keskiviikko 29. kesäkuuta 2011

VALON SOKAISEMA


Älkää sokaistuko toisten valosta, tulkaa omaksi valoksenne

Tapahtuu eräs kummallinen ilmiö monta kertaa, kun monet etsivät itsensä ulkopuolelta vastauksia.

Valo jonka ehkä näette toisissa, sokaisee teidät toisinaan, kun olette näkemättä, mitä valon takana on - aitoa ihmistä tuon valon takana, aitoa totuutta tuon valon takana, mitä oikeasti tapahtuu tuon valon takana.

Katsotte monia valo-olentoja tuolla jossain. He ovat täällä auttamassa ja opastamassa teitä löytämään tuon aidon totuuden sisältänne.

Monet näistä olennoista ovat muuttaneet tuota tapaa vähän ja antavat teille todellisuudessa enemmän kuin vain sen. He antavat teille näkemyksen siitä, mitä he ajattelevat, tai joskus, mitä he ajattelevat, että pitäisi tapahtua.

Monet antavat informaatiota pimeyden salaseuroista, kuten niitä kutsutaan - Illuminatista, huonoista siemenistä, pimeistä sieluista.

Tarinoita pidätyksistä - "he eivät voi tehdä mitään teille, estämme heitä tekemästä jotain, mikä voi satuttaa teitä todella pahasti".

He antavat teille toivoa ja uskoa, että tuolla jossain on jotain suurempaa kuin te itse, jotain mikä on kontrollissa ja pelastaa teidät, jos tilanne tulee liian pahaksi elää täällä maapallollanne.

Tätä kutsun valon sokaisemaksi. Nämä olennot tarkoittavat hyvää ja useimmat heistä haluavat kovasti auttaa teitä. He haluavat opastaa teitä oikeaan suuntaan. Joskus unohtaen, että me emme voi oikeasti vaikuttaa mihinkään, mitä tapahtuu maan päällä, ellemme ole fyysisessä kehossa maan päällä.

Kyllä, voidaan puhua maapallon johtajille, mutta ovatko ne todella tietoisia puheita - tarkoitan tällä sitä, että tietävätkö johtajanne tietoisesti näistä puheista?

Kun ottaa huomioon, että monet näitä viestejä lukevista eivät vielä täysin pysty tietoisesti puhumaan meille, voitte nähdä, missä kohtaa ongelma on johtajienne kanssa. Monet johtajistanne eivät ole henkisesti kehittyneitä niin, että ymmärtäisivät täysin ja tietoisesti, mitä sanomme.

Siis kyllä, voimme puhua, mutta puhumme heidän korkeammille osilleen, joten tihkuuko se heidän alempaan olemukseensa? Se voi, mutta se ei tavallisesti riitä todellisen muutoksen tekemisen heidän alemmassa olemuksessaan. Ihmisosa on edelleen täynnä egoa eikä salli puuttumista ihmismieleensä ja -sydämeensä.

Monet poliitikot ovat nyt keskittyneitä siihen, mitä maan päällä tapahtuu ja miten korjata ongelmia. Heidän mielensä ei ole keskittynyt korjaamaan mitään henkisiä ongelmia, vaikka se voisi ratkaista monia fyysisiä ongelmia maan päällä. He katsovat tilannetta ihmisnäkökulmasta ja omista oppitunneistaan elämässä.

On poliitikkoja, jotka ajattelevat, että kaikki voidaan ratkaista antamalla kaikkea kaikille, ja joskus myös päättämällä kaikki kaikkien puolesta. Toiset ajattelevat, että ulkopuolelta pitäisi vaikuttaa rajallisesti ja ihmisten pitäisi tehdä omat valintansa.

Kun tarkastelemme tilannetta henkisestä näkökulmasta, tiedämme, että jokainen sielu tekee valinnat sielutasolla. Ei ole ketään muuta, joka voi tehdä päätöksiä tuon sielun puolesta. Voimme auttaa sielua antamalla kaiken käytössä olevan informaation siitä, miten edetä, mutta jokainen sielu tulkitsee tuon informaation omalla tavallaan ja tekee omat päätöksensä.

Kun katsomme ihmisiä, näemme monia, jotka ovat alkaneet luottaa siihen, että toiset tekevät päätökset heidän puolestaan, toiset antavat heille, mitä he tarvitsevat ja he ottavat sen vastaan miettimättä omaa etenemistään tai kehittymistään elämässä.

On tullut hyvin helpoksi olla tällä tavalla ja yltäkylläisemmän elämän tavoittelusta on tullut sen etsintää, miten voin saada jonkun antamaan minulle yltäkylläisemmän elämäntavan.

Henkisessä elämässänne pitäisi olla polttopiste siinä, miten edistytte - kyllä, joskus toisten opastuksella, mutta odottamatta, että toiset tekevät tuon työn puolestanne ja sitten antavat sen teille.

Näillä alueilla on tasavertainen mahdollisuus kaikilla, vaikka monet näkevät töyssyt tiessä ja luulevat, etteivät voi päästä niistä yli.

Te kaikki voitte. Olette kaikki valo-olentoja hengessä ja teistä kaikista voi tulla tämä valo-olento maan päällä.

Kyllä, nyt fyysisyydessä on joitain, jotka tarvitsevat apua, ja erityisesti tässä ajassa on tarvetta siihen. Mutta se voidaan muuttaa, kun muutatte henkistä yltäkylläisyyttänne.

Jos muutatte näkemystänne henkisestä yltäkylläisyydestä, se muuttaa näkemystänne fyysisestä yltäkylläisyydestä.

On aina ihmisiä, jotka käyttävät tätä hyödykseen, ja on toisia, jotka eivät käytä - tämä on maailma, missä elätte, ja tätä kaksinaisuus on. Mutta kun useammat ihmiset muuttavat näkemystään henkisestä yltäkylläisyydestä ja löytävät uuden näkemyksensä fyysisestä yltäkylläisyydestä, näemme muutoksen tapahtuvan ja tämä sallii enemmän yltäkylläisyyttä virrata maan päälle sekä henkisellä että fyysisellä tasolla - enemmän kuin virtaa tänä aikana.

Tämä on muutosaikaa ja tämä on aikaa, jolloin voitte muuttaa itsenne.

Älkää sokaistuko toisten valosta, tulkaa omaksi valoksenne.

St. Germain

St. Germainia kanavoinut Petra Margolis ( www.ascendedmasters.org)
26.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine


YLÖSNOUSEMUSPROSESSI


Te muodostutte energiayksiköistä: mentaalinen, tunne, fyysinen, astraali ja henkinenRakkaat mestarit, haluamme ensinnäkin tehdä selväksi, mitä ylösnousemus ei ole. Nykyisessä evoluutiotilassanne fyysisen kehon ylösnousemus on mahdollinen vain muutamalle hyvin edistyneelle avataralle, jotka ovat avanneet polun ihmiskunnan ylösnousemiseksi korkeamman tietoisuuden seuraavalle tasolle. Rakas Jeshua, yhdessä monien suurten avatarojen ja enkelikunnan kanssa, asettivat näyttämön ja kylvivät kosmiset Luojavalon siemenet valmisteluna tätä poikkeuksellista prosessia varten.

Ylösnoustaksenne fyysisessä astiassa tänä aikana teidän täytyy saattaa loppuun fyysisen kehonne transformoituminen jumalaisen valon taajuuksiin ja nostaa sielulaulunne harmoniat viidennen ulottuvuuden korkeimmille tasoille ja sen yli. On toiveajattelua olettaa, että on mahdollista muuntaa kolmannen/neljännen ulottuvuuden fyysisen kehon tiheys viidennen ulottuvuuden valoastiaksi yhdessä elämässä.

Te, eturintama, tähtisiemenet, toimitatte polttoainetta, timantinkovia valohiukkasia, aktivoimaan ne ylösnousemussiemenet, jotka kylvettiin maan päälle yli 2000 vuotta sitten. Ihmiskunta on puhdistumisvaiheessa, valmisteluna paljon suurempaan tietoisuuden laajentumiseen, mikä vaikuttaa useampiin ja useampiin sieluihin, kun se pyyhkii maan yli ja nopeutuu eksponentiaalisesti sen seurauksena.

Nykyisessä evoluution muutosvaiheessa polun tavoittelijat/seuraajat ovat prosessissa, missä heitä valellaan Luojavalon transformoivalla voimalla. Korkeamman tietoisuuden solut heräävät ja puhkeavat transformaation alkemiakaavalla. Olette puhdistamassa aurakenttänne merkittävästä osasta negatiivisia tai vääristyneitä värähtelytaajuusmalleja, jotka ovat himmentäneet auravaloanne ja johtaneet kaikkien väärien luomusten ilmentymiseen fyysisessä astiassanne.

Solukehoon on lukittuna myrkkyjä, jotka on vapautettava tai jalostettava, jotta voitte taas kerran integroitua monitasoisen kehorakenteenne harmonisiin taajuuksiin. Valokehosolunne ovat himmentyneet, aivan kuten aurakentästä on tullut sumea ja tukkoinen negatiivisesta energiasta. Jumalsolut ovat edelleen läsnä sisällänne ja ympärillänne, ne ovat vain heikentyneet ja himmentyneet ravinnon puutteesta ajan kuluessa. Teille on ikään kuin jatkuvasti syötetty pilaantunutta ruokaa, mikä on pitkän ajan kuluessa tuhonnut kehoastianne. Egon halukeho on juonikas ja sinnikäs ja se tönii teitä jatkuvasti etsimään lisää ja lisää kehoaistimuksia ja nautintoa, usein katastrofaalisin seurauksin.

Teidän on ymmärrettävä, että kehonne eri osat resonoivat suureen valikoimaan taajuusmalleja, riippuen chakrajärjestelmänne pyörimisestä ja puhtaudesta. Teidän pitäisi aina pyrkiä maksimiharmoniaan korkeamman itsenne joka tasolla, mihin integroidutte, ja tiedostamaan, että kyse on loputtomasta prosessista, sillä luomisen kaikilla tasoilla on synnynnäinen halu saavuttaa tietoisuuden seuraavaksi korkein taso.

Pohtikaa sitä näkemystä, että ihminen kokee neljää todellisuutta kerralla: fyysinen, mentaalinen, tunne ja astraalinen. Fyysisessä tai aineellisessa maailmassa missä kehonne ja fyysiset aistinne ovat pääpolttopiste, terveydentilanne määrää sen, miten vuorovaikutteinen olette fyysisessä maailmassa ja miten paljon nautitte kokemuksista. Edistymisenne tietoisuuden korkeampiin ulottuvuuksiin on asteittainen heräämisprosessi, missä heräätte sielunne ja välittömän korkeamman itsenne tai ylisielunne tönäisyille ja viisaudelle. Kun astutte valaistumisen polulle, käynnistätte tietoisen tiedostamisen kehitysprosessin.

Teidän on ensin keskityttävä olemuksenne fyysisiin puoliin: fyysinen astia, chakrajärjestelmä, tunneluonto ja henkiset kyvyt. Vähitellen, ajan kuluessa, kun tasapainotutte, harmonisoidutte ja integroitte tietyssä määrin ykseystietoisuutta fyysisessä olotilassanne, olette valmis pääsemään korkeamman neljännen ja alemman viidennen ulottuvuuden todellisuuksien värähtelymalleihin, viisauteen, ominaisuuksiin ja kykyihin. Tämä on perusprosessi, jota joskus kutsumme ylösnousemukseksi tietoisuudessa.

Teillä on eetterikeho, mikä sisältää täydellisen ja autenttisen kopion fyysisestä, mentaali- ja tunnekehostanne. Silloin kun kuolette tai jätätte fyysisen kehonne, hopealanka (kuten sitä joskus kutsutaan) katkeaa ja eroatte täysin fyysisestä astiasta, mikä alkaa välittömästi hajota. Jäljelle jää hienokehokuori, mikä koostuu astraalista tunne- ja mentaaliaineksesta ja minkä on hajottava, ennen kuin sielu voi edetä tietoisen tiedostamisen seuraavalle tasolle. Olemme selittäneet aiemmin, miten heräämättömät sielut viedään paikkoihin, joita voitaisiin kutsua tehohoito-osastoiksi, jossa Luojan valoa/rakkautta säteillään jokaisen sielun aurakentän läpi, kunnes "epäpätevän" energian negatiivinen kuori muuntuu täysin.

Teidän on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että kuolema/siirtymä, elämän jälkeinen prosessi on muuttunut radikaalisti. Enää yksikään sielu ei mene tiheille astraalitasoille odottamaan vuoroaan reinkarnoitua maan päälle. Jos olet itsetietoinen ihminen, jonka sielulaulu resonoi korkeampaan neljänteen tai matalampaan viidenteen ulottuvuuteen tai korkeammalle, sinut viedään automaattisesti tarkoituksenmukaiselle tasolle, missä kaikki näyttää paljon siltä todellisuudelta, jonka jätit taaksesi - ainoastaan paljon upeammalta, kauniimmalta, iloisemmalta, rakastavammalta ja rauhallisemmalta. Menet taivasulottuvuuden porttien läpi täysin tietoisena. Tarkastelet mennyttä elämääsi tarkkailijana ja saatat sanoa näkemiin niille, jotka ovat sinulle läheisiä ja rakkaita. Kuitenkin he haalistuvat hitaasti taustalle, elleivät he ole välittömän sieluperheesi jäseniä.

Taas kerran, ne taajuudet joita heijastatte tai joihin resonoitte, määräävät, mihin ulottuvuuteen tai ulottuvuuden alitasolle teidät viedään, ja myös ne kosmisen informaation tasot, joihin voitte päästä. Aurakenttänne on kuin viitta, joka ympäröi eetteri/astraalikehoanne, ja se on joko valoviitta tai sen negatiivisen ja epäharmonisen energian vaippa, minkä olette keränneet monien menneiden elämänkokemustenne aikana. Te muodostutte energiayksiköistä: mentaalinen, tunne, fyysinen, astraali ja henkinen. Teidän on opittava ja hyväksyttävä se tosiasia, että te olette pakottavan energian luomus, Jumaltietoisuuden alkuperäinen kipinä. Itsetietoisena kanssaluojana olette myös energian ohjaaja omien pakottavien ajatustenne, tekojenne ja aikomustenne kautta.

Te olette olemassa energiatuulenpyörteessä: energiavoimissa, jotka koostuvat joko peruselämänvoimasubstanssista, matalampien ulottuvuuksien puolispektrivalosta tai korkeampien tietoisuusulottuvuuksien Luojavalon upeista ja kaikenkattavista timantinkovista hiukkasista. Mielentilanne ja tunneluontonne laatu tai resonanssi määrää luomispyrkimystenne lopputuloksen. Kanssaluojana muokkaatte ja ilmennätte luovat ideanne ja ajatuksenne ja sitten teidän on koettava ajatustenne ja tekojenne ilmentymismuoto - niin sanovat universaalit lait.

Teidän on tarkoitus tulla kosmisten energiavoimien tehokkaaksi ohjaajaksi. Tulkaa tietoiseksi tarkkailijaksi ja olkaa kiintymätön. Älkää salliko itseänne vedettävän toisten luomaan negatiiviseen energiapyörteeseen. Oppikaa seisomaan tiukasti kontrollissa pyhän energianne ohjaajana. Älkää salliko kenenkään häiritä seesteisyyttänne ja harmonista luontoanne. Muistakaa kuitenkin, että jos teillä tilapäisesti inhimillinen hetki, pysähtykää ja vetäkää syvään henkeä ja palatkaa keskukseenne, kun lähetätte violetin liekin puuskan muuntamaan ja hajottamaan epäharmonisen energian. Olette joskus liian ankara itsenne tuomitsemisessa. Täydellisyyttä ei odoteta, rakkaat sydämet.

Korkeamman, ylisieluitsenne säteily tunkeutuu ja leviää vähitellen fyysiseen ja tunnekehoonne ja näin vähitellen vapauttaa kaiken kumuloituneen negatiivisen astraalijätteen. Kaikkien ihmisten ylisielujen yhdistynyt valo hajottaa vähitellen pilaantuneet ja vääristyneet värähtelymallit astraalitasoilta, joita on ennen kutsuttu kollektiivitietoisuudeksi - ihmiskunnan negatiiviset ajattelumallit. Rakkaus, seesteisyys ja ilo ovat ylisielun pääasiallisia ominaisuuksia. Useimpien ihmisten ajatukset ovat yleensä satunnaisia ja keskittymättömiä. Aivoaaltojenne taajuuden alentaminen tai oppiminen ylläpitämään tietoisuuden alfa-tila antaa jatkuvaan ajatteluprosessiinne terävän fokuksen ja selkeän suunnan alitajuiselle mielelle. "Alfa-mestaruustekniikkanne" ovat syvällinen ja voimakas työkalu. Tietoinen ajatteleva mielenne ymmärtää, mutta alitajuinen mielenne käsittelee tulevan informaation ja ryhtyy toimeen. Alfa-mestariksi tuleminen ja tietoisuuden tarkoituksenmukaisen alfa-taajuuden ylläpitäminen sallii teidän puhua alitajuiselle mielellenne ja olla vuorovaikutuksessa sen kanssa. Se ylittää tahdonvoiman, kun kehitätte kyvyn kommunikoida suoraan syvän ja vaistonvaraisen sisäisen mielenne ja pyhän mielenne kanssa. Huomaatte luonnostaan tekevänne parhaita päätöksiä ja ryhtyvän oikeisiin toimiin saavuttaaksenne tavoitteenne.

Ylösnousemusprosessi alkaa, kun sieluitsenne on palannut oikeaan paikkaansa fyysisen itsen johtajana. Ikään kuin käynnistyskytkintä olisi painettu DNA:ssanne, mikä sisältää täydellisen Aatami/Eeva Kadmon valokehosuunnitelman. Sarja latentteja koodauksia aktivoituu niiden korkeampien valotaajuuksien kautta, joihin olette alkaneet integroitua. Nämä valon värähtelymallit sisältävät erityislaatuisia väri- ja harmoniakoodauksia, mitkä vaikuttavat kaikkiin soluihin ja elimiin kehomuodossa. Vähitellen solut alkavat imeä ja metabolisoida valoa ja nämä valoa kantavat solut alkavat tunkeutua vaikuttamaan koko fyysiseen kehoon.

Sitten käynnistyy muodonmuutosprosessi, minkä avulla koko kehoon tallennetut myrkyt, tunnetraumat, tuskalliset muistot ja kokemukset alkavat tulla pintaan ja luoda monia epämiellyttäviä oireita: kipuja ja särkyjä kehon eri paikoissa, flunssamaisia oireita, päänsärkyä, hämmennystä ja väliaikaista muistinmenetystä - vain muutamia mainitaksemme.

Aurakenttäsaneerauksen seuraava taso sisältää tunnekehon ja tietoisuuden astraalitasot. Kun fyysinen keho kehittyy, se kykenee integroitumaan aina vain jalostuneemman taajuuden valosoluihin. Neljännen ulottuvuuden todellisuutenne alkaa murentua ja harhamaailmastanne tulee vääristynyt ja hämmentynyt. Uskonnolliset uskomusrakenteenne voivat alkaa hajota, mikä jättää teidät haavoittuneisuuden tunteeseen ja ilman opastusta tai suuntaa. Tässä kohtaa tapahtuu korkeamman itsen sulautuminen, missä korkeamman itsenne ylisielupuoli joka on asunut sielutähdessänne (kahdeksas chakra), alkaa lähettää korkeamman taajuuden valopakettien impulsseja tai säteitä pyhään mieleenne, pyhään sydämeenne ja koko chakrajärjestelmään. Nämä säteet aktivoivat intuitiiviset kykynne ja sisältävät myös tärkeää informaatiota suurempaan ymmärrykseen siitä, kuka todellisuudessa olette, ja ne voivat myös aktivoida sisällä jumalaisen tyytymättömyyden.

Timanttiytimellinen Jumalsolunne integroi nyt enemmän ja enemmän Jumalvaloa, mikä aktivoi ja lisää Jumaltietoisuuden säteiden voimaa pyhässä sydänytimessänne. Tämä prosessi on ohjelmoitu jumalaiseen suunnitelmaanne ja se on koodattuna myös DNA:hanne. Tähän mennessä solunne ovat alkaneet reagoida valoon pääenergialähteenään. Tämä on pääsyy siihen, että polun tavoittelijat usein radikaalisti muuttavat ruokavaliotaan vähemmän tiheään ruokaan, sillä heidän fyysistä ja tunnekehoaan täytetään valon timantinkovilla hiukkasilla - jumalten ruualla.

Kun siirrytte syvemmälle ja syvemmälle jalostuneen valon ulottuvuuksiin, fyysiset aistit voivat parantua ja tietoisuutenne väreistä ja äänistä lisääntyy. Fyysisten aistien voimistuminen merkitsee, että solut aurakentässänne alkavat puhdistaa tiheää ja rajoittavaa energiaa, mitä on kerääntynyt monien tuhansien vuosien saatossa. Sitä sumuista vankilaa joka on turruttanut aistit ja pitänyt ihmiset kahleissa, kylvetetään valosoluissa, mikä johtaa aurakentän tulemiseen säteilevämmäksi, kun enemmän ja enemmän sieluja herää sisäiselle jumalaiselle potentiaalille. Fyysinen keho tutustutetaan taas vähitellen elävän valon transformatiivisille vaikutuksille, sen alkuperäisen valokehomuodon ottamiseksi takaisin, joka suunniteltiin kaikille ihmisille.

Rakkaat, älkää luoko katsettanne siihen kaaokseen ja tuhoon, mikä vallitsee maan päällä tänä aikana. Eläkää jokainen päivä keskittyneenä pyhään sydämeenne ja solaarivoimakeskukseenne, jotta voitte integroida fyysiseen astiaanne maksimimäärän Luojavaloa ja sitten lähettää tuon kallisarvoisen lahjan maan ytimeen ja muodon maailmaan. Tietäkää, että maailmanpalvelijoiden yhteisponnistukset ympäri maailmaa saavat aikaan muutoksen. Olemme voima suuremman hyvän puolesta, mitä ei voi kieltää. Olen ikuisesti uskollinen suojelijanne ja vartijanne.

Olen arkkienkeli Mikael.
 
 


Arkkienkeli Mikaelia kanavoinut Ronna Herman (www.ronnastar.com)
Heinäkuu 2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

tiistai 28. kesäkuuta 2011

ARKKIENKELI URIEL: Tiedostava vai täysinäinen mieli?

Ihmismatkanne mestaruus luodaan tietoisen elämisen kautta
Pyydätte oivallusta elämänne tarkoituksesta ja haluatte olla esimerkki voimallisesta elämisestä, mikä on mahdollista, silloin kun olette integroituneet korkeimpaan energiapotentiaaliinne. Haluatte olla tietoinen tavoista, joilla voimaanne käytetään todellisuutenne luomisessa, kyetä keskittymään sellaisella aikomuksella, että ilmennätte välittömästi taianomaisen elämän, mikä tapahtuu toimiessanne virrassa joka hetki. Tämä on tiedostamista, kun mieli on täysin yhdistynyt henkeen, energiaan, aikomukseen ja täyteen tietoisuuteen voimastanne.

Tietoisuus on oleellista transformaatiolle, mikä on elämäntarkoituksenne ja elämän tarkoitus. Tämän haastaa täysinäinen mielenne - kokoelma elämien kokemuksista, uskomuksista, tunteista, tuntemuksista ja yhteyksistä, mitkä palvelevat parantumistarkoitusta, mutteivät ole korkein tarkoituksenne. Parantuminen missä tahansa elämässä on vapautumista rajoituksista ja energiatasapainottomuuksista ja se on tarkoitus. Mutta elämillänne on monta tarkoitusta, joihin päästään, kun mieli on kirkas ja tyhjä jatkuvasta keskittymisestä parantumissykleihin, joiden loppuunsaattamista se ei voi ilmentää, koska se on mahdollista vain mielen ollessa harmoniassa ja tietoinen. Täysinäinen mieli ei ole tietoinen, se on täynnä itseään ja omia ajatuksiaan. Tietoisuuden saavuttamiseksi sen on harmonisoiduttava korkeampaan energiataajuuteen.

Mieli on keskittynyt omaan tyydytykseensä, mikä on sen vahvistuksen saaminen, mitä se etsii jatkuvan parantumisen kautta. Mielenne kiireisyys on myös sen täysinäisyyttä. Täysinäinen mieli keskittyy parantumiseen, etsii aina parannusta ja kutsuu lukemattomia parantumistilaisuuksia luokseen. Tietoinen mieli tietää parantumisen yhdeksi askeleeksi polullaan ja etsii parantumista parantumisen tuolla puolen, mikä on integroituminen ja sopusointu. Kun integroituminen tapahtuu, tietoinen mieli tietää, että muutos on tapahtunut ja se integroituu parantumiseen. Täysinäinen mieli vain etsii uutta parantumistilaisuutta täyttääkseen itsensä ja jatkaakseen kiireisyyttään.

Ihmismatkanne mestaruus luodaan tietoisen elämisen kautta, missä mieli etsii integroitumista, jotta parantumisesta voi tulla oppimista, mikä johtaa kasvuun ja transformaatioon. Transformoitunut mieli on se, joka ylösnousee. Täysinäinen mieli ei koskaan parannu, koska se ei koskaan integroidu oppimiseen. Onko mielesi tietoinen täydestä parantumissyklistään vai onko se täynnä omaa parantumistarkoitustaan? Miten monta parantumissykliä koet, ennen kuin integroitumisesta ja transformaatiosta tulee mahdollista sinulle? Miten voit tehokkaasti integroitua parantumiseen ja tulla tietoiseksi siitä kehittyvästä polusta, mikä on matkasi? Anna täysinäisen mielen päästää irti tuskastaan ja parantumistarkoituksestaan, jotta se voi olla tietoinen korkeammasta polusta ja ylösnousemustarkoituksestasi, integroituen täysin korkeimpiin puoliisi ja nauttien taivaasta maan päällä.
 


Mitä sinä/minä haluamme kuulla?
Kommunikoinnin eri tasot, joihin sisältyvät eri äänemme, tunteemme, suodattimemme ja prosessorimme, aktiiviset tai passiiviset halumme, uskomuksemme ja odotuksemme, voivat saada aikaan paljon väärää kommunikointia. Ei siksi, ettemme puhuneet selvästi, vaan koska emme ilmaise kaikkea, mitä haluamme kuulla tai tietää keskustelussa. Tilanteissa missä meillä on suuret odotukset jostain ihmisestä tai lopputuloksesta, tiedämme jo etukäteen, mitä haluamme kuulla. Tai meillä on uskomus siitä, mitä joku haluaa kuulla, ja yritämme räätälöidä sanamme tyydyttämään hänen odotuksensa. Ja siitä koituu meille aina "maksu" - todellinen tai kuviteltu.

Jokainen meistä haluaa saada tarpeensa tyydytettyä ja mitä runsaammin olemme panostaneet johonkin ihmiseen tai tilanteeseen, sitä suurempi on sitoutumisemme haluttuun lopputulokseen ja tarpeeseemme kuulla tietty vastaus. Emme tietenkään kysy tuolta ihmiseltä suoraan - se on liian riskaabelia. Sen sijaan käytämme passiivista kommunikointia, annamme vinkkejä ja esitämme johdattelevia kysymyksiä. Vaimo joka kysyy mieheltään, näyttääkö hän lihavalta jossain asussa, haluaa tämän kertovan hänen olevan kaunis. Joltain sen kysyminen, hyväksyykö tämä jonkin teon, on vahvistuksen pyytämistä. Silloin kun tunnemme pakkoa tällaisten kysymysten esittämiseen, meidän pitäisi kysyä itseltämme: "Mitä haluan kuulla ja miksi?"

Passiivisuus kommunikoinnissamme saa meidät näyttämään manipuloivalta. Liika eteneminen saa meidät näyttämään kontrolloivalta. Avain kommunikoinnin tasapainottamiseen on kiintymättömyys, missä käymme keskusteluja, jotka ovat maadoittuneet totuuteen ja todellista jakamista sen sijaan, että etsimme vahvistusta ja tunnustusta vakuuttamaan meidät omasta totuudestamme jonkin tilanteen osalta. Odotukset siitä, mitä haluamme kuulla, heijastavat muutakin kuin tarpeitamme - ne paljastavat tarvitsevuutemme, alueet joilla haluamme jonkun kertovan sen, mitä haluamme kuulla. Kun mennään vielä pidemmälle, voimme kysyä, miksi vahvistus on näin tärkeää meille, millaisen loppuunsaattamisen tai päätöksen haluamme ja mitä tarkoitusta tämä täyttää elämässämme.

Joskus meidän on kuultava, että olemme kaunis. Niinpä sen sijaan, että esitämme johdattelevan tai manipuloivan kysymyksen, kuten "Pidätkö minua viehättävänä?", voisimme olla rehellinen: "En tunne olevani viehättävä. Ole kiltti ja sano minulle, että olen kaunis." Saako tämä teidät nauramaan? No, se on rehellistä, se ei laita toista ihmistä valokeilaan ja näyttää oman haavoittuvuutemme, kun myönnämme tarvitsevuutemme. Ja se saa aikaan vähemmän jännittyneen ja dramaattisen tilanteen. Pyysimme sitä, mitä halusimme kuulla, ja toivottavasti kuulemme. Sitten voimme työstää tunteitamme omasta arvosta ja rakentaa sisäistä arvoydintämme, jotta ympäröimme itsemme ihmisillä, jotka arvostavat, rakastavat, kunnioittavat ja vaalivat meitä, koska teemme jo itsellemme noita asioita eikä meidän tarvitse manipuloida kommunikointiamme saavuttaaksemme sen.
 

Pimennysdraama jatkuu
Oliko viime viikko rankka sinulle? Olitko pisteessä, missä et vain kestänyt enää yhtään? Et ole yksin, tunsimme kaikki niin. Tämä viikko päättää kesäkuun pimennysjakson - lopultakin. Kyse ei kuitenkaan ole kutsusta olla iloinen, että se on ohi, ja palata vanhoihin tapoihimme. On aika integroitua opittuun ja kulkea eri polkua. Lue eteenpäin …

Yksi pimennys vielä tässä kuukausijaksossa ja sitten pääsemme selville vesille - tällä erää. Tämä on ollut hullu energiakuukausi, jossa on ollut monia ylä- ja alamäkiä, vanhojen asioiden tulemista viimeiseen tarkasteluun, joiden luulimme jo kuolleen ja olevan kuopattuja, tai universumin ei kovin lempeitä tönäisyjä elämänpolustamme, suhteistamme, tavastamme käyttää energiaamme ja aikomuksiamme, itsearvostuksestamme tai monista asioista, joita ehkä olemme lykänneet kuukausia tai vuosia ja jotka nyt muistuttavat meille, ettei ole mitään nykyhetkeen verrattavaa aikaa niiden käsittelemiseen.

Päivällisellä erään ystäväni luona tänä viikonloppuna hänen tuolinsa hajosi yhtäkkiä ja hän putosi lattialle. Hänelle ei käynyt kuinkaan ja nauroimme, mutta se oli hänelle muistutus, ettei hänen talonsa vanha kalustus enää tukenut häntä. Keskustelun jälkeen järjestelimme vähän huonekaluja ja muutimme koko energian hänen olohuoneessaan. Kummallista kyllä, kaikki hänen vanhat huonekalunsa hajosivat siirrettäessä. Vanhan energian oli aika mennä ja hän sai viestin.

Silloin kun pyydämme, että meille näytetään mestaruutemme, olemme voimallisesti jumaluudessamme, saamme elämän, jonka tiedämme voivamme saada ja integroidumme moniulotteiseen itseemme, niin hyväksymme myös vastuun tästä voimasta ja osoitamme valmiutemme mennä energiavaihdon läpi. Tämä vaihto on kaksiosainen prosessi: päästämme irti jostain luodaksemme tilaisuuden vastaanottaa sen korkeamman puolen. Vaihtaaksemme tyydyttävämpiin ihmissuhteisiin, kaikki uskomuksemme ja tunteemme vanhoista suhteista täytyy päästää irti. Saadaksemme taloudellista turvaa, meidän on päästettävä irti kaikista rajoittavista uskomuksista liittyen yltäkylläisyyteen ja itsearvostukseen. Irtipäästäminen on ensimmäinen askel, uuden energian päästäminen sisään on toinen. Toista ei voi tapahtua ilman toista.

Kulunut viikko oli kova oppitunti monille, koska se paljasti ne monet tavat, joilla rajoitamme omaa elämänpolkuamme. Haluamme saada mestarillisen elämän, mutta toimimme ja ajattelemme kuin uhri. Haluamme olla voimakas, mutta toimimme ja ajattelemme, kuin meillä ei olisi mitään kontrollia omaan kohtaloomme. Haluamme iloa ja rakkautta ja luulemme, että nuo asiat on tultava joltain toiselta. Kun lähestymme tämän pimennyskauden loppua, meillä on muutama lisätilaisuus kutsua tätä muutosenergiaa todellisuuteemme. Se mitä valitsemme, paljastaa todelliset uskomuksemme, se miten toimimme, määrittelee, mitä pidämme mahdollisena, ja se mistä olemme valmis luopumaan, on vihreä valo, minkä universumi tarvitsee tietääkseen, että olemme sitoutuneet itseemme ja unelmiimme, jotta sanoessamme "minä olen mestari" todella tarkoitamme sitä.
 

Indigonaisen vallankumous
Olin pari viikkoa sitten tapahtumassa, mihin osallistui yli 250 naista. Energia oli upeaa. Tapasin monta vahvaa ja voimaantunutta yrittäjää, joilla oli visio lahjojensa ilmaisemisesta ja motivaatiota ja energiaa jakaa viestinsä maailman kanssa. Muutama mies osallistui vaimonsa kanssa (minun täytyi ihailla heidän rohkeuttaan olla niin monien naisten joukossa) ja he antoivat tukea ja olivat kiinnostuneita vaimonsa visioista. Ajattelin, miten erilainen tämän sukupolvi oli kuin äitinsä, joista monet elivät pientä, rajoittunutta ja äänetöntä elämää, usein aviomiehensä elämän ja menestyksen varjossa.

Useimmat naiset siellä olivat noin 40-, 50-vuotiaita - toinen samankaltaisuus, jonka havaitsen indigonaisissa, jotka eivät löydä omaa ääntään tai visiotaan ennen tuon iän saavuttamista. Johtuu se sitten siitä, että he ovat kasvattaneet lapsensa ja heillä on nyt aikaa tutkia elämän toista aluetta tai he ovat törmänneet lasikattoon urallaan ja tietävät, että ainoa tapa voimaantua on luoda oma bisnes, lopulta indigot hyväksyvät yksilöllisyytensä ja riippumattomuutensa ja löytävät rohkeutta ilmaista itseään. Heillä ei ole aikaa tai energiaa taistella yleistä valitsevaa tilannetta vastaan, he luovat toisen vaihtoehdon ja kutsuvat maailmaa osallistumaan.

Tämä on vallankumous, minkä indigonaiset tekevät maailmassa, ja se leviää seuraavan vuosikymmenen aikana. On vain muutamia uravaihtoehtoja yli 40-vuotiaille naisille ja muuttuvassa työympäristössä yrittäjäpolun seuraaminen on joskus heidän ainoa tulovaihtoehtonsa. Se oli tietysti ovi, joka avautui minulle, ja se oli ainoa ulottuvillani oleva vaihtoehto. Toinen asia jonka panin merkille, oli, että naiset tukivat kovasti toisiaan - jotain mitä elämä yritysmaailmassa ei tarjoa. He olivat kannustavia, avuliaita ja avoimia sekä kiinnostuneita omasta menestymisestään, mutteivät jonkun muun kustannuksella.

Olemme yrittäneet kovasti muuttaa maailmaa sen perspektiivistä, nyt meidän on muutettava sitä omastamme. Vaikka on aina vaihtoehtona pelata maailman peliä sen säännöillä, voimme myös luoda uuden pelin itsellemme ja antaa maailman liittyä seuraamme. Tätä nämä naiset tekevät ja monet heistä ovat hyvin menestyviä. Jos tämä on elämäsi unelma, se on mahdollista sinulle - sinun on vain löydettävä rohkeutta aloittaa ja kurkottaa kohti toisia saadaksesi apua. Tämä vallankumous muuttaa maailmaa, koska tarjoamme nyt uusia vaihtoehtoja ja luomme avoimen mallin, johon asumiselle ainoana vaatimuksena on avoin sydän ja halu luoda tasaisella pelikentällä, missä kaikki voivat kukoistaa ja olla siunattuja yltäkylläisyydellä. Siinä on kyse jakamisesta, välittämisestä ja sen tietämisestä, että kaikille riittää. Tämä on vallankumous, jonka tuomme maailmaan, ja onnistumme siinä yksi askel kerrallaan.
Kanavoinut ja kirjoittanut Jennifer Hoffman ( www.urielheals.com)
Uutiskirjeestä 27.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

sunnuntai 26. kesäkuuta 2011

Fotonit, praana ja käpylisäke - portaalinne parantumiseen ja neljänteen ulottuvuuteen
Voitte käyttää praana-hengitystä muihinkin asioihin, kuin päästäksenne pois kehosta


Kirael: Fotonienergia tai rakkaus on ajankohtaisen tietoisuusmuutoksen ydin. Kehonne tuottaa oman fotonienergiansa, mutta voitte tuoda lisää tätä kultaenergiaa kehoonne praana-hengittämällä sitä kruunun kautta käpylisäkkeeseen. Tämä yksinkertainen toiminta herättää Jumalasolunne, joka tunnetaan myös puumerkkisolunanne, mikä on käpylisäkkeessä. Praana-hengitys virrattaa kultahiukkasia käpylisäkkeen kautta koko fyysiseen kehoon, mikä vaikuttaa prosessin aikana tunne-, mentaali- ja henkikehoon.

Fotonienergia auttaa teitä myös pääsemään suunnitelmaanne herättämällä korkeamman tajuntanne, mikä on matkanne tunteva osanne. Useimmat teistä uskovat, että teillä on yksi suunnitelma, mutta itse asiassa teillä on kaksi suunnitelmaa - toinen on osa paikallisaivojanne ja toinen osa yleismaalimallisia aivojanne, mitkä ovat korkeamman itsenne aivot. Nämä suunnitelmat ovat käpylisäkkeessä ja ne ovat yhteydessä ja punottuna tähän matkaan, ulottuen fyysisestä kehosta korkeamman itsen eetterikehoon.

Silloin kun menette kudokseen paikallisten ja yleismaailmallisten aivojenne välillä, ette laajenna ainoastaan tajuntaanne, vaan huomaatte myös, että nämä kahdet aivot ovat niin luontaisesti sidottu yhteen, että voitte kuulla kumpiakin samanaikaisesti. Kolmannessa ulottuvuudessa käytätte paikallisaivojanne saadaksenne asioita tehtyä. Jos kerrotte paikallisaivoillenne tarkasti, mitä haluatte tehdä, se voi mennä omaan suunnitelmaansa ja saada sen paljon nopeammin, kuin jos menette korkeamman itsenne aivoihin saadaksenne apua. Tämä ei merkitse sitä, ettei teidän pitäisi mennä korkeamman itsenne luo saamaan apua. Se merkitsee sitä, että teidän täytyy oppia puhumaan korkeammalle itsellenne päästäksenne yleismaailmallisiin aivoihin helposti.
 


Kommunikoiminen korkeampien energioiden kanssa 
Jos puhuessanne korkeammalle itsellenne sanotte: "Haluan päästä täältä sinne ja haluan sinun opastavan minua", korkeampi itsenne tekee, mitä se haluaa, ja saattaa viedä vuosia, ennen kuin näette mitään tuloksia, koska korkeammalla itsellänne ei ole mitään käsitystä ajasta. Jos haluatte näkymättömien energioiden opastavan teitä, teidän on opittava kommunikoimaan niiden kanssa tehokkaasti, ja tämä merkitsee sitä, että teidän on työskenneltävä tunteiden kanssa. Näkymättömät energiat eivät ymmärrä kieltä tai sanoja sellaisina, kuin tunnette ne. Ne osaavat tuntea teitä, ja jos ne voivat tuntea teitä, ne tietävät, mitä haluatte. Silloin kun nämä energiat vastaavat tunteisiinne, tunnette niiden kommunikointia.

Siis pyytäessänne korkeampaa itseänne opastamaan teitä täältä sinne lyhyimmällä mahdollisella tavalla, se ei merkitse mitään, ellette keskity samaan tunnetta siitä, mihin haluatte mennä ja miten ja milloin haluatte päästä sinne. Jos annatte nuo tunteet korkeammalle itsellenne, punottuanne ne kaksien aivojenne kautta, saavutatte tavoitteenne. Avaimena tässä on paikallisten ja yleismaalimallisten aivojen punominen yhteen. Harjoitelkaa tätä yhdistymällä keijumaailmaan, missä kieli on lähimpänä omaanne täällä maatasolla.

Koska korkeammat energiat työskentelevät tunteidenne kanssa, teidän on keskityttävä tunnekehoon. Jos opitte ajattelemaan tunteilla, tiedostatte, että tunteenne opastavat kaikkea ulottuvuudessanne. Tunnekeho on mentaalisen ja fyysisen kehon välissä, joten tuntiessanne jotain, kaksi muuta kehoa tulevat mukaan matkalle.

Seuraavaksi, ajatteluprosessinne on oltava puhdas. Jos haluatte päästä Manhattanilta tiettyyn paikkaan Queensissa ettekä ole koskaan olleet Queensissa, teillä on oltava puhtaat ajatukset matkasta ja teidän on keskityttävä vain siihen paikkaan, mihin haluatte päästä - tuntea sen jokaista puolta. Sitten teidän on mentävä eteeriseen malliin, kunnes löydätte ja pääsette läpi tuosta pienestä "harmaasta alueesta", mikä kertoo teille, että olette lähteneet kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta. Löydätte itsenne Queensista ja etsitte tiettyä paikkaa, mihin halusitte mennä. Teidän on sitten peräännyttävä siitä, kunnes tuo alue, missä se on, tulee polttopisteeseen. Tunnistatte ympäröivän alueen. Ette ehkä ole nähneet, miten pääsitte sinne, mutta teillä on riittävästi informaatiota - kuten osoite - googlataksenne tai kysyäksenne joltain, miten sinne päästään. Voitte mennä sieltä, missä olette, mihin tahansa paikkaan maailmassa tällä tavalla näinä Muutosta edeltävinä aikoina.

Jotkut teistä ajattelevat, että te ette pysty pääsemään tuon pienen harmaan tilan läpi. No, jatkakaa vain sen ajattelemista, että te ette pysty pääsemään sen läpi ettekä pääsekään. Jos haluatte päästä sen läpi, sanokaa vain: "Menen sinne. Pääsen tämän harmaan tilan läpi ja näen sen, mitä haluan nähdä." Kun harjoittelette ensimmäistä kertaa kulkemista eetterikudokseen mennäksenne Manhattanilta Queensiin ja päädytte Mojaven erämaahan, älkää syyttäkö korkeampaa itseänne. Syyttäkää omia keskittymisvoimianne. Voitte kontrolloida korkeampaa itseänne, mutta teidän on keskityttävä. Voitte oppia tämän nyt, ollessanne vielä kolmannessa ulottuvuudessa. Voitte matkustaa Sveitsiin, Venäjälle, minne tahansa, vaikkette olisi ollut siellä koskaan aiemmin.

Suunnitelmanne ovat aina olleet käytettävissänne ja kun ne on punottu yhteen, voitte käyttää tätä harjoitusta kulkeaksenne eetterikudoksen läpi ja löytääksenne sen, mitä etsitte. Silloin kun esitätte pyyntönne oikein korkeammalle itsellenne, yllätytte, miten paljon tiedätte siitä, mihin haluatte mennä. Monia asioita siitä, mitä tiedätte, ei sanota ja ne ovat kätkettynä tunteisiinne, mutta ovat käytettävissä.
 Kysymys: Olen tehnyt tätä harjoitusta enkä pysty pääsemään täältä sinne. Mikä meitä todellisuudessa estää? 
Kirael: Ainoa asia, mikä estää teitä pääsemästä tästä ulottuvuudesta toiseen, on keskittymisen puute. Teidän on keskityttävä kokeaksenne, ettei erillisyyttä ole. Kolmannen ulottuvuuden matkalla teillä on jin ja jang, eteen ja taakse, ylös ja alas, sisään ja ulos. Olette ikään kuin jakaneet paikallisaivonne osiin - toinen puoli on jin ja toinen on jang. Jin/jang-matkannanne on tapa mitata asioita tällä tietoisuustasolla. Voidaksenne kokea hyvää, teidän on koettava huonoa jne. Kun otatte yhtälöstä pois kaksinaisuuden, jinin ja jangin ja kudotte oikean ja vasemman aivopuoliskon yhteen, teillä ei ole "siellä" eikä "täällä", ei ole erillisyyttä. Huomaatte, että kaikki on samassa tilassa. Tällä hetkellä olet Saksassa ja kuuntelet tiettyä aaltopituutta. Tämä aaltopituus on ainoa asia, mikä erottaa meidät. Minulta ei vie aikaa päästä sinne, koska olen jo siellä. Sinulta ei mene aikaa päästä tänne, koska olet jo täällä.
 


Fotonienergia ja Muutos

Kysymys: Mitä muuta käyttöä fotonienergialla on?
 

Kirael: Yksinkertaistettuna, fotonit ovat kaikkien energiatarpeidenne lähde neljännessä valossa. Fotoni on sähkömagneettienergian muoto, jonka ominaisuudet tekevät siitä äärettömän energialähteen 1). Sitä voidaan käyttää sähkölaitteidenne voimana, kotinne lämmittämiseen ja viilentämiseen ja paljon muuhun. Fotonienergian käyttöä opettavat teille galaktiset veljenne ja sisarenne, joista jotkut jo työskentelevät hallintovirkamiestenne kanssa.
 

Kysymys: Miten laaja fotonivyöhyke on ja miten sopeudumme kaikkeen tähän fotonienergiaan? Kertoisitko eron praanan ja fotonien välillä? 
Kirael: Ensiksi, se fotonienergiavyöhyke, jonka läpi maapallo kulkee Muutoksen aikana, on niin valtava, etten pysty kuvaamaan tarkasti sen suunnatonta kokoa. Toiseksi, praana on elinvoimaa antavaa hengittämistä, mihin liittyy hengittäminen syvään sisään ja mikä sallii fotonienergian tulla kehoon kruunuchakran kautta. Lopuksi, käpylisäke on fotonienergian vastaanottaja kehossa.
 

Kysymys: Mikä vaikutus fotoneilla on energiakenttäämme Muutoksen jälkeen? 
Kirael: Muutoksen jälkeen kehonne fotonimäärä on suorassa suhteessa aurahehkuunne. Silloin kun mestari Jeesus oli maan päällä, ihmiset saattoivat nähdä hänen auransa, koska se hehkui hänen kehonsa fotoneista. Maria Magdaleenalla ja Äiti Marialla oli kummallakin hehkuva aura. Toisaalta Pietarin, Paavalin ja Matteuksen aurat eivät hehkuneet, koska he eivät pystyneet pääsemään kolmannen ulottuvuuden todellisuuden ulkopuolelle. Harjoitelkaa tuon hehkun luomista nyt. Kun katsotte peiliin ettekä pysty näkemään kultaa tulevan teistä ulos, seisokaa siinä muutaman minuutin ja energisoikaa "kultapiirteenne". Saatatte nähdä vain pieniä osia siitä, pieniä säteileviä kipinöitä, mutta se on onnistunut alku.
 

Praana-hengitys ja terveys

Kysymys: Käytetäänkö praana-hengitystä vain fotonien tuomiseksi kehoon, jotta päästään pois tästä todellisuudesta tai kehosta?
 

Kirael: Voitte käyttää praana-hengitystä muihinkin asioihin, kuin päästäksenne pois kehosta. Praana-hengityksen sivuhyötyjä ovat vihan vapauttaminen, ajatusten puhdistaminen, tietoisuuden kohottaminen, kehon keventäminen ja muuta. Neljäs ulottuvuus on pian tulossa ja teidän on helpompaa päästä sinne, jos käytätte praana-hengitystä.

Praana-hengityksen merkitys voidaan nähdä siinä, että kun hengitätte, teidän energianne toisella puolella hengittävät kanssanne 2). Riippumatta siitä, missä aspektinne ovat - täällä vai toisissa ulottuvuuksissa - käyttäessänne praana-hengitystä, nekin hengittävät. Tämä on sääntö, ei poikkeus. Jos ette praana-hengitä, eivät hengitä aspektinnekaan. Praana-hengitys tekee aspekteillenne helpommaksi informaation lataamisen teihin.
 

Kysymys: Miten tärkeää on pitää huolta fyysisestä kehostamme nyt, jos se parantuu joka tapauksessa, kun pääsemme neljänteen ulottuvuuteen? 
Kirael: Päästäksenne neljänteen valon, teidän täytyy pitää neljännen ulottuvuuden kehonne ehjänä. Teillä on jin- ja jang-keho. Kehonne takaosa on miespuoli ja etuosa naispuoli. Teidän on pidettävä kumpikin puoli tasapainossa ja terveenä tai matkanne neljänteen valoon on kuoppainen. Niiden jotka tupakoivat tai juovat liikaa, täytyy hillitä sitä ennen Muutoksen tapahtumista. Jos elimenne ovat vahingoittuneet liiasta alkoholista tai keuhkonne tukossa tupakansavusta, kärisitte ulottuvuussiirtymän aikana. Mitä terveempi keho on, sitä helpompi siirtymästä tulee. Tulevaisuudessa käytätte fotoneja hengittämiseen, mikä merkitsee sitä, että te ette tarvitse yhtä paljon keuhkokapasiteettia. Keuhkojenne koko pienenee ja jos ne ovat tukossa, hengityksenne on vaikeampaa siirtymävaiheen aikana. Praana-hengittäkää joka päivä ja huomaatte helpommaksi päästä tästä Muutoksesta läpi.
 

Kysymys: Miksi Puumerkkisoluparannuksen aikana maataan selällään? 
Kirael: Selkänne, miesosanne, pitää teidät ankkuroituna tälle tietoisuustasolle. Silloin kun makaatte miespuolellanne, se pitää teidät maatasolla, ja loppuosanne on vapaa tekemään, mitä lystää. Tulette tähän maailmaan kruunuchakran kautta ja siirrytte kateenkorvan ja solar-plexuksen kautta muuhun kehoon - selkäpuolen ollessa viimeinen fyysinen osa, jonka kohtaatte. Se on ns. ankkurinne.
 

DNA:n neljä säiettä

Kysymys: Mikä merkitys on neljällä DNA-säikeellä neljän kehon olemassaolossa?
 

Kirael: Neljäkehoisena energiana teillä on henkinen, mentaalinen, tunne- ja fyysinen keho, ja teillä on neljä DNA-säiettä, jotka vastaavat kutakin näistä kehoista. DNA:n ensimmäinen säie on fyysinen, toinen tunteellinen, kolmas mentaalinen ja neljäs henkinen.

Neljä DNA-säiettä ovat voimakkaita, mutta yksi säie on voimakkaampi kuin muut ja se on kultainen säie. Jokaisessa neljässä DNA-setissä on yksi kultainen säie, mikä löytyy henki- tai eetterikehosta. Kultainen säie on puhdasta fotonienergiaa. Fotonienergia mitä tuotte kehoonne praana-hengittämisen avulla, kutoutuu kaiken muun kanssa käpylisäkkeen kautta. Muutoksen aikana päästätte irti kolmannen ulottuvuuden todellisuudestanne tuon neljännen taianomaisen kultaisen DNA-säikeen avulla, mikä on varustettu siirtämään teidät neljänteen ulottuvuuteen.
 

Kysymys: Miten punomme totuuden täysin matkaamme? 
Kirael: Yksi matkanne polttopiste näinä muutosaikoina liittyy sinisen totuussäikeenne aktivoimiseen. Kuvitelkaa sinisen totuusvalon hiukkassäikeen tuleva ulos noin 30 cm kolmannesta silmästänne. Antakaa totuussäikeen mennä jollekin, jota haluatte koskettaa sillä. Se on jo siellä. Se liikkuu niin nopeasti. Kun tämä totuussäie on kudottu syvällisesti matkaanne, säie muuttuu vaaleansinisestä koboltinsiniseksi, mikä on merkkinä siitä, että olette kohottaneen totuustasoanne.

Voitte tiedostaa totuutenne päivän joka hetki turvautumalla syvimmän siniseen säikeeseen, minkä voitte löytää. Tämä säie ei anna teidän kuunnella kolmannen ulottuvuuden sanoja, jotka on suunniteltu pettämään teitä. Kuljette pois sanoista, jotka eivät ole korkeinta totuutta. Totuussäikeenne ollessa ulkona edessä, teitä ei petetä. Tunnette ja kuulette totuuden ja jos kuulette epätotuuden, se ei toimi teillä. Vaatii rohkeutta puhua totuutta, koska kaikki eivät pysty ymmärtämään sitä. Menkää sydämeenne ja kutokaa totuussäie tähän matkaan ja sitten puhukaa vain totta. Ette tule katumaan.
 

Totuusvalon ylläpitäminen

Kysymys: Selittäisitkö tarkemmin DNA:n kultaista säiettä ja sen suhdetta siniseen totuusvaloon ja vihreään rakkausvaloon?
 

Kirael: Kultainen säie on Luojajumalan valoa. Se tuntee vain totuuden. Totuus voi olla monimutkaista tässä ulottuvuudessa. Esim. kun otatte sairausvakuutuksen, toimitte siitä olettamuksesta, että te ette tarvitse sitä nyt, mutta saattaisitte tarvita tulevaisuudessa, "siltä varalta". No, mikä on totuus? Totuus on, että haluatte sairausvakuutuksen, koska saattaisitte antaa kehonne heikentyä olemalla kiinnittämättä huomiota siihen, syömättä oikein, kuntoilematta, praana-hengittämättä jne. Ette tarvitsisi sairausvakuutusta, jos kunnioittaisitte kehoa sanan korkeimmassa merkityksessä ja tämä merkitsee kaikkien neljän kehon kunnioittamista - fyysisen, tunne-, mentaalisen ja henkisen.

Korkeimman totuustason saavuttamiseksi tuokaa sininen totuussäikeenne kultaiseen säikeeseen. Sininen imetään niin syvälle, että te ette pysty erottamaan sitä kultaisesta. Juuri tuolla hetkellä tiedätte, että olette syvällä totuudessa. Ollessanne niin totuudessa, kultaisesta säikeestänne tulee personoitu ja se ulottuu teidän ulkopuolellenne vaikuttamaan muihin. Kun katsotte kuvia mestari Jeesuksesta, hänen valonsa säteilee niin huomattavasti, koska hän tunsi vain totuuden ja Jumalattaren kaikki siirtymävärit oli kudottuna hänen kultaiseen säikeeseensä 3). Luojajumalan rakkaus ja valo, tuo kultainen säie, on kaiken sisältävä, ja se heijastaa niin kohonnutta totuustasoa, että tiedätte totuuden. Kun siis luette Raamatusta mestari Jeesuksen kaataneen rahapöydät, tiedätte niiden olevan totuudenvastaisia. Tiedätte, että hänen totuutensa oli, ettei hän piitannut noista asioista.
 

Kysymys: Miten ylläpidämme totuudentunteen päivittäisessä elämässämme ja pitääkö tuon energian ylläpitäminen meidät nuorena? 
Kirael: Fotonien tuominen käpylisäkkeen kautta kehoon ja samanaikainen sinisen totuusvalonne heijastaminen edistää tuon totuudentunteen ylläpitämistä. Kolmannessa ulottuvuudessa voimistunut sininen valo pitää teidät keskittyneenä ns. totuuteen suuremammasta kuvasta ja tuossa suuremmassa kuvassa on kyse rakkaudesta. Totuusvalon ylläpitämiseen sisältyy myös itsenne rakastaminen ja itsenne rakastaminen saa teidät näyttämään ja tuntemaan nuoremmalta. Nähdessänne ryppyjä silmienne ympärillä, voimistakaa sinistä valoanne ja päästäkää tuosta kuvasta irti. Katsokaa suurempaa kuvaa - koko kasvojanne.

Keskittyminen synkempiin tai negatiivisiin asioihin, kuten ryppyihin kasvoillanne, tekee teistä vanhemman. Jos ajattelette, etteivät nuo rypyt ole kauniita, erehdytte. Ne ovat kauniita, koska te olette nuo rypyt. Kun katsotte kasvojanne ja näette silmänne, huulenne, korvanne, hiuksenne, niin sanokaa itsellenne: "Eikö olekin kaunista!" Jos teillä on harmaat hiukset, ajatelkaa itseksenne: "Ne ovat kauniin harmaat." Kosketatte näin sinistä totuusvaloanne ja rakkautta itseänne kohtaan. Tämä yhdessä praana-hengittämisen kanssa parantaa teidät ja kehonne. Katsokaa itseänne ja nähkää hyviä asioita. Jos katsotte sitä, mitä olitte ennen, ja muistelette, mitä halusitte olla tulevaisuudessa, mikä on nyt, näette olevanne sitä, mitä halusitte olla - riippumatta siitä, miltä näytätte tai mitä tunnette tuolla hetkellä.
 

Rakkauden ja totuuden voimistaminen

Kysymys: Onko vihreän järjestyksen Jumalatar ainoa Jumalatar, joka voi työskennellä tehokkaasti vihreän rakkausvalon kanssa ja parantaako rakkautemme voimistaminen myös totuuttamme?
 

Kirael: Kaikki Jumalattaret voivat työskennellä vihreän rakkausvalon kanssa riippumatta siitä järjestyksestä, mihin he kuuluvat. Teidän tarvitsee vain laittaa vihreä rakkausvalonne eteenne voimistaaksenne rakkauttanne. Näin tekemällä myös totuutenne voimistuu, koska jos katsoisitte vihreää valoanne sisällä, näkisitte pieniä sinisiä säikeitä kaikkialla, ja jos katsoisitte sinistä valoanne, näkisitte kaikkia muita värejä. Jumalatarenergiassa on kyse totuudesta, mutta tällä tietoisuustasolla ette voi tietää totuutta sitoutumatta sydänvaloonne, mikä on jo kudottuna kultaiseen säikeeseen. Neljännessä ulottuvuudessa kaikki värit kutoutuvat automaattisesti kultaiseen säikeeseen, mikä on edessänne.
 

Kysymys: Ihmiset etsivät aina totuutta. Mikä on paras paikka totuuden löytämiseen? 
Kirael: Kuten olen jo maininnut, totuutenne on käpylisäkkeessä, missä Jumalasolunne ja suunnitelmanne ovat. Jos haluatte tietää totuutenne, älkää kysykö itseltänne, mikä tai missä totuutenne on. Harjoitelkaa yhdistymistä paikallisiin ja yleismaailmallisiin aivoihinne ja kommunikoimaan korkeamman itsenne kanssa. Sitten yhdistykää totuuteenne ja tietäkää se, koska jos tiedätte totuutenne, ette ole koskaan siitä erossa.
 

Kysymys: Voimmeko käyttää Puumerkkisoluparannusta tuomaan totuutta matkaamme? 
Kirael: Kyllä. Puumerkkisoluparannuksen myötä teidän on yhdistyttävä kaikkiin neljään kehoon ja teidän on tehtävä se rakkauden/totuuden kera. Siihen liittyy lisäpraanan tai -fotonienergian saaminen matkaanne, kun parannatte jotakuta. Ei voi parantaa fyysistä kehoa täysin parantamatta tunnekehoa ja se vaatii totuutta/rakkautta. Muistakaa, että kun parannatte tunnekehoa, fyysinen ja mentaalikeho tulevat mukaan matkalle. Se on syvällinen matka niille, jotka haluavat parantua. Laittakaa totuutenne kultaiseen valonne, kun teette parannustyötä, ja parannatte yli hurjimpien unelmienne.
 

Fotonienergia on yleislääke

Kysymys: Miten Puumerkkisolu reagoi fotonivyöhykkeeseen, jonka läpi maapallo kulkee Muutoksen aikana?
 

Kirael: Puumerkkisolu yhdessä mitokondrion 4) kanssa kasvaa ja laajenee automaattisesti, kun maapallo siirtyy fotonivyöhykkeen läpi. Juuri tämä solujen laajentuminen auttaa kohottamaan tietoisuuttanne.
 

Kysymys: Pidetäänkö fotonienergiaa neljännen valon "ihmelääkkeenä", aivan kuin aspiriini on nyt? 
Kirael: En vertaisi fotoneja aspiriiniin kliinisessä mielessä, kuitenkin kumpikin voidaan nähdä yleislääkkeenä kaikkiin sairauksiinne. Aspiriini on tosiaankin ihmelääke tässä ulottuvuudessa, hurjimmat unelmanne ylittävän voimakas. Aspiriini toimii, koska uskotte sen toimivan. Otatte aspiriinia vilustumiseen, kuumeeseen, sydänvaivoihin, päänsärkyyn jne. Kun ihmiset ottavat aspiriinia joka päivä, he uskovat se tekevän jotain. Korostan sanaa "uskovat", koska itse asiassa aspiriini ei tee mitään. Ottaessanne aspiriinin uskotte, että hetken kuluttu parannutte - ja parannutte. Jatkakaa aspiriinin ottamista, kunnes tiedätte, että voitte parantua ilman sitä.

Fotonienergia on todella parantamisen yleislääke. Lopulta, sehän on rakkausvaloa. Kun tiedostamisenne kohoaa ja ajattelutapanne siirtyy aivonne oikeaan puoliskoon, tiedätte, että voitte parantua ilman aspiriinia - ja todella parannutte ilman sitä. Tämä ei merkitse sitä, että teidän pitäisi lakata ottamasta aspiriinia nyt. Älkää tehkö mitään sen vastaisesti, minkä tiedätte toimivan itsellänne. Jotkut ihmiset ottavat aspiriinia, koska heillä on sydänvaivaa tai koska heillä on ollut sydänkohtaus. Jos se toimii teillä, jatkakaa sen tekemistä, mikä toimii.
 

Kysymys: Kun sukelsin vedessä, havaitsin, että saatoin pidättää hengitystäni epätavallisen pitkään - itse asiassa en halunnut tulla pintaan. Se oli riemastuttava tunne. Olinko tuolloin sinisen rakkausvalon tilassa? "Elättikö" se minut veden alla? 
Kirael: Kuvaamassasi kokemuksessa kolmannen ulottuvuuden kehosi oli sulkeutunut ja imit praana-energiaa ja kultaista ja sinistä valoa - ne kaikki pitivät sinut hengissä. Se mitä tapahtui, on liian voimallista ja monimutkaista selitettäväkseni yhtään syvemmin, mutta sitten kun maapallo muuttuu ja olette neljännessä valossa, ymmärrät, mitä sinulle tapahtui. Neljännen valon uintikokemus on samanlaista, kuin mitä koit. Neljännessä valossa voitte mennä mereen uimaan ja uida veden alla delfiinien ja valaiden kanssa tunteja ilman hengityslaitteita. Käytätte praanaa tai kultaista valoenergiaa kehossanne pysyäksenne hengissä. Sait tästä maistiaisen äskettäisessä kokemuksessasi. Pysy mukana.
 


Lopputoteamus 
Kaikki parantuvat. Ette vain tiedä, miten kauan se kestää. Fotonienergian praana-hengittäminen käpylisäkkeeseen on passinne parantumiseen ja helppoon siirtymiseen neljänteen valoon. Jos tarvitsette apua ja tiedätte, mitä haluatte sanoa Luojajumalalle, enkeleille, oppaillenne, korkeammalle itsellenne tai keijuille, ajatelkaa puhtaita ajatuksia. Valelkaa niitä rakkaudella ja muuttakaa ne tunteiksi. Hartaisiin pyyntöihinne vastataan tunteilla, joita ymmärrätte.

Hyvää illan jatkoa.


1) Tiedemaailmassa se on sähkömagneettienergian määrä tai kvantti, jota pidetään erillisenä hiukkasena, jolla on nollamassa, jolla ei ole sähkövarausta ja jolla on määrittelemätön elinaika.

2) Kaikilla ihmisillä on kaksi muuta aspektia/puolta, jotka voivat olla täällä tai toisissa ulottuvuuksissa tai kummassakin. Ne eivät ole koskaan maantieteellisesti lähellä fyysistä olemustanne, koska energiaintensiteetti olisi katastrofaalinen.

3) Jumalattaren seitsemän väriä ovat läsnä maatasolla Muutoksen tarkoituksia varten. Jokaiseen järjestykseen/luokkaan liittyy tietty väri, mikä edustaa tiettyjä piirteitä. Seitsemän luokkaa ovat onyksi (viisas), purppura (informaation kerääjä), violetti (silta näkymättömän ja näkyvän välillä), roosa (jumalainen luominen), sinivihreä (sekoittaa maan ja toisten ulottuvuuksien värähtelyt), vihreä (rakkaus) ja sininen (totuus).

4) Mitokondrio on solujen solulimassa elin, mikä toimii energiatuotannossa. Yksinkertaisesti ilmaistuna, se on solun voimalähde.


http://eidualistinen.blogspot.com/2011/05/pranahengitys.html

http://eidualistinen.blogspot.com/2011/04/fotonienergialla-parantaminen.html

Mestari Kiraelia kanavoinut Kahu Fred Sterling
Julkaistu alkuvuodesta 2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Heräämistänne Odotetaan Innokkaasti


Lopettakaa yrittämästä arvioida hyvyytenne tai pahuutenne tasoa sillä tämä aiheuttaa teille valtavaa ja turhaa ahdistusta

 Ihmiskunnan herääminen täyteen tietoisuuteen on tapahtuma jolla on tärkeä merkitys. Sitä on suunniteltu suurella huolella ja yksityiskohtaisesti varmistamaan että jokainen osa tätä pyhää merkkitapahtumaa tapahtuu täydellisesti, ja näin tulee käymään - sillä se on Jumalan Tahto eikä mikään muu lopputulos kuin Hänen Tahtonsa ole mahdollinen. Keskittykää tähän. Heräämisenne Jumalan pyhään todellisuuteen on väistämätöntä, välttämätöntä ja tuo teille suurta iloa ja riemua.

Keskittymällä varmuuteen että tämä ihmeellinen tapahtuma tulee kuten on pyhästi luvattu, kohottaa elämän energianne taajuutta ja vetää eloisan odotuksen tunteen energiakenttäänne. Tämä tuo teille vahvan optimistisuuden tunteen ja tietoisuuden elämän ihmeellisyydestä, auttaen poistamaan negatiivisia näkemyksiä joita monilla teillä on koskien paikkoja, tilanteita ja tiettyjä henkilöitä jotka ovat mukananne eri tavoin kun seuraatte elämänpolkujanne. Ja tietenkin iloinen energiavirtanne auttaa toisia kohottamaan heidän omien energiakenttiensä taajuutta. Tämän energian jakaminen elämällä optimistisesti ja myötätuntoisesti on tehokkainta mitä voitte tehdä siirtämään itsenne yhä lähemmäs suurta heräämistä.

Kaikki henkisissä piireissä jotka ovat katselleet teitä suurella myötätunnolla, rohkaisseet teitä ja hurranneet teille odottavat heräämistänne mitä innokkaimmin. Olemme hyvin tietoisia nykyisen elämänkokemuksenne epätyydyttävästä tilanteesta, ja kärsimyksestä joka siihen liittyy, ja meille tuottaa suurta iloa tietää että se on päättymässä. Olette kaikki työskennelleet hyvin ankarasti tuodaksenne tietoisuuden kuvitelmasta ja sen epätodellisuudesta kaikille Maan päällä, ja ajoittain on teistä on selvästi vaikuttanut siltä että ponnisteluillanne on hyvin vähän vaikutusta. Tästä huolimatta jatkatte uskonne osoittamista Jumalan lupaukseen rakastavalla myötätunnolla jota tarjoatte toisille suurimman osan aikaa.

Myötätunnon tarjoaminen kaiken aikaa uppoutuneena kuvitelmaan ei vain ole mahdollista, eikä sitä todellakaan edellytetä teiltä. Älkää sen vuoksi tuomitko itseänne ankarasti kun teistä näyttää, että ponnistelunne eivät ole niin tehokkaita kuin haluaisitte niiden olevan. Muistakaa että jopa hyvin lyhyellä ystävällisellä tai rakastavalla katseella voi olla suunnaton vaikutus josta ette koskaan voi olla tietoisia. Isänne ilahtuu rakkaudesta ja tuesta jota tarjoatte siskoillenne ja veljillenne, ja näkee vain myötätuntoisen käytöksenne positiiviset vaikutukset. Hän ei koskaan tuomitse teitä, joten teidänkään ei pitäisi. Koska Hän on Rakkaus, Hän voi vain rakastaa teitä. Rakkaus on pyhä luomisen Voima jonka Hän jakaa kanssanne jokaisena olemassaolonne hetkenä. Ainoa mitä teidän täytyy tehdä on lopettaa yrittämästä arvioida hyvyytenne tai pahuutenne tasoa sillä tämä aiheuttaa teille valtavaa ja turhaa ahdistusta. Ja rauhassa joka korvaa tämän mielettömän henkisen toiminnan, tuntekaa vain Rakkaus jota teille tarjotaan.

Näin tekemällä - tuntemalla Rakkaus kun lepäätte rauhan paikassanne - vahvistatte ja voimistatte rakastavaa myötätuntoa jota tarjoatte toisille, tehden siitä paljon tehokkaampaa. Kun huolehditte sitä oletteko hyvä vai paha, tai teettekö Jumalan tahdon mukaisesti ja seuraatteko oikeaa elämänpolkua kulutatte turhaan energiaa kentästänne tai aurastanne.

Luottakaa intuitioonne, päätoimiseen henkiseen ohjaukseenne, älkääkä yrittäkö analysoida sitä. Eläkää luottamuksella, sillä silloin energianne sulautuu Jumalan energian kanssa, tahtonne ja Hänen tahtonsa yhdistyvät, ja mitä teette on juuri mitä tarvitaan joka hetki.

Suurella rakkaudella, Saul.


John Smallman 20.10.2010 http://johnsmallman.wordpress.com/

TAIVAANNE MAAN PÄÄLLÄ

Rakentamasi valo ei koskaan jätä sinua On todellakin aika katsoa sisäänpäin. Tämä ei ole aina helppo tehtävä, sillä se vaatii sen
"naamion" taakse katsomista, millä monet teistä hyvin usein suojaavat itseään tosilta ja
sallivat toisten nähdä sen, mikä on ainoastaan pieni ikkuna siihen kokonaisuuteen, kuka
todellisuudessa olette.

Nyt on aika katsoa koko itseänne, mukaan luettuna heikkoutenne, sillä niillä alueilla
koette nyt suurimman kasvunne. Jotkut teistä enkä kysyvät "miksi". "Miksi meidän täytyy
katsoa. Olen selvinnyt elämästä sellaisena, kun olen, joten miksi minun täytyy muuttua?"
Vastaus on yksinkertainen, ystäväni. Oppiaksesi, kasvaaksesi, parantaaksesi itseäsi,
tullaksesi kaikeksi mitä voit olla, näyttääksesi todellisen itsesi tässä tiedossa, että
olet tosiaankin kaikkea, mitä voit. Tässä kohtaa alat pitää itsestäsi - jopa rakastaa
itseäsi. Ja kun tästä tulee todellisuuttasi, huomaat toisten reagoivan sinuun eri tavalla.

Sillä nyt heijastat totuuden, sisäisen rauhan ja luottamuksen energiaa. Tämän vuoksi,
ystäväni. Tämän vuoksi se on tosiaankin hyvin kannattava tehtävä. Korkeampi itsesi
opastaa sinua siinä, mitä fyysisen tai tunnepuolen käyttäytymisalueita sinun täytyy
tarkastella. Jotkut teistä vain tuntevat, toiset kuulevat sisäisen äänen opastavan
itseään eteenpäin. Katsokaahan, kyse on tulemisesta pois "varjoista", varjoista, jotka on
luotu ehdollistumisen kautta - viittaan niihin lapsuuden opetuksina ja opittuina
käyttäytymismalleina - kyllä, tulemisesta omaan totuuteenne, itseenne luottamiseen, omaan
suurenmoisuuteenne. Lisäksi kyse on tämän tunnustamisesta itsellenne.

Sillä voin kertoa sinulle, ettei maan päällä ole ketään yhtä tärkeää kuin sinä.

Kyllä, kerron sinulle totuuden. Olet hyvin tärkeä. Siksi kehotan sinua katsomaan
sisällesi, omaan totuuteesi - rakastaen ja myötätuntoisena. Tähän valmistelemme teitä
täysin tulevia vuosia varten. Lisäksi voin kertoa, että se valo, jota rakennat sisääsi ja
ympärillesi joka kerta, kun annat epäitsekkäästi itsestäsi muita auttaaksesi, kun lähetät
rakkauden, parantamisen ja myötätunnon ajatuksia toisille, kun rukoilet ja meditoit,
rakentaa ja voimaannuttaa sinua. Se ei koskaan jätä sinua, ei. Sillä kuollessasikin tuot
tuon valon mukanasi.

Kyllä, rakentamasi valo ei koskaan jätä sinua.

Näet siis, miten tärkeää on tunnistaa oma sieluvalonsa ja rakentaa sitä. Noiden
naamioiden ja varjojen taakseen jättäminen on osa kasvuprosessiasi. Sielusi kasvamista.

Etsi siis joka päivä hyvää ja positiivista jokaisesta tilanteesta, jonka kohtaat. Jos on
iloa ja onnellisuutta, ole kiitollinen siitä - harjoita kiitollisuutta. Jos koet
negatiivisen tilanteen - joko omien tai jonkun toisen tekojen tai mielipiteiden vuoksi -
etsi positiivista. Sillä kerron sinulle, että jos katsot valon kanssa, löydät todellakin
jotain positiivista, ja valo auttaa sinua kasvamaan tuon tilanteen ohi ja voittamaan sen
positiivisella tavalla.

Olen kuulut monien puhuvan show'sta "The Secret" (= salaisuus).
Ystäväni, ei ole mitään
salaisuuksia.
On muinaisia totuuksia itse maailmankaikkeudesta. Kyllä, kyse on vain
siitä, että te ette ole olleet valmiita kuuntelemaan ennen tätä. Ette ole olleet valmiita
täysin ymmärtämään ja muuttumaan. Tämän vuoksi yllytän teitä siirtymään pois opituista ja
itseaiheutetuista "varjoistanne", niistä käyttäytymismalleista ja tunneitsen
puolustusmekanismeista, jotka eivät enää palvele teitä. Ei, vanhat puolustukset tuovat
nyt vain yksinäisyyttä ja surua.

Koska ette enää tarvitse näitä "tukia", jotka te - te yksin - saitte aikaan. Siirtykää
eteenpäin. Aloittakaa katsomalla itseänne peilistä, ja annan teille tämän vahvistuksen
ensimmäiseksi askeleeksenne:

"Olen upea ihminen, kykenevä antamaan ja vastaanottamaan rakkautta jokaisen päivän joka
hetki. Siirryn eteenpäin myötätuntoisena ja kiitollisena."

Pyydän teitä asettamaan nämä sanat ympäri kotianne, toimistopöydällenne, paikkaan missä
näette ne monta kertaa päivässä, ja toistamaan niitä, kun nousette ylös ja ennen kuin
nukahdatte. Tämä on todellakin ensimmäinen askel oman sieluvalonne, oman
ainutlaatuisuutenne tunnistamisessa. On aika ottaa ensimmäiset askeleet kohti sielunne
kasvua. Askeleet oman sieluvalonne rakentamiseksi. Tosiaankin, tämä uusi tietoisuus, tämä
uusi ymmärrys, että kaikki on valoa, tuo teille sen, mitä olette aina etsineet -
rakkautta, rauhaa, onnellisuutta.

Ystäväni, tämä on ensimmäinen askeleenne - avain oveen, jota monet kutsuvat taivaaksi.
Kerron teille, että te kaikki pystytte luomaan tämän, elämään sitä joka päivä.
Ulottuvuuksien verhot ovat nyt hyvin ohuita. Monet voivat kulkea vapaasti niiden läpi.
Pääsette meidän ulottuvuuteemme vaivatta. Jotkut myös kokevat meidän ulottuvuutemme
energian meditoidessaan - he pystyvät nyt menemään korkeammalle vieläkin
hienojakoisempiin värähtelyihin.

Kaikki on niin, kuin on tarkoituskin olla. Sillä nyt näette, että voitte elää sen -
voitte luoda "taivaanne" maan päälle.

Mestari Kuthumi


Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark (spiritlibrary.com)
28.1.2008
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine 

perjantai 24. kesäkuuta 2011

SAINT GERMAIN: "KESÄKUUN PÄIVÄNSEISAUS 2011 - KONFLIKTISTA HARMONIAAN MUUTTUVASSA MAAILMASSA"


"Silmä silmästä tekee koko maailmasta sokean."

 
Rakkaat ystävät, olen Saint Germain. Kosminen pyörä on taas kerran pyörähtänyt ja löydätte itsenne kollektiivisesti uudesta valintapaikasta. Kesäkuun päivänseisaus 2011 on käsillä ja sen mukana tulee teille tärkeitä tilaisuuksia edistää niitä henkisiä ihanteita, joita pidätte rakkaina. Nämä ihanteet ovat periaate- ja arvokysymyksiä - sellaisia asioita kuin ilmaisunvapaus, mahdollisuus elää ilman vastoinkäymisiä ja kyky toteuttaa potentiaalinne maan päällä sinä suurenmoisena olentona, joka olette.
 
 
Mistä kesäkuun päivänseisauksessa on kyse? 
Ajankohtaisessa päivänseisauksessa on kyse jatkuneesta heräämisestänne suurempaan kollektiiviseen tietoisuuteen ja vastuullisuuteen toisianne kohtaan. Siinä on kyse sisäisestä vallankumouksesta ja transformaatiosta, mitä energisoidaan ulkoisen maailman tapahtumissa.

Muistatte ehkä, että planeetallanne tällä hetkellä kehittyvillä tapahtumilla on määrätty kehityskaari. Mitään ei tapahdu ilman tarkoitusta ja jokainen teistä osallistuu tähän ajatuksillaan, uskomuksillaan ja aikomuksillaan.

Viimeaikaiseen kehityskaareen on sisältynyt vuonna 2010 tärkeä tilaisuus asettaa uudelleen mahdollisuudet tietoisuusmuutokselle. Tuona aikana seisoitte kollektiivisesti energeettisen valintatilanteen risteyksessä. Saatoitte kutsua lisää turvallisuutta elämäänne maailmanlaajuisena yhteisönä tai vajota suurempaan kaaokseen sen sijasta. Valinta tehtiin. Ja sen seurauksena valtava määrä psyko-kineettistä energiaa on vapautettu.

Väkivallan, kapinoinnin ja vapaushuutojen purkautuminen maailman sorretuissa osissa ovat osa tätä ja kuten olette oikein otaksuneet, tämän rinnalla on ollut myös häiritseviä maatapahtumia. Kyllä, kollektiivienergianne vaikuttaa säämalleihin ja seismisiin tapahtumiin. Rauhallinen mieli ja rauhallinen maailma kulkevat käsi kädessä. Ja koska te koette päinvastaista, se on saanut teidät epäilemään mielenterveyttänne ja kyseenalaistamaan tapahtuvien muutosten merkityksen ja välttämättömyyden. Olette myös kysyneet, työntävätkö teitä kohti apokalypsiä vai ilmestystä ne voimat, jotka ovat hallintanne ulkopuolella.

Tähän on tietysti liittynyt paljon tuhoa. Mutta on tärkeää muistaa, että tämän vanhan ja vanhentuneen puhdistamisen ja romuttumisen takana toimii korkeampia periaatteita ja henkisiä lakeja.

Nämä henkiset vaikutukset motivoivat jokaista ihmistä kohti vastuullisuuden ja rakastavan ystävällisyyden ilmaisemista kanssaihmisiään kohtaan - mutta kuten ehkä osaatte odottaa, jokainen ihminen toimii oman tiedostamistasonsa mukaisesti. Joillekin tämä ilmaiseminen on ollut myötätuntoa ja ymmärrystä, kun taas toisille se on ollut täynnä vihaa, turhautumista ja jopa väkivaltaa.

Sen sijaan että tyrmistytte tästä tosiasiasta, tehkää parhaanne pysyäksenne neutraalina ja puolueettomana sen edessä ja käsittäkää, että asioiden kosmisessa suunnitelmassa mikään näistä reaktioista ei ole luonnostaan väärin. Ne ovat pelkästään osa kollektiivisen ihmistietoisuutenne kehittymistä, kun se kulkee kohti Jumallähdettä jumalaisesti innoitettua ja opastettua polkua pitkin.

Muistakaa tämä, rakkaat ystävät: te ette voi viedä kollektiivista matkaanne tätä polkua pitkin yhtään pidemmälle, missä olette juuri nyt maailmanlaajuisena yhteisönä. Olkaa siis valmis toimimaan sen kanssa, mitä teillä on, tekemään yhteistyötä toistenne kanssa ja avautumaan korkeampien totuuksien paljastumiselle, kun pyritte ratkaisemaan ristiriitojanne.

Suuri rauhan puolestapuhuja ja ihmisoikeuksien ja velvollisuuksien esitaistelija, Mahatma Gandhi, on viitoittanut teille tietä. Hän sanoi kerran: "Onnellisuutta on silloin, kun se mitä ajattelette, mitä sanotte ja mitä teette, on harmoniassa." Todempia sanoja ei voisi puhua tänä aikana.
 
 
Ajankohtaiset energiaolosuhteet 
Kesäkuun kuunpimennyksen ja päivänseisauksen astrologisiin tapahtumiin liittyy monia mahdollisuuksia. Jotkut näyttävät olevan täynnä epätoivoa, mutta "synkissä pilvissä on hopeareunus", kuten sanonta kuuluu, ja on tärkeää pitää kiinni tästä korkeammasta mahdollisuudesta.

Maallisella tasolla kesäkuun kuunpimennyksen (kuu Jousimiehessä ja aurinko ja Merkurius Kaksosissa) suuri voima näyttää osoittavan tarvetta ylevämieliseen ja periaatteelliseen kommunikointiin, todistamanne konfliktin ja väkivallan ratkaisemiseksi. Suuri osa tästä liittyy vanhentuneisiin fundamentalistisiin laki- ja hallintojärjestelmiin, jotka perustuvat uskonnollisiin oppeihin ja taloudelliseen etuoikeuteen. Konfliktit muslimi-, heprealais- ja kristillisen maailman välillä ovat osa tätä sekä taistelut muslimivaltioiden sisällä.

Päiväseisauksen planeettakokoelmalla on mahdollisuus lisätä polttoainetta tähän tuleen. Jännite vallankumouksen ja transformaation kannattajien välillä - Uranus Oinaassa ja Pluto Kauriissa - on ristiriidassa myötätunnon ja oikeudenmukaisuuden äänien kanssa - Merkurius Ravussa ja Saturnus Vaa'assa. Tämän suuren kardinaaliristin energia on purkautuessaan erityisen räjähdysherkkää ja sen ratkaiseminen voi vaatia päättäväistä toimintaa. Mutta millaista toimintaa?

Tässä kohtaa on harkittava toista energiamahdollisuuskerrosta. Katsottaessa päivänseisausta korkeammasta perspektiivistä tulee esiin erilainen kuva. Sovinnonteon kuva, ei konfliktin. Sielutason kollektiiviset aikomukset jotka lohikäärmeastrologia paljastaa, voi valaista tätä vähän.

Päivänseisauksen aikana lohikäärmekartan aurinko ja Merkurius Vaa'assa ja Saturnus Kauriissa kannustavat diplomaattisiin ratkaisuihin, jotka voivat vakauttaa hallituksia ja sovitella ryhmiä, jotka ovat konfliktissa - olettaen, että tähän suuntaan tehdään aloitteita. Lohikäärmekartan Pluto Oinaassa korostaa myös voimaantuvien yksilöiden merkitystä, joilla on suuremmat oikeudet päättää itse, kuin jotkut hallitukset tällä hetkellä sallivat. Ja lohikäärmekartan Uranus Ravussa tarttuu siihen tarpeeseen, että kansat nostavat yleismaailmalliset totuudet kapea-alaisten patrioottisten, taloudellisten tai kuppikuntaisten etujen yläpuolelle.

Ihmiskunnan energeettiset valinnat kesäkuun päivänseisauksessa voivat laittaa jommankumman näistä mahdollisuuksista suurempaan liikkeeseen, joten teidän on tärkeää ylläpitää korkeampaa visiota siitä, mitä maailmasta voi tulla, ja olla sitten valmis siirtämään tämä tilanne konfliktista harmoniaan.
 
 
Konfliktista harmoniaan muuttuvassa maailmassa 
On tosiaan hyvin haastavaa aikaa liittyen kriiseihin ja konflikteihin ympärillänne ja tämän ratkaiseminen vaatii suurempaa tietoisuutta. Se vaatii, että saavutatte suuremman tietoisuuden kapasiteetistanne rakentaa parempi maailma - ja että maailma tekee parempaa työtä luoden tilaisuuksia ihmisilleen kokea iloa, rakkautta ja suurempaa hyvinvointia.

Konflikti ja draama ovat hallinneet elämänne maisemaa sekä yksilö- että kollektiivitasolla. Monet yhteiskunnat kokevat nyt kaoottista, mutta syvällistä transformaatiota, mitä motivoivat korkeammat periaatteet ja henkisten lakien sinnikäs vaikutus. Tämä sallii lopulta kaikkien maailman ihmisten muistaa ja ottaa takaisin se totuus, joka kuuluu jokaiselle tässä maailmassa: olette kaikki jumalaisia henkiolentoja, jotka syntyvät ollakseen täysivaltaisia ja vapaita.

Jokaisen teistä pitäisi nauttia näistä oikeuksista ja ottaa vastuu tästä vapaudesta. Miten moni kuitenkaan teistä voi sanoa, että olette kokeneet tämän edes kerran sydämessänne tai elämässänne? Ja miten monet useammat ovat käyneet sen sijaan läpi rankkoja aikoja ja epätoivoa tietämättä, mitä merkitsee olla vapaa omassa maassaan tai omassa elämässään?

Nykyajoilla on mahdollisuus muuttaa täysin yksilöllinen ja kollektiivinen mielenne tästä ja sallia enemmän vapautta ja oikeudenmukaisuutta maailmaan. Nyt maailman on aika asettaa uudelleen prioriteettinsa. Julistaa uusi rauhan ja harmonian aikakausi. Toimia sellaisten ratkaisujen hyväksi, jotka eivät hyödytä vain muutamaa, vaan kohottavat myös koko yhteiskuntaa.

Stressi, tyytymättömyys ja aggressiivisuus joita nyt ilmenee, ovat saavuttaneet huipentuman. Ihmiset vaativat suurempaa läpinäkyvyyttä ja tilivelvollisuutta, kun tullaan päätöksiin, joita tekevät harvat monien tarpeiden nimissä. Ja silloin kun noita tarpeita ei tyydytetä vastuullisesti, niin on täysin tarkoituksenmukaista, että yhteiskunnallisen sopimuksen hallittavien ja hallitsevien välillä pitäisi päättyä.

Älkää pelätkö näitä aikoja, sillä ne ovat välttämättömiä. Olkaa kuitenkin läsnä ja tehkää parhaanne kollektiivisen tietoisuuden kohottamiseksi sortumatta tuomitsevaan ajatteluun. Tarkkailkaa motiivejanne ja liikkeelle panevaa voimaanne. Ryhtykää toimeen, silloin kun tunnette siihen pakkoa, mutta tehkää tämä muistaen korkeammat periaatteet, jotka ohjaavat teitä. Katsokaa, voiteko tuoda tämän tietoisuuden jokaiseen tilanteeseen, mitä käsittelette. Palauttakaa harmonia, silloin kun pystytte, ja muistakaa mestari Gandhin sanat, joka käynnisti suuria vallankumouksia ihmistietoisuudessa omana aikanaan: "Silmä silmästä tekee koko maailmasta sokean."

Kiitos, rakkaat ystävät, että olette täällä. Kiitos.

Olen Saint Germain.
 
 
Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack (www.joyandclarity.com)
19.6.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine