ovat vihaisia" -fokuksenne "kaikki koirat ovat luontojaan ystävällisiä" -fokukseen, keskitätte huomionne etsimään koiria, jotka ovat ystävällisiä. Käyttäytymisenne ja energianne muuttuu ollessanne koirien lähellä. Tämä muutos vetää puoleenne tietysti kokemuksia ystävällisistä koirista. Sitten kun olette kohdanneet monia koiria, jotka ovat ystävällisiä teitä kohtaan, teillä on vahvistusta ja todisteita, mitä tarvitsette, antaaksenne uskomuksenne muuttua. Voi hyvinkin olla välimaasto, mikä on uskottavampi teille ja mikä sanoo "kaikki koirat eivät ole vihaisia", ennen kuin pystytte täysin poistamaan itseenne juurtuneen pelon. Kun vaihdoitte odotustanne siitä, millaisia koirat ovat, saitte hyvin erilaisia kokemuksia. Tämä vahvistaa lisää uutta uskomusjärjestelmäänne. Kun fokuksenne muuttuu, myös odotuksenne muuttuvat. Ilmennätte sen, mitä odotatte.

Huomatkaa, että selitämme tätä prosessia hyvin yksinkertaisesti, kuitenkaan monien teidän uskomukset eivät ole yhtä selviä kuin esimerkkimme. On monia "alauskomuksia", jotka ovat monisyisesti yhteydessä pääuskomukseen ja jotka täytyy myös poistaa. Kun teillä on aikaa integroida tämä prosessi, voimme laajentaa sitä jatkoviesteissä.

Vaikka sanoisimme, että on mahdollista päästää välittömästi irti jostain rajoittavasta uskomuksesta, teillä on oltava uskomus, mikä tukee tätä välitöntä muutosta. Useimmilla ei ole tätä uskomusta tällä hetkellä ja siksi on luultavampaa, että kuluu aikaa, ennen kuin uskomuksenne muuttuu. Sanomme kuitenkin, että jostain uskomuksesta vapautuminen on yhtä nopeaa tai hidasta, kuin sallitte. Tietysti voitte pyytää apuamme ja autamme mielellämme kaikin tavoin, mihin pystymme. Tietäkää kuitenkin, että kukaan ei voi poistaa rajoittavaa uskomusta puolestanne - vain te voitte tehdä sen.

Kun opitte poistamaan uskomuksen, jätätte tarkan "reseptin" kaikille muille akaasisiin tiedostoihin. Te jotka opitte ensimmäisenä poistamaan rajoittavia uskomuksia, viitoitatte tietä kaikille muille. Se on vaikeinta niille, jotka ovat auliisti tarjoutuneet valaisemaan tietä kaikille muille. Valtaosa ihmisistä voi päästä akaasisiin tiedostoihin vain alitajuisesti tällä hetkellä - tämä informaatio on silti teille hyödyllistä. Kun jatkatte kasvamistanne ja kehittymistänne, epäilemättä opitte pääsemään tähän informaatioon tietoisesti.

Nyt kun olette taas kerran tietoisia siitä, että luotte oman todellisuutenne uskomuksillanne ja odotuksillanne, teistä tulee paljon kykenevämpiä ohjaamaan tietoisesti todellisuutenne kokemuksia. Kyse on oppimisprosessista. Opitte jokainen omalla tahdillanne. Verryttelette "lihaksia", joita ei ole käytetty tässä elämässä. Tästä syystä hyvin monet sielut olivat innokkaita inkarnoitumaan juuri tähän aikaan - dramaattisten ja räjähdysmäisten muutosten aikaan! Olette hyvin herkässä vaiheessa heräämässä siihen, että olette nyt tietoinen roolistanne luojaolentona. Kuitenkin hyvin monet jäävät edelleen tietämättömäksi alitajunnan sisäisestä tiedosta. Meistä evoluutionne on hyvin mielenkiintoista. Meille on hämmästyttävää katsella, kun saatte takaisin muistinne, lahjanne ja kykynne, joita monet pitävät itsestäänselvyytenä korkeammissa ulottuvuuksissa.

Pysymme uskollisesti rinnallanne ja kiitollisena palvelustanne tässä hyvin ainutlaatuisessa tilaisuudessa opettaa universumille, miten voidaan uppoutua hyvin tiheisiin värähtelyihin ja sitten nousta niihin korkeampiin ulottuvuuksiin, joista tulitte.

Toivomme, että tämä viesti on jollain tavalla palvellut teitä.

Rakkaudessa ja valossa, olemme Enkelioppaitanne.
 Enkelioppaita kanavoinut Taryn Crimi ( angelicguides.wordpress.com)
8.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 maanantai 20. toukokuuta 2013

KAIKELLA TAPAHTUVALLA ON HENKINEN PUOLI / Jeesus
Jos voisimme nähdä, miten voimakkaita vaikutuksia rakastavat ajatukset, sanat ja teot laittavat liikkeelle, päättäisimme tuottaa niitä paljon useammin. Odottaminen on aina kuluttavaa ja väsyttävää, kun ette tiedä, mihin aikaan tai minä päivänä odottamanne asia tapahtuu. Haluatte olla valmis, mutta ette tiedä, mitä odottaa, ja näin ette osaa valmistautua. No, sitten kun heräämisenne täyteen tietoisuuteen tapahtuu, olette täysin valmis. Teidän on aivan mahdotonta olla mitään muuta kuin valmis, koska olette olleet matkalla tuohon hetkeen koko nykyelämänne ajan, kun teille on tuotu oppitunti toisensa jälkeen opettamaan, miten päästetään irti esteistä, estoista ja kaikesta, mikä vähentää jollain tapaa kykyänne olla vain rakastava. Ja olette edistyneet valtavasti tällä rintamalla, koska tässä henkisen kehityksenne kohdassa heräämisestänne tulee vääjäämätöntä.

Päästäkää irti niistä huolista tai ahdistuksista, joita ehkä haudotte, koska heräämisenne on sovittu, kuten teille on kerrottu. Mikään ei voi estää sitä tapahtumasta täsmälleen niin, kuin Jumala tarkoittaa. Jumala ei kanna huolta, joten ei teidänkään pitäisi! Huolehtiminen käyttää energiaa, mikä voitaisiin käyttää paljon tehokkaammin muualla. Ja kuitenkin kun näette uutisraportteja onnettomuuksista, konflikteista, maanjäristyksistä, äärimmäisistä sääolosuhteista ja suunnattomasta kärsimyksestä, teidän on vaikea olla tulematta vedetyksi "huolikanavalle".

Kaikessa mitä tapahtuu maan päällä, on henkinen puoli, mikä antaa tilaisuuksia ilmaista myötätuntoa, jakaa välttämättömyystarvikkeita ja oppia oppitunteja, jotka auttavat teitä liittymään toisiinne harmonisesti ja yhteistyötä tehden. Huolehtiminen ja tuomitseminen heikentää noita tilaisuuksia tai kätkee ne retoriikan taakse, mikä lupaa paljon ja antaa hyvin vähän. Pieni henkilökohtainen anti jollekin vaikeuksissa olevalle - ystävällinen sana, puhdas kuuntelemisen hetki, sopiva lahja välittömään tarpeeseen - luo paljon suuremman energia-aallon, rakkausaallon, minkä voitte mitenkään kuvitella ja mikä väreilee kaikkiin suuntiin lähteestään ja vaikuttaa alueille, mitä te - antaja - ette voi mitenkään ajatella. Jokaisella rakastavalla sanalla tai ajatuksella on upeita ja arvaamattomia seuraamuksia kauas sen paikan yli, missä se tapahtuu.

Jos voisitte nähdä, miten voimakkaita vaikutuksia rakastavat ajatukset, sanat ja teot laittavat liikkeelle, päättäisitte tuottaa niitä paljon useammin. Itse asiassa ilmaisemalla aikomuksen tehdä sen useammin, laajennatte tietoisuuttanne niistä vaikutuksista, joita teillä on, ja avaatte itsenne jatkuvalle palautteelle, mikä saa olonne tuntumaan hyvältä ja inspiroi ja motivoi teitä tekemään vielä lisää.

Palveleminen on erottamaton rakkauden osa, kuten aivan hyvin tiedätte, mutta usein tunnette, että te ette ole palvelleet tarpeeksi. Syy tähän on yksinkertaisesti se, että sen sijaan että keskitytte onnellisuuteen, mitä palvelunne antaa palveltaville, ja tyydytykseen, mitä se antaa teille, teillä on usein taipumusta keskittyä siihen, miten paljon olette tehneet, ja kenties myös siihen, miten paljon enemmän olette tehneet kuin joku muu ja miten se väsyttänyt teidät. Silloin kun mittaatte ponnistelujanne ja pidätte tarkkaa lukua, miten paljon olette antaneet, vastaanottajan palauttama ilon ja onnellisuuden energia karttelee teitä, kuten myös sen tarjoama energiavahvistus. Antakaa siis vapaasti, älkääkä laskeko kustannuksia. Teidän ei tarvitse, koska Isänne näkee jokaisen rakastavan tapahtuman, minkä luotte, ja tallentaa sen teitä varten paikkaan, missä sitä kunnioitetaan ikuisesti eikä koskaan unohdeta, ja sitten kun heräätte syvästä unitilasta, mihin harha ankkuroi teidät, luomuksenne paljastuvat teille todellisessa suurenmoisuudessaan.

Olette äärettömän luomiskykyisiä olentoja - kuten näkisitte sen, jos tiedostaisitte - koska niin teidät luotiin. Isänne loi teidät itsensä kaltaiseksi, jotta tekin voisitte osallistua luomisen iloon, toisten palvelemisen iloon, mikä on tietysti myös itsen palvelemista, koska ei ole mitään toista ja erillisyyttä, kun olette kaikki yhtä. Olette kätkeneet tämän totuuden, tämän todellisuuden tietoiselta tajunnaltanne olemalla innokkaasti mukana hyvin rajallisessa tietoisuusmuodossa, mistä olette sulkeneet luontaiset aistimiskykynne ja vaihtaneet ne hyvin rajoittuneisiin fyysisiin aisteihinne - näkö, kuulo, kosketus, maku ja haju - ja tämä vahvistaa yksilöllisyyden ja erillisyyden tunnettanne.

Nämä rajoittuneet aistit näyttävät toimivan hyvin tehokkaasti teillä - siinä määrin, että enimmäkseen kiellätte niiden toisten olemassaolomahdollisuuden, jotka jollain tavalla laajentaisivat tiedostamis- ja tietokenttäänne. Vaikka toista aistimistapaa havainnollistavat ne monet lahjakkaat yksilöt, jotka ovat auttavat kovasti heräämisprosessissanne, useimmat ihmiset päättävät olla tunnustamatta mitään, mitä ei aistita viidellä aistilla. Ihmiset pitävät parempana turvalliselta näyttävää rajoitettua ja rajattua ympäristöä, missä he luulevat olevansa turvassa. Teillä on ilmaisu "ojasta allikkoon", mikä kuvaa hyppyä tuntemattomaan, mutta tuntematon - tässä tapauksessa todellisuus - on tuntematon vain, koska olette päättäneet olla tuntematta sen. Eikä aivan varmasti "allikko".

Tuntemattoman pelko on harhan piirre, mutta Jumalan todellisuudessa mikään ei ole tuntematonta, kätkettyä tai naamioitua. Kaikki tieto, kaikki viisaus ja kaikki mahdollisuudet ovat ulottuvillanne, mikä antaa loputtomasti rakastavan energian kenttiä, missä lentää, leijua/kellua tai uida (tai käyttää mitä tahansa liikkumismuotoa, minkä päätätte luoda!), kun riemuitsette jumalaisen tilan ihmeissä. Heräätte noille riemullisille maailmoille, missä ääretön ilo odottaa teitä - muita mahdollisuuksia ei ole varattu.

Rakastava veljenne, Jeesus


Jeesusta kanavoinut John Smallman ( johnsmallman2.wordpress.com)
19.5.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 


sunnuntai 19. toukokuuta 2013

OLE KAIKKEA MITÄ VOIT / Athabantian-aluslaisetKatsokaa peiliin ja kysykää itseltänne: "Mikä on tärkeää elämässäni? Mitä sellaista teen, mitä haluaisin jatkaa, tehdä enemmän? Mitä ilman pärjään? Mihin olen kiintynyt? Mikä palvelee minua? Mikä palvelee kolmannen ulottuvuuden jatkumista?" Päättäkää sitten, miten elätte.


Hyvää huomenta, Adrial.
Hyvää huomenta, Mark.

Olen Athabantian-tähtialuksen puhemies. Meille on ilo vierailla luonasi tänä aamuna. Kuten olemme aiemmin kommunikoineet, silloin kun pystyt ylläpitämään 5D-värähtelyn, olet yksi sitä kollektiivia, mikä olemme. Näin voimme kommunikoida ystävinä, emme jotenkin toisia parempana.
 
Ymmärrän, mitä sanot.

Tarkoitamme seuraavan viestin kannustukseksi niille, jotka ovat valmiita ottamaan seuraavan askeleen henkilökohtaisessa transformaatiossaan. Lue se iloisena, sillä sinua odottaa suuri seikkailu.

Monia on tullut kosmoksen kaikista osista osallistumaan maapallon suureen transformaatioon. Mark, sinun valintasi oli tulla tänne Andromedalta, inkarnoitua ihmiseksi ja elää monta vuotta tavallisena ihmisenä perheesi keskellä - urasi, ystäviesi ja monien muiden kanssa. Tämä aiempi toiminta oli sinulle välttämätöntä yhdistyäksesi tiukasti tähän planeettaan ja sen ihmisiin ja arvostaaksesi sitä, millaista elämä 3D-planeetalla on.

Teille jotka luette näitä sanoja, tulemme tänään antamaan paremman ymmärryksen nykytilanteestanne. Tulemme sellaisina, jotka tunsivat teidät ajassanne toisilla planeetoilla ja jotka eivät ole parempia tai vähäisempiä kuin todellinen sinä. Kaikki on tasaveroista korkeammissa ulottuvuuksissa, kaikki kunnioittavat toisiaan Kaikkeuden ykseydessä.

Koskaan aiemmin ei kolmanteen ulottuvuuteen juuttunut planeetta ole noussut viidennen ulottuvuuden toimintaan. Maan ihmisten fyysinen keho täytetään viidennen ulottuvuuden värähtelyillä. Prosessissa kaikki transformoituu kevyeksi. Se on suuri ponnistus, missä on mukana voimakkaimpia taivasolentoja, ja olemme hyvin tyytyväisiä osallisuudestamme siihen. Lisäksi olemme hyvin onnellisia kaikkein niiden maan ihmisten puolesta, jotka osallistuvat aktiivisesti tähän suureen hankkeeseen.

Tietäkää, että taivaallinen kollektiivi on valtava maailma, lukumäärältään paljon suurempi kuin te fyysisessä muodossa. Olemme puhdas kollektiivi taivasmaailmassa. Tiedän, että tätä on vaikea tajuta, mutta meille on mukavinta näin, sillä sitten kun yksilö siirtyy fyysisen muototaajuuden yläpuolelle, kaikki toimivat kollektiivissa. On monia kollektiiveja, taivaalliset ovat vain yksi niistä, joilla ei ole fyysistä muotoa. Sitten on niitä, joilla ei ole lainkaan muotoa. Tämä on vielä laajempi areena ja mahdoton ilmaista sanoin. On tärkeää ymmärtää, että muodoton luo sen, mikä on muodossa, ja se mikä on muodossa, luo sen, mikä on fyysisessä muodossa.

Olentona fyysisessä muodossa olette vaivattomasti tunnistaneet yksilöllisyyden. On helppoa nähdä ja tuntea itsensä rajat. Voitte koskettaa kehonne rajoja. Voitte tuntea mentaali- ja tunnekehonne. Voitte päästä kosketukseen sielunne kanssa. Näin olette helposti määriteltävä yksilö. Taivasmaailmassa meitä ei voi niin helposti rajata. Kuten sanoimme aiemmin, olemme kollektiivi ja näin muotomme sulautuu yhteen koko kollektiivin kanssa. Silloin kun haluamme ilmentää olentoyksilön - kuten minä teen tällä hetkellä - teemme sen kollektiivista.

Alleviivaamme tätä, koska siirtyessänne korkeampiin värähtelyihin tekin kadotatte yksilöllisyytenne piirteitä. ("Karkea" yksilökäsite on vain kolmannessa ulottuvuudessa.) Kun opitte olemaan viidennessä ulottuvuudessa, alatte tuntea toisten läheisyyden. Tiedätte, että ykseys on tunne, tietämys - sitä ei voi ilmaista sanoilla.

Haluaisimme muistuttaa kaikkia teitä, jotka luette näitä sanoja, syystänne inkarnoitua maan päälle. Kun pystytte kokeilemaan korkeampia värähtelyjä ja opitte pitämään itsenne niissä, voitte todella arvostaa inkarnoitumissyytänne. Se on hyvin yksinkertainen: teillä on fyysinen keho. Teidän on tultava nyt taitavaksi siirtymään viidenteen ulottuvuuteen. Siellä autatte toisia tekemään saman.

Keskittymällä tähän yhteen tavoitteeseen teistä tulee ylösnoussut. Valonne loistaa kaikille, joiden kanssa olette yhteydessä. Energianne säteilee kaikille ympärillänne. Näin tehdessänne teillä on merkittävä vaikutus tällä planeetalla ja kaikkiin muihin fyysisessä muodossa ympäri kosmosta. Me joilla ei ole fyysistä muotoa, emme voi tehdä tätä. On monia maan ihmisiä, jotka eivät kykene (vielä) olemaan korkeammissa värähtelyissä, samalla kun ovat fyysisessä muodossa. Tästä syystä jokainen teistä on tullut vapaaehtoisesti maan päälle.

Maan päällä riittävä määrä valotyöntekijöitä ylläpitää nyt korkeampia värähtelyjä, jotta maan transformoituminen on taattu. Kuten olemme sanoneet aiemmin, kolmannen ulottuvuuden magneettirakenne poistettiin joulukuussa 2012. Tämä tekee tien korkeampiin ulottuvuuksiin paljon helpommaksi, muttei mitenkään automaattiseksi. Fyysisten yksilömuotojen on edelleen ryhdyttävää toimiin ja harjoiteltava olemaan näissä korkeammissa ulottuvuuksissa - se ei ole automaattista. Kyse on jokapäiväisestä harjoituksesta. Pysyäksenne viidennessä ulottuvuudessa teidän on opittava kontrolloimaan ajatuksianne ja tunteitanne. Olette kokeneet putoavanne kevyemmästä värähtelystä, silloin kun kohtaatte matalamman värähtelyn. Olette myös nähneet pysyvänne kevyemmässä värähtelyssä, silloin kun matalammat värähtelyt pyytävät huomiotanne. Tunnette ero reaktioissanne. Harjoitelkaa tätä arvokasta oppituntia.

Katsokaa peiliin ja kysykää itseltänne: "Mikä on tärkeää elämässäni? Mitä sellaista teen, mitä haluaisin jatkaa, tehdä enemmän? Mitä ilman pärjään? Mihin olen kiintynyt? Mikä palvelee minua? Mikä palvelee kolmannen ulottuvuuden jatkumista?" Päättäkää sitten, miten elätte.

Ymmärtäkää, että te ette tarvitse ulkoista vahvistamista. Parasta aikanne ja energianne käyttöä on löytää juuri se, kuka olette, miksi suostuitte inkarnoitumaan tähän aikaan ja paikkaan ja mitä voitte tehdä tämän edesauttamiseksi. Unohtakaa vuorovaikutus avaruussisartenne ja -veljienne kanssa. Tiedätte jo sydämessänne, että on muita fyysisessä muodossa toisilla planeetoilla. Älkää haaskatko aikaanne pyrkien näkemään aluksia taivaalla tai kuunnellen toisten todistelua - sen tietäminen riittää, että he ovat veljiänne ja sisarianne. Kuten olemme kertoneet teille, heitä kulkee joukossanne.

Ette tarvitse mitään korkeampaa auktoriteettia, kuten hallitus tai uskonto, kertomaan, että maan ulkopuolista elämää on olemassa. Tämä on voimanne antamista (taas kerran) jollekin auktoriteetille, minkä olette laittaneet elämänne ohjaksiin. Unohtakaa havainnot maan ulkopuolisista. Tarvitseeko teidän oikeasti nähdä heidän aluksiaan taivaalla kerta toisensa jälkeen oivaltaaksenne, että toisiakin on universumissa? Katsokaa sisällenne. Tietäkää, että monia toisilta planeetoilta kulkee joukossanne. Tietäkää, että monia toisilta planeetoilta on inkarnoitunut ollakseen kanssanne tänä aikana.

Olkaa kaikkea, mitä voitte olla. Pyrkikää kohottamaan omaa energiaanne. Harjoitelkaa päivittäin. Keskittykää tähän yhteen tehtävään. Rauhoittukaa, älkää pyrähtäkö viestistä toiseen. Käyttäkää itsekuria. Käyttäkää erottelukykyä. Löytäkää energiakenttänne. Nähkää sitten kaikki, mikä ei ole osa teitä, pelkäksi ajanvietteeksi elämändraamanne näyttämöllä. Keskittykää olemaan "se" esiintyjä näyttämöllänne. Millään muulla ei ole merkitystä etenemisellenne. Mitään ei tapahdu toivomalla, että se on totta. Teidän on tehtävä tämä itse, kukaan muu ei voi tehdä sitä puolestanne. Tietäkää, että olette kaiken luoja elämänkokemuksessanne - luokaa hyvin.

Pysyäksenne korkeammissa värähtelyissä teidän on siirrettävä sivuun kaikki, mikä vetää teitä takaisin kolmanteen ulottuvuuteen. Siirtäkää sivuun viha, tuomitseminen, varallisuus ja valta toisiin. Siirtäkää sivuun kiintymys kolmannen ulottuvuuden aineelliseen mukavuuteen. Olkaa maailmassa, mutta ei maailmasta. Oivaltakaa, kuka oikeasti olette: Lähteen yksilöitynyt ilmaisumuoto, suuri valo-olento. Siirtäkää sivuun entiset käyttäytymistavat ja nykyiset tavat, mitkä eivät tue korkeamman itsenne ilmentymistä kehoon. Älkää salliko itseänne vedettävän kolmanteen ulottuvuuteen, silloin kun horjutte sitoutumisessanne viidenteen ulottuvuuteen. Käyttäkää itsekuria, mutta älkää unohtako elää luomisen ilossa.

Tietäkää, että kolmas ulottuvuus on menossa pois. Tietäkää, että planeettanne siivotaan kaikesta pimeydestä - kaikkien muiden rinnalla kolmannessa ulottuvuudessa. Kolmannen ulottuvuuden liima on poistettu. Sitä energiarakennetta mikä piti kaiken joustamattomana kolmannessa ulottuvuudessa, ei ole enää. Vapaus mitä ehkä tunnette, johtuu tästä romahtamisesta, keskittymättömyydestänne vanhoihin tapoihin.

Teillä on tilaisuus olla yksi ensimmäistä suurista fyysisistä valo-olennoista, voimakas ihminen näyttämässä tietä toisille. Tämän tekemiseen vaaditaan itsekuria. Itsekuria karistaa kolmannen ulottuvuuden tuomitseminen, väkivalta, viha ja vääristymät. Teillä on tilaisuus olla moniulotteinen olento, mikä osallistuu kaikilla tasoilla aina 12. ulottuvuuteen saakka. Kaikilla on tämä tilaisuus, mutta se tulee hitaasti joillekin. Vaaditaan 50-100 vuotta, jotta kaikki ovat viidennessä ulottuvuudessa. Monet jotka laahaavat perässä, eivät elä nähdäkseen tätä upeaa tapahtumaa. Toisaalta te voitte elää nähdäksenne sen kaiken - voitte kokea sen kaiken.

Aika romahtaa. Tekeekö tämä laiskoille helpommaksi saavuttaa viidennen ulottuvuuden? Vähän, kuitenkin samat säännöt pätevät - itsekuria, omistautumista ja iloa vaaditaan. Kiinnittäkää huomiota omaan kehittymiseenne ja pitäkää hauskaa sitä tehdessänne, sillä se on seikkailuista suurin.

Tietäkää, että veljiänne ja sisarianne ympäri universumia kulkee tällä planeetalla. Katsokaa itseenne ja tietäkää, kuka olette. Älkää antako voimaanne muille pyytämällä heitä määrittelemään itsenne. Katsokaa sisäänne, kaikki on siellä. Voitte löytää, kuka olette, ja nauttia tuosta oivalluksesta. Katsokaa sisään ja olkaa kiitollinen. Sydämenne kertoo, kuka olette. Seuratkaa sydäntänne. Antakaa valonne ja onnellisuutenne säteillä kaikkien nähtäväksi. Silloin tiedätte, kuka olette, ja toiset tunnistavat, kuka olette.

Uusi maapallo on ihmeellinen paikka, viidennen ulottuvuuden paratiisi missä monet ympäri universumia haluavat vierailla. Siitä tulee hitaasti planeetta, mikä on noussut kolmannen ulottuvuuden pimeydestä. Sinulla voi olla rooli tämän auttamisessa tapahtumaan. Kyllä, sinulla.

Olen Adrial, kosmoksen taivasolento. Minulle on ollut ilo kommunikoida nämä ajatukset Mark Kimmelille.Athabantian-aluslaisia kanavoinut Mark Kimmel (www.cosmicparadigm.com)
25.4.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine